SİTE KURALLARI

Aşağıda yazılı söz konusu şartları, okumamış veya okumuş olup bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden, Edebiyatdefteri.com. web sitesinin ve bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Edebiyatdefteri.com’un yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Edebiyatdefteri.com web sitesini ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklâm ve sponsorluk veren şirketlerin, web sitesinde yayınlamış olabilecekleri şiir, hikâye, yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, sesli şiir, Edebiyatdefteri.com logosunun, ana sayfa ile alt bölüm bağlantılarının izin ve bilgi dışı web sitelerinde kullanımı; e-kart vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından Edebiyatdefteri.com sunucularına yüklenerek yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dâhil herhangi bir içerikten, Edebiyatdefteri.com hukuki, cezai veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye üye oldukları ve girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

Edebiyatdefteri.com, 15 yaşından küçük kullanıcıları üye sıfatıyla kabul etmemektedir...

Edebiyatdefteri.com, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.   

Genel Kullanım Şartları  

1-) Kullanıcı, mesaj servisini kullanırken aşağıda belirtilen davranışlarda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder:

Kanuna, ahlaka ve kamu düzenine aykırı içerik iletmek; Mesaj servisini kullanarak tehdit etmek, sövme vb. fiilleri işlemek, kişi veya kuruluşların gizli bilgilerini yayınlamak; Ticari, reklam ya da promosyon materyalleri iletmek; iletinin gönderildiği kişinin haberleşme özgürlüğünü kullanmasını engelleyecek sıklıkta ileti göndermek; uygunsuz, yalan veya iftira içeren ileti ve bilgileri göndermek; Üçüncü kişilerin, fikri mülkiyet haklarını zedeleyici ileti göndermek.

2-) Kullanıcı, mesajların gönderiminde; 
Mesajların ve diğer bilgilerin saklanmasında meydana gelebilecek aksama veya gecikmeden sitemizin sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Edebiyatdefteri.com, servise ilişkin sayfaların içeriğini haber vermeksizin ve sebep belirtmeksizin kaldırabilir veya kısmen veya tamamen değiştirebilir. İçeriğin ne zaman, ne şekilde, hangi formatta ve ne kadar süreyle yayınlanacağına karar verme hakkına sahiptir. 
Ayrıca, üyelerin sitede astığı şiir yazı öykü vb dokümantasyonların saklanmasını garanti etmez. Üyeler bunun için gerekli tedbirleri almalıdırlar. 

3-) Başkalarının haklarını çiğneyen, yasadışı söylemler içeren, içinde tehdit edici sözler ve sövgüler bulunduran, kişilere ya da kurumlara gerçek dışı suçlamalarda bulunan, özel veya genel yaşama tecavüz niteliği taşıyan, edebiyat dışı kalem kavgası yaratan, sitemizin huzurunu tehdit eden, isim verilerek sataşma yapan, yasadışı örgütlerin sözcülüğünü ya da destekleyiciliğini yapan yazı ve şiirlerin eklenmesi yasaktır. Eser sahipleri; yazdıklarından hukuki olarak tek sorumlu olup, sitemiz bu yazılardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmez. Bu tip yazılar uyarılmadan silinecek ve yazı sahiplerinin üyelikleri iptal edilecektir.

3a) Edebiyatdefteri.com, yüklenen yazı ve resimlerin hiçbirine sahip değildir. Sitenin tüm içeriği Kişisel Sayfa sahiplerince oluşturulmaktadır. Bunun sonucu olarak, Edebiyatdefteri.com'a yüklenen tüm yazılar birinci dereceden Kişisel Sayfa sahiplerini ilgilendirmektedir ve doğacak her tür yasal aksaklık ya da sıkıntı yine birinci dereceden Kişisel Sayfa sahiplerini yasal yükümlülük altına sokacaktır. Kişisel Sayfa sahiplerinin sayfalarına kendilerine ait olmayan yazıları yüklemeleri -kısa alıntılar ve/ya da yazar ya da telif hak sahiplerinde izin alındığı durumlar dışında- ulusal ve uluslararası telif hak yasalarınca suç sayılmaktadır.

