yusuf y齦maz
521 㱮iri ve 129 yaz齭 kay齮l Takip Et

Ortaokul 8. s齨齠 鲳rencilerine mat 鲳r. sorarORTAOKUL 8. SINIF 中RENC軱ER軳E MATEMAT軰 中RETMEN SORAR :
K齴齧 da benim gibi matematik 鲳retmenidir.
謉ev ka瘕tlar齨齨 aras齨da bir 㧐y ilgimi 鏴kti.
Matemati餴 bir nesneye benzetseniz, bu nesne ne olurdu? Neden?
莖cuklar verdi餴 cevaplar:
-Ben matemati餴 anahtara benzetirim. 屈nk her kap齳 a鏰r.
-Ben beyne benzetirim. 屈nk her zerresinde sonsuz nesne vard齬.
-Ben do餫ya benzetirim. 屈nk zor g鰎黱黵 ama i鏸nde dolanca insan zevk duyar.
-Ben zincire benzetirim. 屈nk b黷黱 konular bir birine ba餷齞齬.
-Satranca benzetirim. 屈nk her hamle bir sorudur. Kar hamle cevab齞齬.
-Hesap makinesidir.
-D黱yaya benzetirim. D鰊d黭鏴 rakamlar ve 鏸zgiler say齭齴 㧐killer al齬.
-Ben matemati餴 bir annenin 鏾cu饀na duydu饀 㧐fkate benzetirim.
-Matemati餴 㧐msiyeye benzetirim. Akl齧齴 korur.
-Matematik kalp gibidir. B黷黱 sorular ve cevaplar齨 i鏸nde tar.
-Harry Potterin Asas gibi sihirlidir.
-Hal dokuma makinas gibidir. Dokuduk鏰 insan齨 ilgisini 鏴kiyor.
- Sonsuz bir merdivene benzetirim. Ne kadar 琮karsak 琮kal齧 hep bir basama瘕 daha vard齬.
-Daireye benzetirim d鰊 d鰊 bitmez.
-Tek kelime ile pi say齭齾
-Ben okumakla bitmeyen kitaba benzetirim.
-Ben g鰖le benzetirim. 屈nk g鰎medi餴ni g鰎黵s黱.
厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖厖

蔺te 鏾cuklar齨 verdi餴 cevaplar.
Hepsi de 鏾k mant齥l ve yarat齝 d黱ceye aday birer 齥. Bu 鏾cuklar bizim gelece餴miz. Ayd齨l齥 T黵kiye抧in yap taar.
Gelin bu de餰rlerimizi yar齨lar i鏸n yat齬齧a d鰊t黵elim. O zaman Arif Nihat Asya抧齨 bayrak 㱮irini daha canl ve daha i鐃en okuruz:
Ik 齥 dalga dalga bayra瘕m,
厖厖厖厖厖厖.....
Yusuf Y齦maz

Be餰n

yusuf y齦maz
Kay齮 Tarihi:11 Haziran 2019 Sal 17:20:49

ORTAOKUL 8. SINIF 中RENC軱ER軳E MAT 中R. SORAR YAZISI'NA YORUM YAP
"ORTAOKUL 8. SINIF 中RENC軱ER軳E MAT 中R. SORAR" ba齥l yaz ile ilgili
d黱celerinizi ve ele⺶irilerinizi di餰r okuyucular ile paylan.


YORUMLAR


Hen鼁 yorum yap齦mam.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.