Ayvaz齧 Deniz
1338 㱮iri kay齮l

NE ZAMAN 中REND軲 ?

Ayvaz齧 Deniz
16 be餰nme 6 yorum 1058 okunma
NE ZAMAN 中REND軲 ?

NE ZAMAN 中REND軲 ?
G鰖lerimi ba餷ad齧
g鰎m鼀orum 黶t黰e gelen duvarlar
s鰖lerimi saklad齧
bo kovan gibi sa鏼齳orum ortala
bir kese yapt齬d齧 ipekten
uzun bir kurdela gerdim giri㱮ne
varla yok aras yayan insanlar齨
aya瘕na dolans齨 diye.

G鰖lerimde biriken ya餸ur bulutlar齨
sokakta ip atlayan
pembe etekli k齴齨 yan齨dan ge鏴rken
y黵e餴me dokundurdu饀
g黮點黭le da瘕t齳orum
de餸iyor biliyorum
b鼀黰eye de餸iyor
ipin bir ucunu elime al齪 d黱yay sall齳orum..

Zor zamanlar齨 鏾cu饀 olmak var m hayatta
bizim zaman齧齴da diye baayan 鲳黷lerden
nasibini alamayan pembeli k齴
bunu da tar biliyorum
hep kar durur kafas齨a yatmayana
babas齨齨 b黷黱 k齴malar齨a ra餸en
sever biliyorum k齭a pembe ete餴
inad齨a giyer bacaklar齨 g鰏tere g鰏tere
laf eden her benim diye ge鏸nene ha s... 鏴kerek
g鰎黱mezlik perdesini etraf齨a gererek
en masum haliyle yumar ger鏴餰 g鰖lerini
bo⺷ bo⺷na heba etmez y黵e餴ni.

S黵ekli karlar齴 tenha sokaklarda
o hep mutlu y鼁黱 semaya kald齬齬
黶t黱den ge鏴n renkli kuara el sallar
beni g鰎d an g鰖lerimde ki yaln齴la
bir de dudaklar齧da ki yalanc g黮lere takar
bana ihtiyac齨 m var der y鼁黰e
yaln齴 o inebilir i鏸mde ki 鰖黰e.

Ona s黵ekli ihtiyac齧 var halbuki
Ne zaman ki elma 㧐kerim al齨d elimden b鼀黡黱 diye
ne zaman ki 鏸zgi oynamam yasakland
kaz齥 kadars齨 diye mahalle a饅齳la
ne zaman ki can齧 yan齨ca
ulu orta a餷amam ay齪land
gizlendi餴m karabasan k鳋elerde
hep onu ar齳orum bam her s齥t齨da
gams齴 y黵e餰 sar齦齳orum
鼀en minicik ellerimi
kahkakas ile 齭齮齳orum.

Ne zaman b鼀黡黰 ben
hala dizlerim kan齳or dt黰 zaman
hala oturup a餷amak geliyor h齬paland齨da y黵e餴m
hala erik 鏰lma i鏶黡黰 bast齬ma 鏰bas齨day齧
kom⺷muzun a餫c齨dan
ben hala u鏰r kafamla
hesaps齴 kitaps齴 sevme kavgas齨day齧
ne zaman b鼀黡黰 g鰖yaar齧 saklayacak kadar.


Ayvaz齧 DEN軿
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
NE ZAMAN 中REND軲 ? 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

NE ZAMAN 中REND軲 ? 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
serin mavi , etkili yorum yapt.
20 Haziran 2014 Cuma 15:19:30
Ne zaman b鼀黡黱 sen,ey pembe etekli k齴..?Muhatap kendisi olunca o k齴,baar elbette bir i monolog...O pembe etekli k齴齨 hs齨da sorgulan齬 ne zaman b鼀黡黱ler ve ne zaman 鲳rendin o g鰖yaar齨 saklamay,gibi binlerce soruyu ortaya sal齪 da,cevap aramalar...