3b) Edebiyatdefteri.com'a yalnızca yasal amaçlarla kullanmanız gerekmektedir. Başkalarının haklarını çiğneyen, yasa-dışı içerik bulunduran, tehdit edici, sövgü ve küfür içeren, kişilere ya da kurumlara gerçek-dığı ve kanıtlanmamış suçlamalarda bulunan, özel veya genel yaşama tecavüz niteliği taşıyan, yasadığı örgütler için sözcülük ya da destek niteliği bulunan yazı, bilgi ya da resim yüklenmesi yasaktır. Aynı şekilde yazılarda ve Kişisel Sayfalarda hiçbir ticari kurum için reklam (verilecek bağlantılar dışında) yapılamaz.

4- ) Site üyelerinin; kendilerine ait olmayan yazıları yüklemeleri –isim belirtilerek yapılan kısa alıntılar dışında- ulusal ve uluslararası telif hak yasalarınca suç sayılmaktadır. Paylaşım adı altında bile olsa, üyelerimizin kendilerine ait olmayan bir yazıyı, kendi isimleri altında veya yazarının adını eklese de, sitemize kaydetmeleri durumunda yazıları site yöneticilerince hiçbir ikaza gerek duyulmaksızın silinecektir. Tekrarında ise, yine hiçbir ikaza gerek duyulmadan üyenin sitemizdeki kaydı da silinecektir.

4a) Üyeler,kendileri tarafından Site’ye yüklenen görüş, eleştiri, yorum, yazı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü materyal ve içeriğin (bundan sonra hep birlikte “İçerik” olarak anılacaktır) üçüncü şahısların şahsi, fikri ve sinai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, bu İçeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükte olan mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu İçeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Üye tarafından kullanılan İçeriğin kanunlara aykırı olması ve/veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi ve bu durumun Edebiyatdefterim.com tarafından tespit edilmesi halinde; Edebiyatdefteri.com söz konusu İçeriği -herhangi bir uyarıya ve izne gerek olmadan- Site’den kaldırma ve Üyenin üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir. Bu durumda Edebiyatdefteri.com’un Üye’ye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
4b) Sitemizde mükerrer üyelik kullanımı yasaktır.
(a)  5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı olan ve Türkiye      Cumhuriyeti'nin temel değerlerine ve büyük önderimiz Atatürk'e yönelik karalayıcı ve aşağılayıcı hiçbir İçeriğe izin verilmemektedir.

(b) Dolandırıcılık:  Site dolandırıcılık amaçlı kullanılamaz.

(c)  Hakaret -Taciz: Site’de ifade özgürlüğü desteklenmektedir. Ancak, Üyelerimize kendilerini özgür şekilde ifade etme alanı sunarken üçüncü şahısları taciz etme, karalama, aşağılama, hakaret etme veya başkalarının kişilik haklarına saldırı imkanı verilmemektedir. Ayrıca, kişi veya grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını, etnik grubunu, milliyetini aşağılayıcı İçeriğeve saldırgan davranışlara, tehdit, taciz, özel yaşama ve kişilik haklarına saldırı gibi fiillere de izin verilmemektedir.

(d) Müstehcenlik ve Pornografi: Pornografinin hiçbir türüne izin verilmemektedir. Cinsel eylemlerin sergilendiği fotoğraflar, görüntüler veya yazılar, özellikleçocuk/ergen çıplaklığı, pornografisi, her türlü çocuk cinsel istismarı veya bunları teşvik eden veya andıran fotoğraflar ve yayınlar kesinlikle kullanılamaz. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’na göre müstehcen sayılan İçeriğe izin verilmemektedir.

