Fehmi Tazegül
1706 şiiri ve 527 yazısı kayıtlı Takip Et

AŞURENİN TARİHÇESİ.AŞURENİN TARİHÇESİ.
Aşure kelimesi Arapça "On" demek olan "Aşera" kelimesinden gelmektedir. Hicri takvimdeki Muharrem ayının 10. gününe "Aşure günü" denmektedir. Hz. Nuh’tan itibaren bütün dinler ve kavimler bugüne hürmet etmişler, ehemmiyet vermişlerdir.
Peygamber efendimiz Medine’yi teşrif ettiklerinde Yahudilerin oruç tuttuklarını görmüş, sebebini sorunca Yahudiler: "Hz. Musa Firavunun zulmünden Muharremin onuncu günü kurtuldu" da onun için tutuyoruz demişler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz: "Biz Musa Karındaşımıza sizlerden daha yakınız. Müslümanlarda oruç tutsun ama Yahudilere benzememek için, sadece onuncu gün değil, 9-10-11. günleri oruç tutsun" buyurmuştur. (1)
Ramazan orucu farz kılınıncaya kadar bu günlerde hem kendi oruç tutmuş, hem de ashabına tutturmuş, Ramazan orucu farz kılınınca, bu günlerde oruç tutmayı tavsiye etmiş ama, ümmetini tutup tutmamakta serbest bırakmıştır. (2)
Aşure gününün kutsiyetiyle ilgili daha birçok tarihi olayın bu günde vuku bulduğu rivayetleri vardır. Bunlardan bazıları:
1-Dünya bu günde yaratıldı.
2-Âdem Peygamber bu günde yaratıldı ve hayat verildi.
3-Hz. Nuh bu gün tufandan kurtuldu.
4-Hz. İbrahim ve İsmail’e koç bugün indirildi.
5-Hz. İbrahim Nemrutun ateşinden bugün kurtuldu.
6-Eyyüb Peygamber belalardan bu gün halas buldu.
7-Yusuf Peygamber zindandan bugün kurtuldu ve babasına kavuştu.
8-Hz. Yunus balığın karnından bugün kurtuldu.
9-Hz. İsa bugün doğdu...

Bu günde pişirilen aşure çorbası hakkında da şu rivayet ortaya atılmaktadır. Hz. Nuh yüzlerce sene kavmini hak ve hakikate çağırır, onların hidayetine vesile olmak için uğraşır. (3) Ancak kendisine sadece 70 kişi civarında insan inanır. Kendi öz oğlu ve hanımı bile inanmamakta ısrar ederler. (4) Bu duruma çok üzülen Hz. Nuh kavmine beddua eder. (5) Cenâb-ı Hak "Kavmini tufanla helak edeceğini, kendine inananları bir gemi yapıp bindirmek suretiyle götürmesini" emreder. (6)