"Ona s黵ekli ihtiyac齧 var halbuki
Ne zaman ki elma 㧐kerim al齨d elimden b鼀黡黱 diye
ne zaman ki 鏸zgi oynamam yasakland
kaz齥 kadars齨 diye mahalle a饅齳la
ne zaman ki can齧 yan齨ca
ulu orta a餷amam ay齪land
gizlendi餴m karabasan k鳋elerde
hep onu ar齳orum bam her s齥t齨da
gams齴 y黵e餰 sar齦齳orum
鼀en minicik ellerimi
kahkakas ile 齭齮齳orum..."

k齴..pembe etekli k齴...鰕le ulu orta a餷ama...elma 㧐keri de yasak art齥 sana...kaz齥 kadar k齴 oldun,hala seksek mi oynuyorsun..!evet iremiz evet...aynen b鰕le seyreder 鏾cukluklar齧齴 bug黱lere gelierde..."bak falan齨 k齴 鏴yizlerinin yar齭齨 bitirmi bile..nak,gergef,el oyas vb. 鲳rensene sen de,鰕le seksek oymap,elma 㧐keri yiyece餴ne..."

蔺te bizim ger鏴klerimiz bunlar irem...ah ki ah...yayamaz 鏾cuklar doya doya 鏾cukluklar齨...yasak...yasak...ne sak齴 鏸餹eyebilirsiniz g鰊l黱鼁ce,ne de 鏸餯em 鏸tleyebilirsiniz 鰕le f黷ursuzca...鰕le,o餷an 鏾cuklar齨齨a tan齨an 鰖g黵l黭lerden de fayadalanamzs齨齴 her zaman...sen k齴 鏾cu饀sun...鏾k鏰 da yasaklan齬 her㧐y k齴lara...kriter ne bu yasaklamalarda..?ebeden,dededen 鰕le g鰎黮m,sorgulamadan uygulan齬 i⺶e k齴 鏾cuklar齨齨 黶t黱de...bakars齨齴 birg黱,o elma 㧐keri yiyen,seksek oynayan,ulu otra a餷amas yasaklanan k齴 鏾cu饀 i鏸n,evinize bir zarf b齬ak齦齬 veya ablalar,g鰎黰celeri veya eltileri ile kap齨齴a gelirler ve k齨a gecemiz,nin齧齴,d黱黰鼁 var diye davetiye b齬ak齦齬...hoppala bu ne 㱮mdi yahu...el kadar cirmi olan oyun 鏾cu饀nu,bir bakms齨齴 d黱c ma餫zas齨da ninl齥 provas齨da veya sarrafta y鼁黭,bilezik denerken g鰎黵s黱鼁...yok 鰕le l黭s k齴齨 itiraz etmeye falan..."verdim gitti,der babas,anas,a餫beyi de,hi de d黱mezler bu k齴齨 hayallerinin 鏰l齨d齨,sevdas齨齨a karlar ya餯齨 ve dallar齨齨 k齬齦d齨"...sonra da "y黭sek y黭sek tepelere ev kurmas齨lar..a䌷 a䌷 memlekete k齴 vermesinler...annesinin bir tanesini hor g鰎mesinler..."diye devam eden o a瘕t ve yang齨lara sarmalanm dizeleri k齨ayla s齥t齬齬lar o k鰎pe k齴齨 eline 鏴yrek alt齨la...ve,g鰖lerini hi de tan齧ad bir erke餴n pos b齳klar ile bakan y鼁黱e bakarken a鏰r g鰖lerini k齴ca瘕z...鏾cuklar..s黱netleri..okullar...koca,kaynana vb. kah齬lar 鰐e tarafta...v點ut 㧐kilden 㧐kile girmi..a瘕zda di kalmam..y黵ek zaten her㧐yi unutmu koca ve 鏾cuklara,gidilen eve adanm...takma dier yapt齬齦齬...g鰖l黭ler al齨齴..bel b黭黮黵...belki de huzur evi son durak..ve,sessizce bir mahalle mezar齨a topra餫 konur o pembe etekli k齴...