(e)  İlaçlar ve Narkotik Maddeler: Satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilimum maddelerin tanıtımı, pazarlaması, tavsiyesi, kullanımının kolaylaştırılması ve sağlık için tehlikeli madde temini mahiyetindeki İçeriğe izin verilmemektedir.

(f)  Şiddet ve İntihara Yönlendirme: İnsanları intihara yönlendiren, teşvik eden, şiddet içeren İçeriklerin kullanımına kesinlikle izin verilmemektedir. Dolayısıyla, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar barındıran veya insanları intihara yönlendiren İçeriklere izin verilmemektedir.

(g)  Silahlar ve Patlayıcı maddeler: Yasadışı silah veya patlayıcı madde yapımı, pazarlaması veya kullanımına ilişkin İçeriklere izin verilmemektedir.

(h) Kumar, Yarışma, Bahis: Kumara ilişkin olan ve/veya kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan her türlü İçerik ve önceden tarafımızdan yazılı izin alınmaksızın; yarışma, bahis, takas, reklamcılık veya piramit şemaları gibi ticari aktiviteler ve/veya satışlar yapmak amacıyla kullanılan İçeriklere izin verilmemektedir.

(i)   Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Üyeler sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan (eser sahibi olarak veya eserlerin kullanım, yayınlama ve iletim haklarının yasal lisans sahibi olarak) fotoğraf, dijital çalışma, resim, yazı vb. İçeriği Siteye yükleyebilir. Eğer Üye fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına (diğer üyeler dahil) ait olan fotoğraf, resim, yazı vb. İçeriği, söz konusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kopyalar, kullanır, yayınlar, dağıtır, umuma iletirse, Edebiyatdefteri.com ihlale konu olan İçeriği şikayet üzerine veya kendiliğinden Site’den kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Üyelerin üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden Üyeler, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumludurlar.

  Üyeler, işbu Sözleşme’yi kabul etmek ve İçeriği kendi istekleriyle Siteye yüklemekle, Edebiyatdefteri.com’a söz konusu İçeriği Sitede yayınlama izni vermiş sayılırlar.

(j) Bilgisayar Korsanlığı: Yasanın suç saydığı fiileri öven, suça özendiren, haksız rekabete  neden olan, illegal bilgisayar yazılımı tanıtan /dağıtan, her türlü bilgisayar virüsü dağıtan tüm içerikler hiçbir uyarı veya izine gerek olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın sonlandırılacaktır.

(k) Kullanıcı Şikâyeti:Nadiren de olsa yukarıda belirtilen unsurlardan birinin veya bir kaçının hataen Sitede yer aldığı durumlarda şahsınız ya da toplum adına Edebiyatdefteri.com’u uyarmaktan kaçınmayınız. Uyarınız derhal ilgili Edebiyatdefteri.com departmanınca incelenecek ve varsa aykırılık en kısa sürede giderilecektir.

Üyelerimiz, Site’ye yükledikleri İçerik’ten münferiden kendileri sorumludur. Yukarıda belirtilen sınırlamaları aşan veya ihlal eden İçeriğe sahip Üyelere devlet, yargı makamları veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat Üye sorumludur. Bu kapsamda Edebiyatedfteri.com’un söz konusu İçerik’ten dolayı herhangi bir hukuki veya sözleşmesel sorumluluğu bulunmamaktadır.

5-) Üyeler, kendi şiir ve yazılarınıi güncelleyebilirler ancak silemezler. Altlarındaki yorumları silme hakkına da sahip değillerdir (ancak yazılarını okumasını ve yorumlamasını istemediği kullanıcıları yasaklayabilirler), bu işlemler gerekiyorsa, başvuru halinde, sadece site yöneticilerince gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde, kullanıcı isimleri de üyeler tarafından değil, gerekli hallerde ve başvurulması durumunda site yöneticilerince değiştirilebilir.