Hz. Nuh bu gemi ile 40 gün sularda dolaşıp, nihayet Cudi (Ağrı) dağında karaya çıkar. Azaldığı için, hiçbir yiyecekten tek başına yemek yapıp, karınlarını doyurmaları mümkün olmayınca, on çeşit yiyeceği birleştirip bir çorba yaparlar ve yerler.
Aşure günü ve çorbasını Müslümanlar nazarında önemli kılan başka bir olay daha vardır. Hz. Ali Peygamber Efendimizin amcaoğludur, damadıdır, torunlarının babasıdır. Gençlerden ilk Müslüman olan ve devamlı kendini destekleyen delikanlıdır. Çok cengâver olduğu için; Esedullah “Allah’ın Aslanı”, lâkabını almıştır. Hz. Peygamberin neslini devam ettiren kişidir. Efendimizin: “Ben ilmin şehriyim, Ali’de kapısıdır” övgüsüne mazhar olmuş, âlim ve fâzıl bir zattır.
Mekke’de iki önemli kabile vardır. Haşimoğulları, Ümeyyeoğulları. Bu iki kabile devamlı rekabet halinde olmuşlardır. Peygamber Efendimizin Haşimî kabilesinden çıkması bu rekabeti artırmış, Ümeyyeoğulları Rasûlüllahı kabullenmekte zorlanmış, Ona birçok iftira ve eziyetler etmişlerdir.
Hz. Osman vefat edince Müslümanlar Hz. Ali’yi halife olarak seçip biat etmişler, fakat Ümeyyeoğullarından bazıları bunu kabul etmeyerek, o gün için Şam valisi bulunan Muaviyeyi halife ilan etmişlerdir. İkiye ayrılan Müslümanlar başta Sıffin savaşı olmak üzere birçok savaşlar yapmışlardır.
Hz. Ali vefat edince yerine oğlu Hz. Hasan halife olmuş, zehirlenerek şehit edilmesinden sonra Kûfeliler, Hz. Hüseyin’e haber gönderip, Kûfe’ye gelip Hilafet makamına geçmesini istemişler, sahabenin büyükleri razı olmamışlar, ama Hz. Hüseyin bir gurup seveni ve çoluk-çocuğu ile Kûfey’e hareket etmiştir.
Bu esnada Muaviye ölmüş, yerine oğlu Yezid halife olmuş, Mervan b. Hakem’de kumandan tayin edilmiştir. Bunların ikisi de içki, kadın, kumar düşkünü sefih insanlardır. Hz. Hüseyin’in Medine’den hareket ettiğini duyunca üzerlerine 30 bin kişilik bir ordu göndermişler, bugün Irak toprakları içinde bulunan Kerbelâ mevkiinde onları abluka içine alıp, çölün yüzünde günlerce aç ve susuz bırakmışlardır.
Neticede Hz. Hüseyin başta olmak üzere etrafındaki insanları, kadın ve çocuklardan birçoğunu öldürmüşler, az bir gurubu da Şam’a esir olarak yollamışlardır. Hz. Hüseyin’in yani sevgili Peygamberimizin sevgili torununun cesedini atlara çiğnetmişler, hakaretler yapmışlar, başını kesip bir mızrağın ucuna takarak Şam’a göndermişlerdir. 10 Muharrem 680 Miladi. (7)
Bu olay İslâm tarihinin en dramatik olayı olarak anılmaya başlanmış, gündemden hiç düşmemiş, Ümeyye oğullarına karşı büyük bir antipati oluşmuş, “Her ifrat bir ifratı doğurur” sözünde olduğu gibi, Emevilerin Ehli Beyt’e karşı aşırı baskı ve hakaretleri, Emevi aleyhtarı, Şia ve kolları bir çok müfrit mezhebin çıkmasına sebep olmuştur.
Bu olay İslâm dünyasının her yerinde yıldönümlerinde anılır, idrak edilir ama, Şiiler arasında çok daha farklı hatta, zincirlerle sırtlarını dövme, bu ayda yiyip içmeyi asgariye indirme, çocuklara bile doyasıya su vermeme gibi ifrata varan tavırlarla hatırlanmaya çalışılır. Bu tarihi olayları en nezih bir şekilde Anadolu halkı idrak etmekte, aşırılığa kaçmadan Aşure pişirip komşulara dağıtmakta, çocuklara bunun sebebi anlatılmakta, vaz, hutbe ve bazı programlarda dile getirilmektedir.
İşi daha ileriye de vardırmaya gerek yok. Bir gurup insan büyük bir âlime gelip, o dönemde cereyan eden bu olayların esrarını ve hangi tarafın haklı, hangi tarafın haksız olduğun sormuşlar, o zat çok ibretli bir cevap vermiş: “Allah o dönemde bizi yaratmamakla bu olaylara elimizi bulaştırmamış, bugün de bizler bu olaylara dilimizi bulaştırmayalım. İşi Allah’a havale edelim.” demiş.
Fakat; yargıçlığa soyunup, hüküm vermeye kalkmadan olayların bilinmesinde de fayda vardır. Mevki ve makam hırsının, dünyadaki saltanat sevdasının, nefsanî arzu ve isteklere sınır koyamamanın insanı nerelere getireceğinin, neler yaptırabileceğinin bilinmesinin, kısacası tarihi tecrübelerin de insanlara faydası vardır. Muaviye’nin tavrı buna en güzel delildir. Siyasi hırs uğruna Allah Rasûlünün arkadaşlarını bile öldürtmekten çekinmeyen bu kişi, ölürken:
“Zîtuvâ nâm bir mahelde sakin bir kureyşî olup da emirlik ile meşgul olmasaydım keşke” demiş (8) ve vefatında, Fahr-ı Kainat Efendimizin kendisine vermiş olduğu bir gömleğe sarılıp, yine ondan saklamış olduğu tırnak kesiklerini de gözlerine koyarak defnetmelerini yakınlarına vasiyet etmiştir. (9)
Yunus bu gerçeği ne güzel dile getirmiş:
Hani Kârun malı netti
Hani Lokman canı netti
Hani Cengiz şanı netti
Yalan dünya yalan imiş

Beğen

Fehmi Tazegül
Kayıt Tarihi:13 Eylül 2018 Perşembe 17:59:18

AŞURENİN TARİHÇESİ. YAZISI'NA YORUM YAP
"AŞURENİN TARİHÇESİ." başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR
CETINKAYA ARZU
27 Kasım 2018 Salı 02:10:06
Ne yazik ki bizler türk toplumu hatta müslüman toplumu olarak atadan dededen bize dayatılanı kayıtsız şartsız kabul eden sorup sorgulamaktan yoksun bir milletiz..

Cevap Yaz
CETINKAYA ARZU
27 Kasım 2018 Salı 02:09:59
Ne yazik ki bizler türk toplumu hatta müslüman toplumu olarak atadan dededen bize dayatılanı kayıtsız şartsız kabul eden sorup sorgulamaktan yoksun bir milletiz..

