sahince
455 㱮iri kay齮l

N中諶躈

sahince
  5,0 / 2 ki㱮 4 be餰nme 0 yorum 86 okunma
N中諶躈

N中諶躈


N鰃鰎鼀黱
S黷 鼀黷t黰
Ke㱮 ogalad齧
G齬 sa琮m boyalad齧
泅md黰 golang dokuyup dururum

荥enmeyiverir de dokursan golang
Bakars齨 oluverir e㧐餴n devenin yular
Palang齨da ba餭齥
S齬t齨daki u餫 kuk
K鳋engde餴 鐄vala tutamak

El ayak tutarken gurcalan齬 durursan
Gurt d黳 gurcalay齪 durmaz beynini
Evel adamlar deyip dururdu
蔺in b鰕 g琰瘘 olmaz, derdin b鰕 g琰瘘 olur deyi


輇rahim 轆H軳
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
N中諶躈 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

N中諶躈 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
Bu 㱮ire hen鼁 yorum yaz齦mam.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.