6-) Sitemize, eklenecek şiir, yazı ve yorumların, tüm üyelerimizin anlayabilmesi için Türkçe olarak yazılması gerekmektedir. Başka bir dilde yazılan eserler site yöneticileri tarafından ikaz edilmeden silinecektir.

7-) Sitemize gönderilen şiir ve yazılara yapılacak yorumlarda; üyelerin şiir ve hikâye ile ilgili uzaktan-yakından ilişkisi olmayan yorumları, rutinleşmiş post it tarzı basımları, uyarılmaksızın silinecektir. Ancak, yorumlarda eserin özüne yönelik ya da yazarına eserle ilgili sorular soran yorumlar sayı sınırı olmaksızın yapılabilir. Bunun bir polemiğe dönüşerek uzaması durumunda yine site yöneticileri tarafından yorumlar ayırt edilerek silinecektir.

8-) Sitemize, birden fazla kullanıcı adı ile üye olunması yasaktır. Aksi anlaşıldığında, tüm kullanıcı isimlerinin üyeliği iptal edilecektir.

9-) Üyelerimiz; sitemizin şiir, düzyazı, öykü ve forum bölümlerine bir önceki yazısı ana sayfadan düşmeden yeni yazı gönderemezler

10-) Sitemizde herhangi bir üyemiz kendi şiirine hikâyesine yapılan din, ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun bir yorumun silinmesini istediğinde, en az iki site yöneticisi operatör tarafından içerik değerlendirilerek yorum silinebilecektir.

11-) Devletin bütünlüğünü, Türk aile yapısını bozucu ve zedeleyici yazı, şiir, hikâye ve yorum eklenemez

12-) Yukarıda belirtilen kurallar sitemizin forum bölümü için de geçerlidir

13-) Her yeni üyenin özel mesajları bir müddet izlenme hakkı vardır.

15-)Yapılan yorumlarda, konu her ne olursa olsun, üyeler arası isim vererek ya da o kişiyi işaret ederek eleştiri yapılması, düzeysiz tartışmalara girilmesi, konunun kişiselleştirilerek, kişisel ve grupsal tartışma zeminlerine açık hale getirilmesi kesinlikle yasaktır... 
 
16-) Forumlar bölümü edebiyat dünyası ile ilgili fikirlerin ve haberlerin paylaşıldığı ve tartışıldığı bir bölümümüzdür. Bunun dışındaki konuların bu bölüme yansıtılmaması gerekmektedir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında üyenin açtığı forum yöneticiler tarafından silinecektir.  
 
17-) Üyelerimizin psikolojisini bozup, karamsarlığa itecek her türlü yazı ve resim yasaktır. 
 
18-) Eserler yöneticiler tarafından silinir. Bunlar için yöneticilere bildirirseniz yöneticiler bunu sizin için yapacaktır. Eserlerin içeriğinin boşaltılması yasaktır.  

19-) Sitemiz arkadaşlık sitesi değildir. Sitemiz de üyeler tarafından yönetime ulaşan şikayetler titizlikle incelenir ve yönetim tarafından uygun bulunduğu takdir de gereken yapılır.

Açıklamalar 

1-) Bu site, hiçbir kamu ve özel kuruluş ile bağlantısı olmayıp tamamen kişisel bir girişimdir. Amacı; Internet ortamında sevgiyle ve saygıyla tüm edebiyat konularının paylaşıldığı bir ortam sağlamaktır.

2-) Sitemize, üyelik ücretsiz olup hiçbir koşulda üyelerimizden ücret talep edilmemektedir. Siteye üye olmak için üyelik bölümündeki gerekli bilgileri dolduran herkes tüm site kurallarını kabul etmiş olur ve sitenin üyelere sağladığı tüm olanaklardan faydalanabilir.

3-) Üyeler, bilgilerini üyelerden gizleme hakkına sahiptir

4-) Sitemiz, kamuya açık olduğundan girilen tüm bilgilerin başkaları tarafından da görülebileceğini belirtmek isteriz.

