Neslihan YAZICILAR
298 㱮iri kay齮l

G中躆E SUNU...

Neslihan YAZICILAR Kimlik Onayl
  0,0 / 0 ki㱮 0 be餰nme 13 yorum 1522 okunma

G黱黱 㱮iri
Okudu饀nuz 㱮ir 15.12.2006 tarihinde g黱黱 㱮iri olarak se鏸lmi⺶ir.

G中躆E SUNU...


Dlerindi sa鏻ar齧da gezinen
ve suskunun g鰖lerinde bir ka damla ya.
躾g黱 ezgilerde sevin鏻erdi
azl齨 yetindi餴yle a⺧ s黵黭leyen zaman,
seni ve ya餸uru en 鏾k ben sevdim.
G黱 a鏼adan s齨mak g鰖lerine,
taze ekmek s齝akl ellerinin bir de;
齭land齧齴 yerde an齧s齳oruz bulutlar,

G鲳e sal齨an umutlarla
tutuyoruz azl齨 鏾klu饀ndan,
琰nk uzun bir y黵t黵 sevmek.
Ad齧lar齨 g鰈gesi b鼀黵ken akmlarda
kun齪 y鼁黰deki g黮黰semeleri
kardan karya ge鏼ek var seninle...
G黱 鰊ceden su veriyorum
bah鏴ndeki delien 鏸鏴klere
soyunuyorum ayazlar i鏸nde.

Y鼁 y齦l齥 duru⺷nu ar齳orum,
ge鏴miyorum ard齨m dlerimden
ve senin bulutunla ya餸ur oluyorum,
g鲳黱 delirircesine ya餯 yerde bul beni.
辤m㧐k 㱮m㧐k 鏰k齳or g鰖lerimde
g鰇, sevmii餴 tan齭齨 diye! ...


(LAC軻ERT 諽K VE 掭軷 DERG軸 SAYI: 4 SAYFA: 67)
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
G中躆E SUNU... 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

G中躆E SUNU... 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
16 Aral齥 2006 Cumartesi 23:53:59
Kutlar齧 Sevgili Neslihan
harika bir 㱮ir
ve ayr齝a g黱黱 㱮iri olmas齨dan dolay
ayr齝a tebrikler

selam ve sevgiler
16 Aral齥 2006 Cumartesi 20:27:14
G鰊l黱 iri, g黱黱 㱮irine tebrikler, sevgiler...
16 Aral齥 2006 Cumartesi 02:49:41
g黱黱 㱮irine l鈟齥 g鰎黮en 㱮iriniz i鏸n sizi y黵ekten kutlar齧 karde㱮m...Allah bar齨齴 daim etsin inllah...sayg齦ar齧la...

oktayzerrin taraf齨dan 12/16/2006 2:50:23 AM zaman齨da d鼁enlenmi⺶ir.
16 Aral齥 2006 Cumartesi 02:28:08
Sevgili site sakinlerine i鐃en te㧐kk黵lerimi sunuyorum.
G黱黱 㱮iri olmak tabi ki g鼁el ne var ki y黵e餴nizde bir ho seda b齬akabildiysem ne mutlu bana, g鼁el olan s鰖c黭lerin g鼁elli餴nde ve anlam齨da buluak derim.
Sayg ve Sevgilerimi 輑etiyorum.
辤ire 齭marlad齧 sizleri

16 Aral齥 2006 Cumartesi 02:27:02
SAYIN ZERRE...
ARDINMI... S鰖c黭 olarak s黵eklilik arz eden, dayatma anlam齨da.
揂rd齨ma y鰎esel olarak ta ge鏴r 黶t黰e ard齨d, y黭lendi anlam齨da. Eylem olarak kullan齦齬.
S鰖c黭 do餽udur efendim.
Te㧐kk黵ler.
Sayg齦ar齧la.


Neslihan YAZICILAR taraf齨dan 12/16/2006 2:28:51 AM zaman齨da d鼁enlenmi⺶ir.
16 Aral齥 2006 Cumartesi 00:49:14
辤m㧐k 㱮m㧐k 鏰k齳or g鰖lerimde
g鰇, sevmii餴 tan齭齨 diye! ...


ne g鼁el bir final ..kutluyorum siirinizi ...
ge鏴miyorum ard齨m dlerimden " demissiniz .

acaba "arinmis " mi olacak .. yoksa; "ardinmis" mi dogru olan?bir ka >>>> birka

siirle.. sevgiyle...

_ZERRE_ taraf齨dan 12/16/2006 12:50:14 AM zaman齨da d鼁enlenmi⺶ir.
15 Aral齥 2006 Cuma 15:40:08
鏾k ho te㧏ihlerle bezenmi s齝ac齥 bir 㱮ir...dlerine sa餷齥...
15 Aral齥 2006 Cuma 13:08:30
Y鼁 y齦l齥 duru⺷nu ar齳orum,
ge鏴miyorum ard齨m dlerimden
ve senin bulutunla ya餸ur oluyorum,
g鲳黱 delirircesine ya餯 yerde bul beni.
辤m㧐k 㱮m㧐k 鏰k齳or g鰖lerimde
g鰇, sevmii餴 tan齭齨 diye! ...

K齳metli Karde㱮m y黵e餴ne kalemine sa餷齥
dilerim yam g鰊l黱e g鰎e olur mutluluk 鏰l齪 durmas齨
kap齨 o zaten y鼁黱e yans齧 鰉r黱 㱮ir tad齨da olsun.

sayg齦ar齧la sevgiyle sevenle kal hoa......................
15 Aral齥 2006 Cuma 12:54:54
㱮ir beni ald g鰐黵d derinliklere...

tebrikler
aynen devam g鼁el 㱮irlere
15 Aral齥 2006 Cuma 09:55:48
neden hi kimse 㱮iri tam okuyamad齧 arkadaki fon engel oluyor demiyor acaba..merak ediyorum..㱮irlerini zevkle okudu饀m Neslihan bac齨齨 bu 㱮irini tam okuyamad齧.. ke⺧e bizimde bu fonlara buralardan m黡ahele etme ns齧齴 olsaa.

Kal sa餷齝akla..
15 Aral齥 2006 Cuma 02:49:59
nesli,

ne kadar hos bir siir yureginden misralara aksiyan...

yurekten kutlarim

sevgiler
15 Aral齥 2006 Cuma 02:22:24
sevmekte 鰕le 鏾k ge鏼eler varki elele olunursa elbet 黶tesinden gelinecektir...鏾k g鼁eldi 㱮iriniz...sayg ve sevgiyle kal齨...
15 Aral齥 2006 Cuma 02:18:25
Ne g鼁el benzetmeler bunlar sevgili Neslihan 㱮ir tad齨da bir 㱮ir,㱮m㧐k 㱮m㧐k bakan g鰖ler san齳orum o y黵ekten co⺷p smay齪 tan sevgilerin g鰖lere yans齧as ve o g鰖ler bir kedinin uysall齨da bakmas齨 da bilen g鰖lerdir diye d黱鼀orum paylam齨 g鼁elli餴ni tad齨da..

G鲳e sal齨an umutlarla
tutuyoruz azl齨 鏾klu饀ndan,
琰nk uzun bir y黵t黵 sevmek.
Ad齧lar齨 g鰈gesi b鼀黵ken akmlarda
kun齪 y鼁黰deki g黮黰semeleri
kardan karya ge鏼ek var seninle

dizelerinde Neslihan'齨 belirtti餴 gibi..Sevgiyle ve sevdiklerinle kal her zaman sevgili dostum sevgilerimle..

驱nar G諰E
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.