arif
107 㱮iri kay齮l

中RETMEN軲

arif
  0,0 / 0 ki㱮 0 be餰nme 3 yorum 1089 okunma

中RETMEN軲


R E T M E N M

揧amda en ger鏴k yol g鰏terici:
Bilimdir. dedi, Ba餽etmenim.
Ayr齦ma Ata抧齨 鏸zdi餴 yoldan,
Bilimle birlikte ko 鲳retmenim!

莂餯 ieri unuttur bize,
Eyleme ge鏴lim pes art齥 s鰖e,
G鰏ter y鰊temini, 琮kal齧 d鼁e,
Uygarl齥 kap齭齨 a, 鲳retmenim!

Haydi cehalete sava a鏰l齧,
Geri de餴l, ileriye u鏰l齧,
Bilim p齨ar齨dan tas tas i鏴lim,
Yepyeni ufuklar a, 鲳retmenim!

Taze beyinlere 鏰餯a bilgi ek,
Yanl olanlar birer birer 鏴k,
Durumlar ayd齨l齥 olmasa da pek,
Ayr齦ma yolundan ko 鲳retmenim!

驱nlats齨 Ata抧齨 s鰖leri da瘕,
Sizlere b齬akt yeni ku瘕,
Yay齦s齨 her yere 鲳retim a瘕,
Yurduma 齥lar sa, 鲳retmenim!

B齬akal齧 d黱, tan yar齨a,
El atal齧 nice nice soruna,
莂餯a uygarl齥la bilim u餽una,
Kapama a饅齨 a, 鲳retmenim!

Arif G諰GE
(Anamur, 24 Kas齧 1985)

(Not: Bu 㱮ir, 26/06/2001 tarihinde, Mersin 2. Noterli餴nin 13673 yevmiye no.su ile yazar ad齨a tescil edilmi⺶ir.)
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中RETMEN軲 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中RETMEN軲 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
8 Aral齥 2006 Cuma 21:36:48
Yamda en ger鏴k yol g鰏terici:
Bilimdir. dedi, Ba餽etmenim.
Ayr齦ma Ata抧齨 鏸zdi餴 yoldan,
Bilimle birlikte ko 鲳retmenim!

Kutluyorum Duyarl y黵e餴nizi...
8 Aral齥 2006 Cuma 17:51:15

Anlaml ve duyarl 㱮iriniz i鏸n sizi kutluyorum.
8 Aral齥 2006 Cuma 16:35:15


Sevgili Arif karde㱮m, 鏾k g鼁el bir 鏰lma,
謌retmeninizide yazan y黵egide kutlar齧..
Y黵eginize sa餷齥, Bar齨齴 daim olsun
Tebrikler
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.