dali
159 㱮iri kay齮l

BEN B軷 中RETMEN軲

dali
  5,0 / 11 ki㱮 17 be餰nme 8 yorum 190 okunma
BEN B軷 中RETMEN軲

BEN B軷 中RETMEN軲


Ben bir 鲳retmenim;
K鰕deyim,
辝hirdeyim,
Bilginin denklemindeyim.Ben bir 鲳retmenim;
Zil 鏰ld, ko⺷n yavrular齧.
Oturun.
Oturun s齬alara,
Sonra sar齦齨 kollar齧a.
Hepinizi,hepinizi u鐄ray齧,
Sevginin doruklar齨a.Ben bir 鲳retmenim;
Ay㧐lerim,Fatmalar齧,
Mehmetlerim,
Hepsi gelecek 黰itlerim.
Ben sizler i鏸n var齧,
B黷黱 sevgi notalar齨,
Sizler i鏸n 鏰lar齧.Ben bir 鲳retmenim;
Kara tahtaya uzand齥鏰 ellerim,
Umudu yazar, kayg齦ar silerim.
Sanat齧 emsalsiz,
Kutsal cevher ierim.Ben bir 鲳retmenim;
Pilotlara kanad齧 g鰇y鼁黱de,
輑ham perisi 鏰瘕ran kalemim irlere,
Pusulay齧 kaptan g黺ertesinde,
Projeyim m黨endis cetvelinde.
Haks齴l齨 sava琮s齳齧;
D黱ce ufuklar齨 sergilerim,
Avukat c黳pesinde.Ben bir 鲳retmenim;
Karanl ne⺶er gibi keserim,
Beyaz g鰉lekli doktoruma
Hipokrat yeminiyim.
Samur f齬鏰larla serpilir,
Sevgi 鏸鏴klerim.
Ressamd齬, yazard齬, esnaft齬...
Sanatkard齬, politikac齞齬...
Bir ulustur benim 鲳rencilerim.Ben bir 鲳retmenim;
Hep bilgiler verirken,
B齥mak, usanmak, bezmek
Nedir bilmem.
Bir mum misali erirken,
Karanla 鰀黱 vermem.Ben bir 鲳retmenim;
D黱cenin merkeziyim.
Bitmedim, erimedim,
Bitmedim, t黭enmeyece餴m,
B黷黱 evrene sevgi 黵etece餴m.Ben bir 鲳retmenim;
Sel olur yurdum i鏸n 鏰餷ar齧,
F齬at olur 鏾k Harranlar sular齧.
Memleket t黵k黶黡黵 her s鰖黰,
Uzun hava, k齬齥 hava, bozlak齧,
Bir yi餴tlik t黵k黶黡黵 yam齧.Ben bir 鲳retmenim;
I瘕m karanl齥lara,
Da da y黵e餴m Anadolu抎a
Y黭se餴m: Erciyes’im, A餽’y齧.
辝hit kan齳齧 kurumam:
F齬at’齧, Aras’齧, Sakarya’y齧,
Irmak 齬mak bir destan齧...


Durmu Ali 諾BEK
BU L軳KTEN OKUYAB軱軷S軳軿
www.edebiyatdefteri.com/siir/1345279/ben-bir-ogretmenim.html
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
BEN B軷 中RETMEN軲 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

BEN B軷 中RETMEN軲 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 18:47:39
Kaleminize y黵e餴nize sa餷齥 躶tad齧.
Bir emekli 鲳retmen olarak bu enfes eserinizi be餰nerek okudum, gurur duydum, tebrik ederim.
Bilvesile b黷黱 meslektaar齧齴齨 bu 鰖el ve g鼁el g黱lerini y黵ekten tebrik ederim.
B husus 㧐hit 鲳retmenlerimize Rabbimden gani gani rahmet niyaz ediyorum.
Sayg齦ar齧la
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibidali , 㱮irin sahibi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 19:18:12
Yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim.
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 15:29:56

