Y齦maz 莈lik
288 㱮iri kay齮l

===FARUK 中RETMEN軲===

Y齦maz 莈lik
  0,0 / 0 ki㱮 0 be餰nme 6 yorum 1148 okunma

===FARUK 中RETMEN軲===


辤irin hikayesini g鰎mek i鏸n t齥lay齨


Seni anlatmaya kelimeler yetmez...
輑im deryas齨da tektin hocam..
Matematikte bulunmaz bir dehayd齨,
輞ilikte bir deryayd齨....
VATAN a⺧齳la yanard齨;
VATAN sevdas齨, senden 鲳rendik hocam...
Sen fedakard齨;
Sen yoksulun yan齨dayd齨;
Sen kurtar齝齧d齨;
Sen rehberimdin;
Sen tarifsiz insan,
Sen iyilik mele餴...
謒r黰ce minnettar kalaca瘕m,
E⺳iz 鲳retmenim...
Seni unutmam,
Kendimi unutmamd齬...
Ne kadar iyi 㧐y varsa,
Hepsi senin eserin...
Sen olmasan ben bir hi鐃im,
Seninle kendime geldim;
Seninle kendimi buldum...
Senin hakk齨 nas齦 鰀erim?
Sayg齳la ellerinden 鰌erim.

Y齦maz 莈lik

Not:T黰 鲳retmenlerimizin 鲳retmenler g黱 kutlu olsun.
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
===FARUK 中RETMEN軲=== 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

===FARUK 中RETMEN軲=== 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
24 Kas齧 2006 Cuma 17:26:01
anne babaya yaz齦an 㱮irler gibi 鲳retmenlere yaz齦an 㱮irlerde etkiliyor insan...y黵e餴nize kaleminize sa餷齥...sayg ve sevgiyle kal齨...
24 Kas齧 2006 Cuma 14:14:43
G躗EL S諾LER G躗EL 軫ADELER


中RETMENLER G躈 KUTLU OLSUN
24 Kas齧 2006 Cuma 11:33:48
Vefak鈘l齥 鰎ne餴 g鼁el bir 㱮irdi.
Y黵e餴nize sa餷齥.Selamlar...
24 Kas齧 2006 Cuma 10:51:22
Te㧐kk黵ler kucak dolusu....
Tebrikler g鰊黮 dolusu...
Sayg齦ar齧la
24 Kas齧 2006 Cuma 10:11:10
Sevgili Y齦maz;
Her 㧐yi bize 鲳reten 逐retmenlerimiz; Hayat dersini, Vatan sevgisini, Do餫 sevsgini k齭aca hayt bize 鲳reten 鲳retmenlerimizin g黱 bu g黱. Ama sadece bir g黱 ben yaz齥 diyorum. bir harf 鲳retene 40 y齦 k鰈e Olurum Diyorsa Hz. Ali biz ka 40 y齦 k鰈e olaca瘕z 鲳retmenlere. bu g黱 bizi y鰊etenlerin de bir 鲳retmeni yokmuydu. Hatta i鏻erinde 鲳retmenlik mesle餴ni icra etmi nice 鲳renci yeti⺶irmi 鲳retmenler yokmu? Ve Ulu Atat黵k'黱 yeni nesil sizlerin eserinizdir dedi餴 鲳retmenler ge鏸mini sa餷amak i鏸n ek i yapmak zorunda kal齳orsa her g黱 onlara versek ne yazar ki...
Tebrikler
24 Kas齧 2006 Cuma 09:13:25


b黷黱 鲳retmenlerin 鲳retmenler g黱 kutlu olsun..
鏾k i鐃en s鰖ler..

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.