sadettin
166 㱮iri kay齮l

ELLER軳DEN 諴ER軲 中RETMEN軲

sadettin
  5,0 / 1 ki㱮 1 be餰nme 1 yorum 1868 okunma
ELLER軳DEN 諴ER軲 中RETMEN軲

ELLER軳DEN 諴ER軲 中RETMEN軲Ben g黮黱ce g鰖lerinde g黮erdi,
sanki g鰖lerim g鰖lerindi 鲳retmenim.
En so饀k g黱lerde bak齨la 齭齨齬,
en s齝ak g黱lerde dokunu⺷nla serinlerdik .
Anemin yapt siyah 鏰ntay saklar gibi saklad齧
Elimden tutup yazd齬d齨齴 kalemi.Silgim hala ipiyle sakl.
Senden 鲳rendim 鲳retmenim,
D黱yan齨 yuvarlak ve sonsuz oldu饀nu,
Ayn y黵ekte tand齨 鰈黰黱 ve yam齨
Ba⺧as齨da de餴l kendimde aramam gerekti餴ni k鰐黮黱
Senden 鲳rendim
Senden 鲳rendim 鲳retmenim
琮kars齴 sevmeyi
Ac齦ar i鏸ndeyken her yan齧 a瘕z dolusu g黮ebilmeyi
Gelecek g黱lerim derdin bize, g黱eim, ay齧
Parlay齨 yer y鼁黱de can齧 y齦d齴lar齧
Ayd齨l齥 yol a琮n derdin Atat黵k’黱 izinde
S鰖 verdim size
y黵鼀orum Atat黵k’黱 izinde
Ne kadar ustayd ellerin okrken bam齴
bilirdi k齬齦gan yanlar齧齴 y黵e餴n
Hepimizi nas齦da kocaman bir y黵ekle sevdin.
Beni sevdi餴n kadar sevdim sizi
Senden 鲳rendim sevmenin sonunun olmad齨
sevin seve bildi餴niz kadar derdin ya hani
Seviyorum 鲳retmenim
Seviyorum 鲳retmenim bu d黱yada yamay
輓ad齨a siz olmak istedim
inad齨a siz ,鲳retmenim
Bana,
yamay
hayat
sevmeyi 鲳reten 鲳retmenim
Ellerinizden binlerce kez 鰌erim.
Binlerce kez 鰌erim.....

SADETT軳 K諶EMEZL
24.10.2013
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
ELLER軳DEN 諴ER軲 中RETMEN軲 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

ELLER軳DEN 諴ER軲 中RETMEN軲 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
, 5 puan verdi
26 Kas齧 2013 Sal 08:30:38
Yam齴 ne kadar ilerlerse ilerlesin y黵ek hep 鲳renci kal齬 de餴l mi hep bize 鰎nek olan 鲳retmenlerimiz 㱮irle㱮r kalemin ucunda be餰niyle okudum efendim kutlar齧.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibisadettin , 㱮irin sahibi
29 Kas齧 2013 Cuma 07:38:20
evet 鲳retmenlerimizi unutmak m黰k黱 m,herg黱 hat齬lamak dile餴yle te㧐kk黵ler.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.