halilkir
1040 㱮iri kay齮l

S軿DEN 中REND軰...

halilkir
  5,0 / 33 ki㱮 51 be餰nme 32 yorum 690 okunma
S軿DEN 中REND軰...

S軿DEN 中REND軰...
S軿DEN 中REND軰

謐鼁黱 alt齨da, yavru buza瘕;
Aramay biz hep, sizden 鲳rendik!
Yalanla, b黨tanla, kurup tuza瘕;
Dubara/lamay, sizden 鲳rendik

Tekeden p黵 tela, ak s黷 sa餸ay;
Yalan, talan, hem de ya餸ay!
Kap齳a ba餷ay齪, lal ve amay;
G鰖 karalamay, sizden 鲳rendik

Tilkilerin, k黰es bekleleyi㱮ni!
Kedilerin, trafo koklay齨!
Y鰊etimin, halk kekleyi㱮ni!
Kalp paralamay, sizden 鲳rendik

Su鐄n alas齨, hep ieyerek;
Masum insanlar, t黰 fieyerek
Halk d kap齞an, kklayarak;
G鰊黮 k黵ele/meyi, sizden 鲳rendik

B鰈黳 揵iz ve onlar, diyerek halka!
Kendi kendinize, kurup bir halka
B齬akmadan yurtta, bir nebze ilke;
Hep h鰎elemeyi, sizden 鲳rendik

Siyasete alet, olunca mabet
G鰏teri oldu ya, kutsal ibadet!
S鰖de t鰎e, lafta sosyal adalet;
Su ibra/lamay, sizden 鲳rendik

Halk齨 bir yerine, koyma i㱮ni;
Hastan齨 prizden, 鏴kip fi㱮ni
Vura, vura otuz iki di㱮ni;
輕e s齬alamay, sizden 鲳rendik

Liyakatsizli餴, hi ho g鰎mezdik!
Biz olsak h齭齧a, koltuk vermezdik!
G鰖 doymazlarla, d鼁en kurmazd齥!
Ak齦 kiralamay, sizden 鲳rendik

Yalanla kand齬齪, milleti bir, bir
Kimden kald size, bu kadar kibir?
撝l黰 var der 謒er, her yerde kabir;
Ruh yaralamay, sizden 鲳rendik

Karaman-2019/03

Halil 轪kir Ta齩餷u

躍TATLARDAN:

轪hs齨a inand齧 yand齧 bilesin
A餷ama hey dedin sand齧 belas齨
Bunlar bil dedin yazd齧 g鰎esin
G黱/ah yalan sizden 鲳rendik.........................................................................Yorgun Baklar

Akl ka琮k deli sand齨齴 bizi
Leke koyula⺶ 琮kar m izi
Her g黱 develasyon para krizi
Dolar Lira’lamay sizden 鲳rendik..............................................................................ishakaras

Kara pe鏴 takt齥 l niyetine
Kurda kuzu sunduk yal niyetine
Ne agular yedik bal niyetine
Zehir ralamay sizden 鲳rendik.................................................................................Alibaba

B黨tanla y齥arak milli yap齳,
Almak i鏸n haram olan tapuyu,
B鼀黭 su鏻ulara arka kap齳,
Hep aralamay sizden 鲳rendik;.............................................................sakaogluhasankarakucuk

De餰rler alt 黶t kalmad insanl齥
Her 㧐y ile an齦d m黶l黰anl齥
Her halt ye sonra de pi㱮manl齥
Ars齴 kollamay sizden 鲳rendik...................................................................._Abdulkadir Y齦d齴_
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
S軿DEN 中REND軰... 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

