S躄EYMAN Lemos YILDIZ
162 㱮iri kay齮l

中RETMENLER軲

S躄EYMAN Lemos YILDIZ Kimlik Onayl
  5,0 / 9 ki㱮 12 be餰nme 6 yorum 136 okunma
中RETMENLER軲

中RETMENLER軲


辤irin hikayesini g鰎mek i鏸n t齥lay齨
159- 揂TAT躌K VE 中RETMENLER軲

O ATA,
O b鼀黭,
Ba餽etmenim Atat黵k!

Sonra Cumhuriyet, devrim,
Sonra okul ve 鲳retmen,
Sonra ar T黵k鏴, yeni harfler;
Sonra 鲳retmen Sonuvar,
Sonra 鲳retmen Yaylal,
Sonra kara tahta, k怵齮, kalem,
Ayd齨lan齰erdi i鏸m, d齧.
B齬ak齪 鏾banl, 鏸ft鏸li餴,
逐renci oluverdim ben...

Uzun s黵en bir uykudan uyan齨,
Karanl齥tan ayd齨la 琮kman齨,
Okuman齨, yazman齨, bilmenin,
Mutlulu饀nu duydum, mutlulu饀nu.
葭tenlikle 鰌t黰 ellerini 鰌t黰;
Fikri Sonuvar 鲳retmenimin,
H黶n Yaylal 鲳retmenimin...

Onlar g鲧黳 gittiler bu d黱yadan,
Meyve verdi diktikleri fidanlar,
Bire bin verdi ektikleri tohum.
E餴ttikleri, 鲳rettikleri 鏾cuklar,
Da瘕ld dalga dalga 黮kemize,
Uyand 鏰餷arca uyuyanlar...

’Ku u鏼az, kervan ge鏼ez,
Tekerle餴n de餸edi餴 yerlere’
Do餫n ilk g黱eti onlar! ..
Ahmet Tufan 辝nt黵k
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中RETMENLER軲 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中RETMENLER軲 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
, 5 puan verdi
27 Kas齧 2022 Pazar 21:29:56
Gelece餴n g黺encesi e餴time e餴tim ise 鲳retmene dayal齞齬.

T黰 鲳retmenlerimizden Allah raz olsun.

Ahrete intikal edenlerin ruhlar d olsun.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibiS躄EYMAN Lemos YILDIZ , 㱮irin sahibi
28 Kas齧 2022 Pazartesi 12:49:32
Yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim.
25 Kas齧 2022 Cuma 15:31:32
莖k de餰rli yarenlerim,
G黱黱 鰊emine binaen payla⺶齧 "逐retmenlerim" isimli 㱮irin dizeleri bana ait de餴l. 辤irin hikayesinde de belirtti餴m 鼁ere bu 㱮ir rahmeti rah man milli ir Lemos'lu Ahmet Tufan 辝nt黵k'黱 eseri.
Ahmet Tufan 辝nt黵k, 1930 y.da Lemos K鰕黱de Cumhuriyet mektebine kaydolup okuyan ilk 鲳renci. Bir 鲳retmen vari do餯u饀 k鰕 ayd齨latm t齬. O Ta㧐li'nde bir g黱e⺶ir.hep yad etmeyi hak ediyor.
Bozk齬齨 tezenesi Rahmetli halk ozan Ne㧐t Erta, "-Babam Muharrem Er ta'a neden hs齨a 鰖g beste, t黵k yok diye sordu饀mda babam齨 biz den 鰊ce bu topraklarda yam, beste yap齪 miras b齬akm ozanlar齨 eserlerini 鏰l齪 s鰕lemek, yeni beste yapmak kadar de餰rlidir diye cevaplad" diyor.
Bu ba餷amda Ah Tu 辝n'i minnet, rahmet ve sayg齳la anmak i鏸n 轪ire ait "逐retmenlerim" dizelerin 鰖ellikle payla⺶齧.
Naif yorum ve be餰nileriniz ile okumalar齨齴 i鏸n 鏾k te㧐kk黵 ederim
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 21:52:22
G黱黱 鰊emine yakm 㱮iriniz, eme餴nize sa餷齥
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibiS躄EYMAN Lemos YILDIZ , 㱮irin sahibi
25 Kas齧 2022 Cuma 15:12:19
Yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim.
, 5 puan verdi , etkili yorum yapt.
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 16:56:31
Kalemine y黵e餴ne sa餷齥 躶tad齧.
Bir emekli 鲳retmen olarak bu enfes eserinizi be餰nerek okudum, gurur duydum, tebrik ederim.
B黷黱 meslektaar齧齴齨 bu 鰖el ve g鼁el g黱lerini y黵ekten tebrik ederim.
Sayg齦ar齧la
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibiS躄EYMAN Lemos YILDIZ , 㱮irin sahibi
25 Kas齧 2022 Cuma 15:12:23
Yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim.
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 14:16:30
㧐hit 鲳retmenlerimize Allah gani gani rahmet etsin dost 鲳retmenlerin hakikatleri 鏾k nefis anlat齦m bu g鼁el g鰊黮 sesinde dost kutlar esenlikler dilerim...
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibiS躄EYMAN Lemos YILDIZ , 㱮irin sahibi
25 Kas齧 2022 Cuma 15:12:35
Yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim.
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 12:33:03

*** 中RETMENLER軲 *** 㱮irini, be餰niyle okudum. Nice g鼁el 㱮irlere diyor, 轪ir Arkadam, i鐃enlikle KUTLUYORUM...
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibiS躄EYMAN Lemos YILDIZ , 㱮irin sahibi
25 Kas齧 2022 Cuma 15:12:38
Yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.