5-) Şiir, hikâye ve forum kısımlarına gönderilen her türlü yazıdan dolayı herhangi bir üyenin göreceği maddi manevi hiçbir zararı sitemiz karşılamayacaktır. Bu konudaki talepler geçersizdir.

6-) Sitemiz, üyelerimiz tarafından eklenen şiir ya da hikâyelerin hiçbirine sahip değildir. Yazılar, yazı sahipleri tarafından sitemize eklenmektedir. Dolayısıyla, sitemize yüklenen tüm yazılar birinci dereceden yazarı ilgilendirmekte ve doğacak her tür aksaklık ya da sıkıntı yine birinci dereceden yazarı yasal yükümlülük altına sokacaktır.

7-) Sitemiz, bir arşivleme sistemi olarak, yazıların haklarını korumayı üstlenmemektedir. Siteden çalınarak başka sitelere, televizyonlara, gazetelere, vb. herhangi bir medya organına aktarılan metinlerin yasal sorumluluğunu veya da yasal takibini üstlenemez. Sitemiz, sistem güncellemeleri, site içeriğine saldırı (hack) ve benzer ya da herhangi bir nedenle doğabilecek yazı yitimine karşı, yazarlardan tüm metinlerinin birer kopyasını kendilerinde saklı tutmalarını önermektedir. Sitemiz herhangi bir nedenden ötürü kaybolan, silinen bir metni yazara geri verme sorumluluğunu taşımaz.

8-) Sitemiz, üyeleri yayınlanmış ya da yayınlanacak olan kitaplarının ön kapak sayfalarını ….com adresine göndermeleri durumunda sitemizde bu kitabın tanıtımı ücretsiz olarak yapılabilecektir.

9-) Sitemizde yer alan kitap tanıtımları ile ilgili olarak, sitemizin kitabın yazarı ya da yayınevi ile arasında hiçbir ticari ilişki yoktur. Dolayısıyla bu kitapların içeriğinden ve topluma etkisinden sorumlu değildir. Kitabı satın almak isteyenler yazarları ile görüşebilir ya da site yöneticilerine danışabilir.

10-) Sitemizin, sesli şiir bölümünde kendi şiirinizi de görmek istiyorsanız, bu konudaki talebinizi …com adresine bildirebilirsiniz.

11-) Herhangi bir site yöneticisi, sebepsiz olarak herhangi bir üyenin üyeliğini iptal edemez ama site huzurunu bozan üyeyi uyarabilir ve isterse üyelik onayını alabilir.

12-) Sitemizde site kuralları başlığı altında bulunan maddeler site yöneticilerinin ortak kararları ile düzenlenebilir, değiştirilebilir ya da yeni bir madde eklenebilir.

13-) Sitemizden ayrılmak isteyen bir üyenin üyelik işlemleri, en kısa sürede iptal edilir.  
 
14-) Şiir, yazı,yorum ve forumlarda reklam,duyuru ve ilan asılması yasaktır. 
 
15-) Sitemizde siyaset yasaktır. 

16-) Şiir, yazı, öykü gibi sitede kişiye ait eklenen tüm bölümlerde e-mail adresi, telefon numarası, web sitesi belirtilmesi halinde ilgili irtibat bilgileri yöneticiler tarafından uyarılmadan silinir. Bu tür irtibat bilgilerinin paylaşımı için profilinizin kendinizi tanıtan yazınız kısmını kullanabilirsiniz.

www.edebiyatdefteri.com'da tüm üye bilgileri ancak; Yasal soruşturmalar esnasında, mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gereği, ileti ve iletiyi gönderene ilişkin bilgiler şirketimizden talep edildiği takdirde, talep eden merciye verilecektir.

— Kullanım koşullarında belirtilen haller gerektirdiğinde,  
— Kullanıcının talep ettiği ürün ve servisleri sağlayabilmek için.  

Kullanıcı, Site'yi kullanarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.