dagarcik
74 㱮iri kay齮l

中RETMEN/軲

dagarcik
  0,0 / 0 ki㱮 0 be餰nme 3 yorum 1055 okunma

中RETMEN/軲


辤irin hikayesini g鰎mek i鏸n t齥lay齨
Elde kitap kalem, girdin savaa
Ard齨da milyonlar ordun 鲳retmen.
Her ba y黭seltmek istedin ar,
Bara canla y鰊 verdin 鲳retmen.

Hep 鲳retmek oldu d黱黱 bug黱黱,
逐rettik鏴 yanan kordun 鲳retmen,
Almadan vermeye 鏴vrilmi y鰊黱,
Bilgini nak㧐dip serdin 鲳retmen.

輑im, irfan her 㧐y senin eserin,
Cehalet 鰊黱de surdun 鲳retmen.
Bu yola ba koyan yaln齴 neferdin,
B黷黱 d黱ya senin, yurdun 鲳retmen

Ferah Y齦maz-da餫rc齥 /輟mit - 24.11.2007- 23:48
da餫rc齥 /輟mit - 24.11.2007- 23:48

辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中RETMEN/軲 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中RETMEN/軲 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
25 Kas齧 2007 Pazar 15:49:58
Y黵e餴nize sa餷齥 kaleminiz daim olsun
Kenan A蠭RMAN
25 Kas齧 2007 Pazar 15:07:35
KUTLARIM G躗EL D軿ELERD..

KALEM軳 DA軲 OLSUN..
EL軳E Y躌E休NE SA蠰IK''

sayg ve sevgilerimle''
25 Kas齧 2007 Pazar 08:49:48
Eskiden E餴tmen, Muallim di ad齨
A餫dan beyden dikti ayd齨 ban
Bir 鏾cuklar m?
B黷黱 ya gen ayd齨lat齬d齨
辤mdi nane limon mu satmal齳d齨
...................逐retmenim.

辤iriniz 鏾k g鼁eldi.. Tebrik eder,
Selamlar, sayg齦ar sunar齧.

Bak aray uzat齨ca unutulmu⺳unuz.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.