Sel鐄k Noyan
332 㱮iri kay齮l

諰躆E 中躎

Sel鐄k Noyan Kimlik Onayl
  0,0 / 0 ki㱮 4 be餰nme 0 yorum 83 okunma
諰躆E 中躎

諰躆E 中躎


Yeter be 鰈黰 anlad齥 yani
Bir g黱 beni de alacaks齨
Hastal齥lar齨la belli ediyorsun
Beni al齪 da g鰐黵eceksin
Bari kimseyi 鼁meden al
Canlar yakmadan g鰐黵
Bizlere eziyet 鏴ktirmeden 鰈d黵
Kimseyi yoksul ve garip b齬akma
Gen鏻eri 鏾cuklar da alma
Ba⺧a kimi al齬san al
Gen鏻erin daha yapacaklar 鏾k ieri var
O y鼁den evlerde feryatlar kopuyor
A瘕tlar yak齦齳or ve b鰕le olmuyor
Sana herkes beddua ediyor sitem ediyor
謑黰 herkes evin oca瘕n y齥齦s齨 diyor
Beddualar齨 en k鰐黶黱 hak ediyorsun

Ama sende anlayamad齧 bir 㧐y var
Y鼁y齦lard齬 insanlar al齪 g鰐黵鼀orsun
Gene de doymad齨 ama neden
莖k mu a鐂齨 neden doymuyorsun
Yeter art齥 insanlar齨 yakas齨 b齬ak
Herkes sana iyi g鰖le bakm齳or

Bir g黱 seni de alacaklar
O zaman sende 鰈eceksin
Karanl齥 bir 鐄kura g鰉黮eceksin
Art齥 insanlar齨 k齳metini bil
Bizim ard齧齴da a餷ayanlar齧齴 var
Hat齬alar齧齴 yatanlar var
Fakat senin kimsen yok yapayaln齴s齨
Kaderinle ba bas齨
Sana kimseler ac齧ayacak bile
Bir 鐄kura itilip kalacaks齨
蔺te bu 鲳黷lerimi hi unutma
Sonra da gene bildi餴n gibi yap
Ama bil ki seni kimse sevmiyor
Yani bu d黱yada senden ba⺧a
Seni seven hi sevenin yok
Onun i鏸n insanlara adil davran
Ve herkese kar iyi olmaya 鏰l ki
Seni de herkes iyi bilsin

24.01.2023 Sal
Orhan Tepe / Cevizli- Kartal辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
諰躆E 中躎 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

諰躆E 中躎 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
Bu 㱮ire hen鼁 yorum yaz齦mam.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.