S軿DEN 中REND軰... 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
Ayd齨K
25 Mart 2019 Pazartesi 21:30:01
ger鏴餴n kendisi ise denilen
eyvallah demek der bize
var olsun y黵e餴niz
selam ve sayg齦ar
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
25 Mart 2019 Pazartesi 22:08:19
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
O饀zhan K躄TE , 5 puan verdi
24 Mart 2019 Pazar 17:20:43
Sel鈓lar 黶tad齧.Okudu饀m bu g鼁el 㱮irden,siyasilerden ahlah ad齨a bir㧐yler 鲳renme hevesinin bo oldu饀dur.Aslen, de餰r yoksunu insanlar齨 b鼀黭 m點鈊elelerle 琮kt齥lar bu arena 鏾ktan kirlenmi⺶ir,diye d黱鼀orum. Elleriniz dert g鰎mesin.Sayg齦ar齧la.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
24 Mart 2019 Pazar 17:52:45
荗K HAKLISINIZ...AYNI G諶苻TEY軲 DOSTUM.
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
resulcivcik , 5 puan verdi
23 Mart 2019 Cumartesi 23:45:01
☾✫ Merhabalar
Varolas齨 Hocam
USTACA YAZILMI G躗EL B軷 H軨軻
Anlam dolu G鼁el dizelerin sahibini,
Can g鰊黮den kutlar齧.
Nice g鼁el eserlere 輓allah
Kocaman y黵e餴niz hi susmas齨.
__ Selam ve Du ile Sayg齦ar.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
24 Mart 2019 Pazar 00:10:42
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
Sel鐄k Noyan
23 Mart 2019 Cumartesi 22:58:43
De餰rli Halil hocam 㱮irinize doyamad齧 belki birileri doymu⺶ur dileklerimle
Selam ve sayg齦ar齧la
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 23:30:26
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
Yorgun Baklar , 5 puan verdi
23 Mart 2019 Cumartesi 21:00:30
轪hs齨a inand齧 yand齧 bilesin
A餷ama hey dedin sand齧 belas齨
Bunlar bil dedin yazd齧 g鰎esin
G黱/ah yalan sizden 鲳rendik.

Say齨 hocama sayg齧la.

Yorgun Baklar taraf齨dan 3/23/2019 9:05:56 PM zaman齨da d鼁enlenmi⺶ir.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 21:52:28
NAD軩E NAZ軷EN軿LE G諲躄 SAYFAMA
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
F軱AT YAZICI , 5 puan verdi
23 Mart 2019 Cumartesi 20:58:51
B黷黱 㱮irleriniz gibi bu da harika olmu 黶tad齧.Y黵e餴nize ve eme餴nize sa餷齥.En kalbi selam ve sayg齦ar齧 sunar齧.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 21:52:51
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
Kahraman VARDI , 5 puan verdi
23 Mart 2019 Cumartesi 20:09:57
Hocam anlaml dizeler olmu tebrik ediyorum
selamlar.................
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 20:36:07
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
ishakaras , 5 puan verdi
23 Mart 2019 Cumartesi 18:42:21

Akl ka琮k deli sand齨齴 bizi
Leke koyula⺶ 琮kar m izi
Herg黱 develasyon para k齬izi
Dolar Lira'lamay sizden 鲳rendik....ishakaras kutlar齧 yazan y黵e餴 selamlar
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 18:48:18
NAD軩E NAZ軷EN軿LE G諲躄 SAYFAMA
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
G黮黰 莂ml齭oy , 5 puan verdi
23 Mart 2019 Cumartesi 17:50:32
D黱meye sevk eden...
Manidar ve hakl serzenier yine usta kalemin dokundu饀 kelimelerin canland ve fark齨dal齥 getiren.

Selam ve sayg齦ar齧la de餰rli hocam.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 18:47:28
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
Ik Mehmetali
23 Mart 2019 Cumartesi 16:26:14
D黱d黵en dizelerdi ALLAH birli餴mizi dirli餴mizi bozmas齨 inllah diyor ve usta kaleminizi kutluyorum
__________________________________Selamlar
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 17:02:16
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
Sad齥 KARADEM軷
23 Mart 2019 Cumartesi 15:44:32
Yine 鏾k anlaml ve manidar m黭emmel bir 㱮ir olmu kurlar齧 hocam
Eme餴nize y黵e餴nize sa餷齥
Selamlar sayg齦ar....
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 17:02:52
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
SADIK YILMAZ , 5 puan verdi
23 Mart 2019 Cumartesi 15:30:54
Siyasete alet, olunca mabet
G鰏teri oldu ya, kutsal ibadet!
S鰖de t鰎e, lafta sosyal adalet;
Su ibra/lamay, sizden 鲳rendik