"Ne zaman b鼀黡黰 ben
hala dizlerim kan齳or dt黰 zaman
hala oturup a餷amak geliyor h齬paland齨da y黵e餴m
hala erik 鏰lma i鏶黡黰 bast齬ma 鏰bas齨day齧
kom⺷muzun a餫c齨dan
ben hala u鏰r kafamla
hesaps齴 kitaps齴 sevme kavgas齨day齧
ne zaman b鼀黡黰 g鰖yaar齧 saklayacak kadar..."

ve,齭kalanan t黰 鰖lemler..hayaller..umutlar...yanmaml齥lar sorgulan齬 pembe etekli k齴齨 y黵e餴nde daim...Ne zaman b鼀黡黰 ve ne zaman 鲳rendim ben,diye i monologlar baar...pembe etekli k齴 hala o g黱lerdedir...齭kalanan t黰 yanmaml齥lrda...yar齧 kalm seksek oyunlar齨da...kom⺷ bah鏴den erik 鏰lmalarda...hayallerindedir her...ve,hesaps齴, kitaps齴 sevmeler kavgas baar...sahi ne zaman b鼀黡黰 ben ey pembe etekli k齴...?ne zamandan beri sakl齳orum ben bu g鰖yaar齧...?

Eh irem ah...鰕le bir konu ki bu...tema ki...g黱lerce yazsam,bitmez...de⺶iniz,鲳retmenlik yan齧...鲳renme s黵eci yaralar齧...nas齦 bir kaderdir bu b鰕le,ilimle,irfanla,inan鏻a vb. alakas olmayan yarg齦arla pembe etekli k齴lar齨 kaderi...!

轪irem...siz hep yaz齨 b鰕le..sa瘕n m齭ralara y黵e餴nizdeki duyarl齦齥lar....莖k ama 鏾k haz al齳orum..keyif al齳orum...savruluyorum eserlerinizin avazlar齨dan...her eseriniz apayr bir i monolog...serzeni...realite...terc黰an olu y黵eklere...Y黵e餴niz,elleriniz dert g鰎mesin...bu eseriniz tek kelime ile muhte㧐mdi...i⺶e 㱮ir ve hayat dedirtti bizlere...

tebriklerim 鏾k鏰 pembe etekli k齴a dair fiziki ve ruhsal betimlemelerinizin m黭emmelli餴ne,ustal齨齴a ve terc黰an olman齴ayd pembe etekli k齴lar齨 "ne zaman 鲳rendim ben "deyierine...sayg齦ar齧la...
.birisi.(zekeriya duman)
20 Haziran 2014 Cuma 09:03:16
benden daha 鏾cuk g鰖leri var bu enfes 㱮irin.....
Y黵e餴nizi kutluyorum.
Sayg齦ar齧la....
Turgut 謟t黵k
20 Haziran 2014 Cuma 08:53:16
G黱ayd齨
H黮ya han齧 sizin sat齬lar齨齴
okumak keyif veriyor insana
iyiki vars齨齴.
Mehmet Turgut
20 Haziran 2014 Cuma 08:47:34
M黭emmel bir 㱮ir
Kutlar齧
Y黵e餴nin sesi daim olsun dilerim
glenay
20 Haziran 2014 Cuma 01:12:34
Ger鏴kten duygulanarak okudu饀m bir 㱮ir oldu.

B黷黱 duygular齧齴 bask alt齨da ama
鏾cuklu饀muzu bast齬mamal齳齴.
B齬akal齧, a餷as齨 g黮s黱 doyuncaya kadar.
Seksek bile oynas齨 sokakta 鏾cuklarla,
ne g鼁el olur o zaman hayat.

鏾cuk kalbine sel鈓 ve sevgimi b齬akt齧 can齧,

tebrikler..
g黮 peri
20 Haziran 2014 Cuma 00:32:16
Ne zaman b鼀黡黰 ben
hala dizlerim kan齳or dt黰 zaman
hala oturup a餷amak geliyor h齬paland齨da y黵e餴m
hala erik 鏰lma i鏶黡黰 bast齬ma 鏰bas齨day齧
kom⺷muzun a餫c齨dan
ben hala u鏰r kafamla
hesaps齴 kitaps齴 sevme kavgas齨day齧
ne zaman b鼀黡黰 g鰖yaar齧 saklayacak kadar.


Serbest 㱮irin en g鼁el 鰎neklerinden biri olmu.
Duygular齨 dizelere aktarm harika.
Be餰niyle okudum.Kaleminiz var olsun.Sevgiler.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.