Hicran Ayd齨 Ak鏰kaya
233 㱮iri kay齮l

中躎

Hicran Ayd齨 Ak鏰kaya
30 be餰nme 16 yorum 1165 okunma

中躎

Helalinden kazan helal lokma ye
Sen sen ol harama dalma evlad齧
逐黡黰 cevherdir sana sermaye
Kul hakk yiyenden olma evlad齧

Vatan bayra瘕 kutsal bil koru
Geri zihniyetin olma dekoru
Ara⺶齬 akl齨da kalmas齨 soru
Susuz 鏸鏴k gibi solma evlad齧

E㱮ni dostunu iyice tan
Gaflete d黳 de 鼁me atan
Ho g鰎黳 affetme seni satan
Sa琮n ban yolma evlad齧

Ser verip s齬 verme hapset dilini
Kolunu kapt齬ma verip elini
莍n抎e olsa gidip ara ilimi
D黱yadan geriye kalma evlad齧

Aya瘕n kayarsa bazen kazara
Yanl do餽uyu 鰖黱de ara
Olur da g黱 gelir dersen dara
B齬ak齪 kendini salma evlad齧

K齦avuzdur sana akl齨 iman齨
莂lmakla ge鐂in b黷黱 zaman齨
輓citme bir can yanmas齨 can齨
Mazlumun ah齨 alma evlad齧

Vasiyetim olsun unutma sak齨
E餽iden uzak dur do餽uya yak齨
Kimseye b齬akma ne ise hakk齨
S鰇e s鰇e al da 鏰lma evlad齧


Hicran Ayd齨 Ak鏰kaya

(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中躎 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中躎 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
y鰊
18 Aral齥 2014 Per㧐mbe 23:20:41
莖k g鼁el harika y黵e餴n usta kalemin daim olsun hocam.
Taktire yan duygu y黭l eserler yazd齨齴, severek okuduk,
Allah'齧 y黵ek sesin daim 鰉r黱鼁 uzun k齦s齨.
Y黵ekten kutluyorum sayg齦ar selamlar yolluyorum diyar gurbetten Allaha amanet olun
Hatice Ay㧐 Hasan
17 Aral齥 2014 莂rmba 23:47:26
Kiymetli sairem her evladin okumasi ve aklinin kenarinda bulundurmasi gereken ogutler bunlar
Kalem de ne guzel tatli bir dille nasihatini soylemis...
Tebriklerimle
Ik Mehmetali
16 Aral齥 2014 Sal 20:11:20
Bir ebeveynin 鏾cuklar齨a b齬akaca瘕 en b鼀黭 mirast齬 Nasihat usta
Kutluyorum gl kalemi; keyifle okudum
Y黵e餴ne sa餷齥
______________________________________________Sayg齦ar selamlar
g黮 peri
16 Aral齥 2014 Sal 19:43:51
Vatan bayra瘕 kutsal bil koru
Geri zihniyetin olma dekoru
Ara⺶齬 akl齨da kalmas齨 soru
Susuz 鏸鏴k gibi solma evlad齧


Her bir k齮as cevher niteli餴nde 鲳黷ler veren 㱮irinizi

Be餰ni ve takdirle okudum.Elinize g鰊l黱鼁e sa餷齥.Selam sevgiler.
tacettin y齦d齬齧 , etkili yorum yapt.
16 Aral齥 2014 Sal 14:17:40
her evlad齨 okumas gerek usta her㧐yi ne g鼁elde s鰕lemi.... kalemin hep b鰕le g鼁el yazs齨 karde㱮m sayg齦ar齧la
gidilecek
16 Aral齥 2014 Sal 13:15:19
Vallahi 鏾k sevdim.
Hece 㱮irinden hi hazetmem ama bana sevdireceksiniz galiba tebrik ederim.
Her 鲳黡黱鼁 kula瘕mda as齦齳d zati peki⺶i.
Ama kimine g yeter kimine yetmez.
Sayg齦ar h黵metler.
輒dat T躌KEL
16 Aral齥 2014 Sal 12:33:32
YAZAN Y躌E休 KUTLUYORUM H軨RAN HANIM 荗K G躗EL OLMU
Serhat AKDEN軿
16 Aral齥 2014 Sal 11:38:49
i⺶e bu dedim 㱮ir

ve giderek yozlan d黱yada kal齝 bir eser
bu olsa...

a⺧larla tebrik ettim
AZAP
16 Aral齥 2014 Sal 11:33:03
harika bir nasihat usta kalemden g鰊黮 par鏰s齨a akm g鼁el dizeler kutlar sevgiler sunar齧...
Hasan 謟aydın
16 Aral齥 2014 Sal 10:47:58
Baz 㧐yleri yayarak 鲳reniriz,
Bam齴a da geldi mi 鲳黷 dinleriz.

Tebrik ederim sayg齦ar齧la.
Dosteli_
16 Aral齥 2014 Sal 10:33:46
Deneyimler iyi 鲳retmenlerdir. Atan齨 g鰖黱de evlat hi b鼀黰ezmi ger鏴餴nden yola 琮karak didaktik 鰃elerle beslenmi y黵ek sesleriydi.
halilkir
16 Aral齥 2014 Sal 09:57:30
hepimizin zaman zaman 鏾cuklar齧齴a tecr黚elerimizden
verdi餴miz ya da b齬akt齧齴 g鼁el nasihatlerden di.
anlaml, ger鏴k ve m黭emmel...tebrikler ve sayg齧la.
vega4 , etkili yorum yapt.
16 Aral齥 2014 Sal 09:45:59
Han齧efendi 鏾cuklar齧齴a servet b齬akabiliriz.
莖k da sevinirler.
Kendileri kazanmad齥lar齨dan b鼀黭 k齭m k齭a zamanda t黭etirler bu haz齬 serveti.
謓emli olan onlar kendi ayaklar 鼁erinde duracak, yarat齦齨 鰖黱e uygun, duygu ve d黱celerle donatarak hayata ba餷anmalar齨 sa餷amakt齬.
Bu g鼁el 㱮iriniz ak齦dan ilime, ahlaktan imana, d黵黶l黭ten mertli餰 bir servettir ki; alan齨 s齬t yere gelmez...
Tebrik eder sayg齦ar sunar齧 efendim.
輘mailo餷u Mustafa YILMAZ
16 Aral齥 2014 Sal 09:40:42
辤irinizi 鏾k be餰ndim.
G鰊l黱e sa餷齥.
Kutlar齧.
Selamlar...
F齬at Avc , etkili yorum yapt.
16 Aral齥 2014 Sal 09:36:51
Hepimize l鈠齧 kabilinden kelimelerdi. Toplan齪 da瘕lan ak齦lar yerinde tutmak i鏸ndi adeta. Y黭sekti anlam, verilen mesaj tam isabetti. Hece 鰈琰s黱黱 g鼁el bir 鰎ne餴ydi de ayr齝a. Tebrikle.
Derebey
16 Aral齥 2014 Sal 09:30:18
莖k g鼁el bir 鲳黷, H A R K A bir eser.
Kutlar齧. kaleminiz daim olsun.selamlar.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.