mr.zeren
5 㱮iri kay齮l

中RETMEN軲

mr.zeren
  0,0 / 0 ki㱮 0 be餰nme 3 yorum 1934 okunma
中RETMEN軲

中RETMEN軲


中RETMEN軲
Mimar oldun kimi zaman,
Okul yapt齨 uzak mezralarda.
Hani tek s齨齠l, ta duvarl,
Tabelas tahtadan.
Ger鏸 onu da 鏾k g鰎d黮er
Yok ettiler bir gece,
Daha s齰amadan.

Doktor oldun kimi zaman,
Sard齨 ellerini, ayaklar齨
Buz kesen yavrular齨.
輑a m istedi doksanl齥 Abuzer Amca,
Gecenin ikisinde.
Ko⺶un,
Hi g點enmeden
H齴齬 misali.

辭f鰎 oldun kimi zaman.
Erkek toruna duydu饀 鰖lemi Fatma Ninenin,
Omzunda hissettin.
Da餷ara, yollara ve soysuzlara ald齬madan
Gece karanl齨da.

Muhtar oldun kimi zaman,
Neden pis akt齨 derenin
Orman齨 neden yand齨,
Ve k齬m齴 yaz齦ar duvarlara kimin yazd齨
Anlatt齨
Siyah plakal, kravatl beylere.

El鏸 oldun kimi zaman,
Birbirini g鰎meye bile
Tahamm黮 edemeyenlere.
Kavgalar
Son bulsun diye.

Ziraat鏸 oldun kimi zaman.
S鰇黳 at齪
Kini, nefreti
Sevgi ektin y黵eklere.

Asl齨da;
Sen hep mum oldun 鲳retmenim.
Eridin,
Erirken,
Yerine binlerce 齥 b齬akt齨
中RETMEN軲.

輇rahim ZEREN
edebiyat琮-e餴timci


* 㱮ir yarmas齨da Ac齪ayam il鏴 birincisi, 24 Kas齧 2003
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中RETMEN軲 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中RETMEN軲 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
15 Eyl黮 2006 Cuma 12:52:18
biz 鲳retmenlerimizin k齳metini biliyoruz da devlet biliyor mu?
13 Eyl黮 2006 莂rmba 14:37:26

..........Bana bir kelime 鲳retenin,k齬ky齦 k鰈esi olurum.......

Peki 鲳retmenlerimizin 鲳rettikleri ka k齬k y齦 eder...
Sa餺lun hocam...((pardon, hoca camide)) 鲳retmenim...

Kutluyorum ve yeni e餴tim y齦齨da bar齦ar diliyorum.

Sayg齦ar齧la...

M.Ali
13 Eyl黮 2006 莂rmba 00:20:39
hocam tebrikler
bana hi unutamad齧 unutmayaca瘕m sevgili 鲳retmenlerim Talat ve 撄kran Ak鏰n 鏸ftini hat齬latt齨齴
t黰 e餴tmenler i鏸n... sayg齳la an齳orum emeklerinizi......
sayg齦ar
辤ir K黱ye
Kay齮 Tarihi
: 13.9.2006 00:02:38
Puan
: 0.0 / 0 ki㱮
Okunma Say齭
: 1934
Yorum
: 3 yorum
Be餰ni
: 0 ki㱮
Web Zaman Damgas
辤iri Be餰nenler
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.