辤ir b黷黱鼀le g鼁eldi bu d鰎tl黭 ise 㱮irin 鰖eti gibiydi y黵ekten tebrikler g鼁el ve anlaml bir 㱮irdi kutlar齧 hocam
sayg齦ar齧la
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 17:03:58
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
kul cihan
23 Mart 2019 Cumartesi 13:35:50
kutluyorum k齳metli 黶tad齧,M躃EMMEL bir 㱮ir,y黵e餴nize sa餷齥 efefendim.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 13:40:17
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
ilhan ATE (ZAY OZAN) , 5 puan verdi
23 Mart 2019 Cumartesi 12:21:00
De餰rli Hocam, Y黵e餴nize sa餷齥.
Nefis bir taama kaynar suda haama olmu.
莖k g鼁el harikulade bir eser.
Kutluyorum sizi y黵ekten.

Selamlar sayg齦ar.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 14:11:09
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
perisultan
23 Mart 2019 Cumartesi 10:44:55
hakl ele⺶iriler 㱮ire cuk diye oturmu kutlar齧. her azg齨l齨 bir sonu vard齬 elbette.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 11:32:17
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
Nept黱
23 Mart 2019 Cumartesi 10:31:04
Y黵e餴nize sa餷齥 hocam
Sayg齦ar sevgiler selamlar
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 11:31:47
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
EM.HAK軲
23 Mart 2019 Cumartesi 09:29:37
Not:
Son t齬pan gibi son sat齬
gelin sahip 琮k齨 kestirmeyin beni
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 11:30:01
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
EM.HAK軲
23 Mart 2019 Cumartesi 09:18:18
Sn. Halil Bey : Yapaca瘕m tek ve tek yorum
Diyorum ki gelin onu sade kendinize bendenize de餴l
Din bezirgeni tarikat a餫lar齨齨 pe㱮ne tak齦齪 bu cenneti
Cehenneme 鏴virme gayretinde olanlar齨- g鰎黱黵de-
Peerinde konlar齨, yar齨 da y黵eklerini, vicdanlar齨a sorum!


辤irinizin alt齨a ve daha 鰐esine imzam atarak
mor fakleyin g黱e do饀racak y黵eklere selam olsun!!..
Ey da餷ar 鏰餷ar deviren anl nl halk齧
Sa瘕la sa瘕la kuruttular s黷 damarlar齧
Yerime daha iyisi gelece餴ni sanmay齨
Her yan齦g齞a oldu饀 gibi sak齨 inanmay齨
Ben ceddinizi oldu饀 gibi s黮b黱鼁 de
Emzirecek olan s黷 anas ANADOLUYUM!!!.. ......Nokta!!!


Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 11:26:55
MUHTE轊M YORUMUNUZLA G諲躄 SAYFAMA 諰擒S躗
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
Ahmet Co⺧un 1 , 5 puan verdi
23 Mart 2019 Cumartesi 09:18:01
Muhte㧐m bir 㱮ir
tokat gibi ses verdi
kutlar齧 efendim
ak齦 olsun...
Bu yoruma 2 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 11:24:38
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 11:24:26
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
k.do餫nay
23 Mart 2019 Cumartesi 08:22:43
Yine siyasete dem vurmu⺳un.
Kutlar, selam ve sevgilerimi sunar齧.
Nice g鼁el 㱮irlerde buluak dileklerimle.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 08:37:53
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
Alibaba , 5 puan verdi , etkili yorum yapt.
23 Mart 2019 Cumartesi 07:34:24
Kara pe鏴 takt齥 l niyetine
Kurda kuzu sunduk yal niyetine
Ne agular yedik bal niyetine
Zehir ralamay sizden 鲳rendik... dedim ve gittim.
Muhte㧐m 㱮ire yine gelece餴m. Sayg齧la
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 08:42:24
NAD軩E YORUM VE NAZ軷EN軿LE G諲躄 SAYFAMA
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
sakaogluhasankucuk , etkili yorum yapt.
23 Mart 2019 Cumartesi 06:08:23
B黨tanla y齥arak milli yap齳,
Almak i鏸n haram olan tapuyu,
B鼀黭 su鏻ulara arka kap齳,
Hep aralamay sizden 鲳rendik; diyerek destekliyor, tebrik ediyorum. Selam ve sayg齦ar齧la.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 08:41:17
NAD軩E YORUM VE NAZ軷EN軿LE G諲躄 SAYFAMA
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
Nuh Comba , 5 puan verdi
23 Mart 2019 Cumartesi 01:49:07
y黵e餴ne eme餴ne sa餷齥 hocam
sayg齦ar, selamlar
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 08:39:41
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
cemalus
23 Mart 2019 Cumartesi 00:43:27
Duyarl y黵e餴ne sa餷齥 hocam 鏾k g鼁eldi.
Yalan dolan bunlarla g鰎d黭
Bunlarda tan齞齥 鲳rendik
Selam ve sayg齦ar齧la
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 00:50:57
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
cemre2 , 5 puan verdi
23 Mart 2019 Cumartesi 00:43:24
Ger鏴kleri anlat齦d emek verilmi, imgeleri dans etti餴 harika dizelerdi.Tebrik ederim sayg齦ar.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 00:51:30
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
-Abdulkadir Y齦d齴- , 5 puan verdi , etkili yorum yapt.
23 Mart 2019 Cumartesi 00:30:53
De餰rler alt 黶t kalmad insanl齥
Her 㧐y ile an齦d m黶l黰anl齥
Her halt ye sonra de pi㱮manl齥
Ars齴 kollamay sizden 鲳rendik

Nabza g鰎e 㧐rbet veren,kutsal ara olarak g鰎mekten 鏴kinmeyen
y黭sekte bakan,a瘕da g鰎en,toplumun menfaat齨 kendi
menfaat齨a 鏸t olarak 鰎en,renkten renge giren, kime ait
olursa olsun tohumunu ekenlerin tarlas齨da amelelik yap齦d
m黡det鏴 daha 鏾k 㧐yler 鲳renece餴z .
g鼁eldi... usta kalemi kutluyorum
selam ve sayg齦ar


Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 00:53:43
NAD軩E YORUM VE NAZ軷EN軿LE G諲躄 SAYFAMA
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
k齬齦m , 5 puan verdi
23 Mart 2019 Cumartesi 00:22:29
Halil a餬i insan insana neler 鲳ertiyor mecbur b齬ak齳or de黫lmi?.
T黰 k鰐黮黭ler insan o餷unda sanki hi 鰈meyecekmi hesap yokmu gibi d黱yal齥 ve 黶t黱l黭 derdine dm.
G點 k鰐鼀e kullananlar Kudret ve kuvvet sahibi Allah齨 huzurunda ne yapacaklar. E餰rki ger鏴kten inanalar olsalard 鏾k farkl olurdu. Harika 㱮irdi.
TER軰LER Sayg齦ar齧la.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 00:56:01
荗K MUTLU OLDUM...
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
ABDULKER軲 KAYA
23 Mart 2019 Cumartesi 00:19:09
鏾k g鼁eldi,ak齝 ve anlaml齳d,kutluyorum 躶tad齧,
Duyarl o g鼁el y黵e餴ne ve ellerine sa餷齥,
Dua ve selamlar齧la.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 00:58:49
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
Abdullah Ar , 5 puan verdi
23 Mart 2019 Cumartesi 00:13:08
y黵e餴nize eme餴nize sa餷齥
k齳metli hocam
iyi ki vars齨齴
VAR olun
DA軲 olun

sonsuz sayg齦ar
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibihalilkir , 㱮irin sahibi
23 Mart 2019 Cumartesi 00:59:07
De餰r katt齨齴 黶tad齧...iyi ki vars齨齴...
Kadir bilir asil g鰊l黱鼁e kalbi kranlar齧,
selam, sevgi ve de sayg齦ar齧 iletiyorum.....................H轙
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.