Halil G黮㧐n
184 㱮iri kay齮l

中RETMEN軲

Halil G黮㧐n
7 be餰nme 5 yorum 3445 okunma
3/B s齨齠 鲳rencilerine te㧐kk黵lerimle...

中RETMEN軲


辤irin hikayesini g鰎mek i鏸n t齥lay齨
Kalbimde sevgi sevgi,
Atans齨 鲳retmenim.
Bilgilerime bilgi,
Katans齨 鲳retmenim!

Ya餸ur gibi ya餫cak,
G黱e olup do餫cak,
Karanl bo餫cak,
Bir tans齨 鲳retmenim!

B黮b黮 gibi dillerin,
S齝ac齥t齬 ellerin.
轪h齭齨 g鰊黮lerin,
Sultans齨 鲳retmenim.

K鰕lerde bayraks齨 sen,
Ekmeksin, topraks齨 sen,
Tohumsun, yapraks齨 sen,
Vatans齨 鲳retmenim!

Isparta抧齨 g黮黱de,
Yaylan齨 s黰b黮黱de,
T黰 milletin g鰊l黱de,
Yatans齨 鲳retmenim!

Uygarl齨 a瘕n,
Teknoloji 鏰瘕n;
Peygamber sanca瘕n
Tutans齨 鲳retmenim!

Bir 鏸鏴ksin solmayan,
Yeri asla dolmayan
K齳metini bilmeyen
Utans齨 鲳retmenim!

Halil G躄轊N

(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中RETMEN軲 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中RETMEN軲 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
Hatice Ay㧐 Hasan
23 Nisan 2015 Per㧐mbe 09:25:34
逐retmen bize ikinci ana babad齬 kalem tutmay 鲳reten yaz yazmay okumay 鲳retendir hakk 鰀enmez.

De餰ri k齳meti nas齦 bilinmez ama bilmeyenler de oluyo..

Kendi ad齧a konuy齧 ben a餷ad齧da 鲳retmenim benle a餷ad ben g黮d黰de benimle g黮 yol g鰏terdi bana..Ana Baba nas齦 bam齴齨 tac ise bir ba tac da 鲳retmenlerimdir...

Vefal y黵e餴nize sa餷齥...Sayg齦ar齧la
Ozan Muradi
26 Kas齧 2013 Sal 20:28:49
鏾k g鼁el olmu hocam y黵egine sagl齥 zevkle dinledim
k.do餫nay
26 Kas齧 2013 Sal 19:52:01
Tebrikler 逐retmenim.G鼁el dile gelmi.selamlar齧la!
muhacir bozkurt
26 Kas齧 2013 Sal 18:21:03
K齳metli 鲳retmenimi kutluyor, 鰉r黱e bereket diliyorum.
Halil Manu , etkili yorum yapt.
26 Kas齧 2013 Sal 17:05:28
"Bir 鏸鏴ksin solmayan,
Yeri asla dolmayan…
K齳metini bilmeyen
Utans齨 鲳retmenim!"


Son s鰖 s鰕lenmi hakl olarak. S齨齠齨da 鲳rencilerinle bu 㱮iri yazd齬mak her insan齨 harc de餴l.
Bunu ancak "Yeri asla dolmayan" 鲳retmenler yapabilir. Vars齨 "K齳metini bilmeyen" bilmesin,
鲳rencilerin bilir ya.

Selam ve sayg齧la... Kutlar齧
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.