辤iri ve 鲳retmenler g黱黱 kutluyorum
Eme餴ne y黵e餴ne sa餷齥
__________________________________Selamlar
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibidali , 㱮irin sahibi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 17:19:35
Yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim.
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 12:20:56
Mesle餴nin onurunu tayan ve anlaml dizeleri paylan y黵e餴 kutlu yorum. Her daim var olas齨齴.
Ge鏼i y齦larda bir yerlerde okumu⺶um. Kayna瘕n unutsam da belle餴mde yer etmi. Yazar diyordu ki; " D黱yada bir g黱 i鏸nde do餫n t黰 鏾cuklar ilk g黱den itibaren bana versler, teslim etseler ve en az 200 y齦 kimse i㱮me karmazsa, Bu d黱yada yepyeni bir nesil olu⺶urup d黱yay yeniden iste di餴m gibi d鼁enlerim. T黰 k鰐黮黭leri, kin ve nefreti, yoklu饀, yoksullu饀, haks齴l yok edip adaletli olmay ve kardei餴 sa餷ar齧"
O vakit d黱mt黰. Nas齦 olacak bu i diye. Zamanla anlad齧 ki bu 鰊e rinin ger鏴kleesi e餴timciler, 鲳retmenler sayesinde m黰k黱.
Bu ba餷amda insano餷una yama baarken yeniden bir kelime 鲳reten, e餴ten de餰rli 逐retmenleri Su gibi aziz bilip sayg齞a kusur etmiyoruz.
Be餰nilerimle okudum. Yeni eserler 黵etmeye devam...
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibidali , 㱮irin sahibi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 17:20:44
Yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim.
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 10:46:18
anlam dolu, duygu y黭l
鲳renmenin ve 鲳retmenin 鰊emi 鼁erine
g鰊黮den ak齪 gelen m黶tesna bir 㱮ir okudum
severek ve hazla...kutlu olsun g黱黱鼁.
tebrikler ve sayg齦ar齧la...
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 10:39:20
鲳retmenlerin hakikatleri 鏾k nefis anlat齦m bu g鼁el g鰊黮 sesinde dost kutlar esenlikler dilerim...
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibidali , 㱮irin sahibi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 17:20:52
Yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim.
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 09:56:22
Hayatta en de餰rli meslek; 中RETMENL軰" . 屈nk 鲳retmen her 㧐yin temeli. edep, erkan, ahlak, usul... 鲳reten, insanlara 鰎nek olan k齳metli insanlard齬.
K齳metli dost, yaz齨齴 g鰎黱ce 鲳retmenlik yapt齧 g黱ler akl齧a geldi. ne ho, ne tatl, ne huzurlu g黱lerdi o g黱ler!
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibidali , 㱮irin sahibi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 17:21:06
Yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim.
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 08:41:50

*** BEN B軷 中RETMEN軲 *** 㱮irini, be餰niyle okudum. Nice g鼁el 㱮irlere diyor, 轪ir Arkadam, i鐃enlikle KUTLUYORUM...
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibidali , 㱮irin sahibi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 17:22:31
Yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim.
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 01:30:53
Tebrik ederim ellerinize y黵e餴nize duygular齨齴a emeklerinize sa餷齥 鏾k g鼁el muhte㧐m bir 㱮ir kutlar齧 sizi ve bu g鼁el 㱮irinizi kaleminiz kavi ilham齨齴 daim sonsuz her 㧐y g鰊l黱鼁ce olsun sa餷齥la kal齨 iyi geceler huzur dolu mutlu yar齨lar dilerim sonsuz sayg齦ar齧la...T黰 鲳retmenlerimizin 鲳retmenler g黱 kutlu olsun 㧐hit 鲳retmenlerimize Allah rahmet etsin mekanlar cennet olsun...
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibidali , 㱮irin sahibi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 17:22:32
Yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.