ilteris
245 㱮iri kay齮l

PAMUKYANCILARA 中躎LER

ilteris
  5,0 / 1 ki㱮 0 be餰nme 5 yorum 916 okunma
PAMUKYANCILARA 中躎LER

PAMUKYANCILARA 中躎LER


辤irin hikayesini g鰎mek i鏸n t齥lay齨
Ey ir bo u餽aa aruzla heceyle
T黵k抏 hokkal k黤ret Nobeli cebinde bil
Romana, 㱮ire sevdalan齪 yarma geceyle
Ermeni soyk齬齧 var de gerisini sil

Unut dedeni diri diri camide yakanlar
Bir milyona yak齨 soyk齬齧a u餽ayanlar
莡kurova da 鰈d黵黮黳 kuyuya at齦anlar
Nede olsa 齬z齨a ge鏸rilenler T黵k de餴l

Avrupa besliyor nas齦sa kan bozuklar
T黵k抏 kin besleyip iftira atan lavuklar
Tarihi terse 鏴vir kap hemen 鏴kleri
K黭 kar齨cayken h齴la olursun fil

Usta kalemler nerdesiniz yermi yar齦d
Yoksa korkudan kaleminiz mi k齬齦d
Siz sustuk鏰 etraf齧齴 yalanla sar齦d
Vatan gider yoksa elimizden kal齬齴 sefil

輑teri㱮m ermeni rack琮lar atana k黤rediyor
G鼁el 黮kemin yeri bitti alt oyuluyor
Yaz齥!.. D鰊meler bile T黵k say齦齳or
Sen 㱮mdiden devletin cenaze namaz齨 k齦

13. Ekim 2006
H黶eyin 謟bay
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
PAMUKYANCILARA 中躎LER 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

PAMUKYANCILARA 中躎LER 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
21 Aral齥 2008 Pazar 16:09:50
D黱celerimizi, s鰕leyemediklerimizi s鰕ledi餴n i鏸n Allah sana daha da kuvvetli kalemini konu⺶urmay nasip etsin,,,,selamlar
21 Aral齥 2008 Pazar 16:07:17
Usta kalemler nerdesiniz yermi yar齦d
Yoksa korkudan kaleminiz mi k齬齦d
Siz sustuk鏰 etraf齧齴 yalanla sar齦d
Vatan gider yoksa elimizden kal齬齴 sefil


Kutluyorum g鼁el dizelerinizi.
Sayg ve selamlar齧la.
21 Aral齥 2008 Pazar 14:56:47
ne g鼁el de餴nmi⺳iniz ⺷ hassas mevzuya... umar齧 taar yerine ulat齬...

Tarih boyunca b鰕leydi, hala 鰕le... T黵ke kefen bi鏴nin ak齜eti korkun olur... vesselam
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibiilteris , 㱮irin sahibi
21 Aral齥 2008 Pazar 15:27:27
sa餺las齨 satuk bu餽a karde㱮m ziyaretin beni fazlas齳la memnun etti. sevgilerimle.
21 Aral齥 2008 Pazar 14:55:25
emek vermi⺳iniz,
bende eme餴nizi bo 琮kartmamacas齨a,
keyifle defalarca okudum,
sayg ve selamla ...
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibiilteris , 㱮irin sahibi
21 Aral齥 2008 Pazar 15:26:16
ziyaretiniz ve yorumunuz i鏸n 鏾k te㧐kk黵 ederim. 㱮irle kal齨.
21 Aral齥 2008 Pazar 14:47:08
Usta kalemler nerdesiniz yermi yar齦d
Yoksa korkudan kaleminiz mi k齬齦d
Siz sustuk鏰 etraf齧齴 yalanla sar齦d
Vatan gider yoksa elimizden kal齬齴 sefil

USTA KALEM DE休L軲 AMA BURDAYIM A蠥M.

SAYFAMDA 掭軷軲LE BURDAYIM ELHAMD躄軱LAH.

SAYFAMDA ERMEN VAH轊T ARA轙IRMA YAZIMLA BURDAYIM ELHAMD躄軱LAH.

ALNINDAN 諴躖ORUM.

SELAM VE DUA 軱E.


eRMeNiNaMe

Yeter ki eline f齬sat ge鏼esin
輓sanl Dar抋 鏴ker Ermeni
M黰k黱 m M黶l黰an kan i鏼esin
Zevkle oluk oluk d鰇er Ermeni

Daha kesilmemi bebe memeden
Rahat etmez bebek eti yemeden
輍tiyar 鏾cuk ve kad齨 demeden
Bakla g齬tla餫 琏ker Ermen

辝refsiz Avrupa bekler pusuda
Yan齨da A.B.D. orospusu da
輓sanl齥 denilen dupduru suda
Necaset mis鈒i akar Ermeni

Varl齨 bize bor鏻u bu itler
Tarihe bir bak齨 hep parazitler
輓san yakarak rezil Yezitler
Kars齨a ge鏸p bakar Ermeni

Zul黰 adaleti Ha鐠a gererek
Hamile kad齨 yere sererek
Erkek mi di㱮 mi bahse girerek
Karn齨dan cenini s鰇er Ermeni

Osmanl devrinde boyun e餰rek
Adam edildiler hilat giyerek
Kaz齥l Voyvodo pirim diyerek
輓san kaza 鏰kar Ermeni

Hi kulak verilmez mazlum sesine
Zul黰 hakim olur her gecesine
輓sanl齥 dman vah㱮cesine
Bebe餴 kancaya takar Ermeni

K點黭 k齴lar da餫 kald齬齪
Tecav鼁 ederken namaz k齦d齬齪
M黶l黰an T黵kleri hana doldurup
Ba瘕rta 鏰瘕rta yakar Ermeni

Bast toprakta 鰈黰 kol gezer
Gidece餴 yolu kan ile 鏸zer
Diri diri insan derisi y鼁er
V點uduna tuzu eker Ermeni

輓san齨 b鲳r黱de cepler a鏰rak
Ellerini sokar deh㧐t sa鏰rak
Ilg齮 齦g齮 akan kandan i鏴rek
Elini y鼁黱 y齥ar Ermeni

M黶l黰an g鰎黱ce 鏰t齪 kan
Vah㱮ce keserek bebek ban
Ana memesine dayay齨
Seyrederek halay 鏴ker Ermeni

Tarih meydan齨da bozuktur kan
Kanc齥l齥 kalleik bilinen san
Bir kere koynuna alan insan
Engerek mis鈒i sokar Ermeni

輙 desem itlere hakaret olur
Alm mutlaka bir kucak bulur
Toprak diye T黵k黱 㧐yini al齬
Ondan da 鏰bucak b齥ar Ermeni

Zul黰 makinesi Ha鐠t齬 tims鈒i
Kars齨a 琮k齨ca kendi ems鈒i
謉 kopar korkak tavuk mis鈒i
Zibillikte pislik keker Ermeni

H軩DET螔yim kinle doluyum dolu
Tek bir cephe olmu gavurun d鰈
Do饀nun tikeni Bat龗n齨 G躄
Bizim e㧐kteki zeker Ermeni

F軰RET O蠻ZT躌K
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibiilteris , 㱮irin sahibi
21 Aral齥 2008 Pazar 14:55:24
eyvallah 黶tad齧
ziyaretiniz ve 㱮iriniz i鏸n binlerce kez te㧐kk黵 ederi.m
sevgi sayg ve inad齨a 㱮irle.
sevgilerimle.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.