s鰖lerinahengi
63 㱮iri kay齮l

中RETMEN軲

s鰖lerinahengi
  5,0 / 2 ki㱮 1 be餰nme 4 yorum 2018 okunma
中RETMEN軲

中RETMEN軲Bana bir 㧐yler anlat 鲳retmenim,
Sevmeyi, sevilmeyi, hayal kurmay,
Haks齴l齨 kars齨da y齦madan,
Dimdik ayakta durmay 鲳ret.
Bana bilmediklerimi, bildi餴m dilden 鲳ret,
Kalemim bitmesin silgimden 鰊ce,
Bana dikenin ac齭齨, tayan g黮den 鲳ret,
Kalbim s齴lamas齨, g鰊l黰den 鰊ce,
Sevin鏻e h鼁n黰, ard arda koyup,
A餷amadan tenime sarmay 鲳ret,
Do餽ular yanllardan soyup,
Korkmadan soru sormay 鲳ret,

F齬t齨alar koparken benli餴mde,
Ruhumun sessizli餴ni anlat bana,
G鰖lerime bak 鲳retmenim,
O sevecen 齦齥 baklar齨la,
Bir anda sararken heyecanlar齧,
Beni yaln齴 b齬akma, ayd齨lat umutlar齧,
Kendimi ararken, kendi i鏸mde,
Bu umars齴 d鰊emimde,
Beni bana tant齬 鲳retmenim,
Karamsar d黱celer kemirirken i鏸mi,
Bana umudu, bana sevgiyi 鲳ret,
逐ret ki, t黰 d黱yay sevebileyim,
Zindan olmas齨 bu yam bana,
K齬齪 ruhumu saran zincirleri,
Ayd齨l齥 g黱lere tebess黰 edeyim,
Karnda diz 琏km yalvar齬ken,
Tut ellerimden kald齬 鲳retmenim,
Mutlu insanlara g鰐黵 beni,

Bana bir 㧐yler 鲳ret 鲳retmenim,
Senden 鲳rendiklerim yol olsun gelece餴me,
D鼁 bir yolda dmeden ilerlemek i鏸n,
Bana dengemi 鲳ret 鲳retmenim,
Ayakta durmay, koay, savamay,
Ve sava齨 i鏸nde barmay 鲳ret,

Sen g鰎emeyeceksin belki,
Sayende yar齨larda g黮ecek benim,
Sevgi dolu bir d黱ya seninle gelecek, 逐retmenim

EM軳 ZEYBEK
Aral齥 1997 BURSA
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中RETMEN軲 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中RETMEN軲 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2012 Cumartesi 23:20:52
T黰 鲳retmenlerimizin g黱黱 kutlar齧,tebrikler.........
24 Kas齧 2012 Cumartesi 03:52:15
Bana bir 㧐yler 鲳ret 鲳retmenim,
Senden 鲳rendiklerim yol olsun gelece餴me,
D鼁 bir yolda dmeden ilerlemek i鏸n,
Bana dengemi 鲳ret 鲳retmenim,
Ayakta durmay, koay, savaay,
Ve savan i鏸nde barmay 鲳ret,................bu g鼁el esrini tebrikle kaleminiz susmas齨 selam sayg齦ar...
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2012 Cumartesi 00:35:33
轆YET 中RETMENLER軳軿 BUNLARI S軿E 中RETMED軾SE VE 萸軳軿DE B軷 諾LEM OLARAK KALDIYSA EL軲DE OLSA YIRTARDIM O 中RETMEN軳 D軵LOMASINI HELE HELE K諽 ENST軹躍 YA DA 中RETMEN OKULU MEZUNUYUM D軾ORSA 軳AMAYIN DUYGULARINIZI G躗EL D軱E GET軷M蒉S軳軿 KUTLARIM SELAMLARIMI SUNARIM...
24 Kas齧 2012 Cumartesi 00:12:52
bam齴齨 tac齞齬 鰃retmenlerimiz kutlu olsun g黱leri,duyarl y黵e餴 kutluyorum
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibis鰖lerinahengi , 㱮irin sahibi
24 Kas齧 2012 Cumartesi 00:18:16
莖k te㧐kk黵 ediyorum efendim...
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.