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Fehmi Tazegül Yazının sahibi 27 Kasım 2018 Salı 08:10:14
TEŞEKKÜR EDERİM
muslumbayram
14 Eylül 2018 Cuma 09:50:00
YAZI ÇOK İSABETLİ BİR YAZI HATTA EKSİĞİ BİLE VAR


BU GÜN MÜSLÜMAN DÜNYA MAALESEF HALA O MUAVİYE SOYUNUN DİN DİYE DAYATTIĞI HURAFELERLE DOLU VAHABİ ARAP İSLAM ANLAYIŞIYLA YAŞAMAKTA VE ADINA DA DİN DENİLMEKTE
İLAHİYATTAN BU GÜNE KADAR MUAVİYE VE SOYUNU LANETLEYEN TEK BİR YAZIYA,FETVAYA, GÖRÜŞE VE DE YORUMA RASTLAYAMAZSINIZ

PEYGAMBER EVLADI VE SOYUNA BU İŞKENCE VE EZİYETLER MANEVİ HUZURDA HALA DEVAM ETMEKTE BUNU DİLE GETİREN İLAHİYATÇI PROF DÜZEYİNDE Kİ İNSANLARA ANINDA KARALAMA ÇAMUR ATMA İFTİRALARLA YIPRATMALAR LA SİNDİREBİLMEKTEDİRLER

OYSA BİLMEDİKLERİ ŞU Kİ ALLAH HER ŞEYİ BİLEN VE GÖRENDİR BUNU ASLA BİLMİYORLAR KENDİLERİNİ HALA CENNETTE HURİLERLE YATACAKLARINI SANAN GAFİLLER

2 cevap yazılmış Cevap Yaz


Fehmi Tazegül Yazının sahibi 27 Kasım 2018 Salı 08:12:00
TAMAMEN KATILIYORUM TEŞEKKÜR EDERİM
Fehmi Tazegül Yazının sahibi 27 Kasım 2018 Salı 08:12:06
TAMAMEN KATILIYORUM TEŞEKKÜR EDERİM
engin denizlerden
14 Eylül 2018 Cuma 09:49:59
yazınızı okuyunca bir karmaşa içine giriyor insan ne demek peygamber oruç tutu ve orucu ümmetine tutturdu böyle bir şey olurmu ibadetleri allah koyar peygamber sadaca bir elçidir bildirir ve tavsiyelerde bulunabilir bu bölümü düzeltmeni rica ederim

Cevap Yaz
Filiz Şahin.
14 Eylül 2018 Cuma 07:17:38
yani sünni islamın temelinde peygamber torunu katli yatıyor. Bu utanç da bize yeter sittin sene iflah olmayız

Ve dahi mezhepler sonrada ortaya çıkmıştır


aşure gelenektirselamlar

2 cevap yazılmış Cevap Yaz


muslumbayram 14 Eylül 2018 Cuma 09:32:32
KESİNLİKLE BU UTANÇ FAZLASIYLA YETERDE ARTAR HATTA .LAKİN ÜZERİNE ALINAN HİÇBİR KİŞİ YOK
SANKİ PEYGAMBER VE EVLATLARI LANETLENMİŞÇESİNE MÜSLÜMANIM DİYENLERDEN TIK YOK TIK.... ÇOK YAZIK ÇOOOOOOOOOK
Filiz Şahin. 14 Eylül 2018 Cuma 09:49:52
bimiyorlar ki o kadar ustaca anlatılıyor güzel gizlenmiş öğretmen gözünüze sokmazsa bilemezsiniz
Nurettin GÜLBEY
13 Eylül 2018 Perşembe 18:47:59
Üstadım eksikte olsa "AŞURE" ile ilgili açıklamalarda bulunduğunuz için kutluyorum...Şiilerle ilgili açıklamalarda çok eksik...İŞİD Sunni Müslüman Kardeşlerimizi asla temsil etmez...Şiilerin tamamı dediğiniz şeyleri yapmaz...Yapanlar da "O ACIYI VE MATEMİ HATIRLAMAK"için yapıyorlar...Ancak Muaviye'yi yermiş misiniz,övmüş müsünüz anlayamadım... Peygamber evladı Hz.Hasan'ı kendi zehirletmiş,oğlu Yezid ise Hz.Hüseyin'i katlettirmiştir...Hz.Peygamberimiz (s.a.v) Hasan'la, Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir...Demiştir... Muaviye ve soyu için bir şey dediğini okumadım... Peygamber Efendimizin Meclislerinde yer almış olabilir Muaviye,Şeytanda bir zamanlar melekmiş...Muaviye ve soyu Hz.Peygamber'in "EHLİBEYİTİ'ne" kıymıştır...Hz.Ali ve Hz.Fatıma'nın çocuklarına,Peygamber Evladına kıymış,katletmiştir,Muaviye ve Yezid...
Selam ve saygılarımla...

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Fehmi Tazegül Yazının sahibi 13 Eylül 2018 Perşembe 19:46:17
EBUSUFYAN MUAVİYE VE YEZİT HEP EHLİ BEYTE MUALİFTİR SAYGILARIMLA ÇOK HAKLISINIZ
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.