mine
11 㱮iri kay齮l

BANADA 中RET軳

mine
  5,0 / 2 ki㱮 3 be餰nme 5 yorum 872 okunma
BANADA 中RET軳

BANADA 中RET軳


Bu bencil yam banada 鲳retin
hatalar齧 varm ,g黱ahlar齧 鏾kmu
herkes beni yarg齦amakla meul
b齬akmlar derdi, kederi,鼁黱t鼀
y黭lemier, d黱yan齨 b黷黱 y黭黱
omuzlar齧a a瘕r geliyor biliyor musunuz
duyuyor musunuz yoksa, su鏻uyor musunuz
nedir, sorar齧 size yam齨 s齬r齨
banada 鲳retin, affedici olmayan d黱yay
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
BANADA 中RET軳 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

BANADA 中RET軳 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
輘mailo餷u Mustafa YILMAZ , 5 puan verdi
20 May齭 2016 Cuma 07:41:24
Canl 㱮ire ruh ve anlam veren duygulu kaleminiz hi susmas齨…
Kutlar齧.
Be餰ndim.
………………………………. Sayg ve Selamlar…
keklikci
27 Aral齥 2008 Cumartesi 09:30:40
Bu bencil yam banada 鲳retin
hatalar齧 varm ,g黱ahlar齧 鏾kmu
herkes beni yarg齦amakla meul
b齬akmlar derdi, kederi,鼁黱t鼀
y黭lemier, d黱yan齨 b黷黱 y黭黱
omuzlar齧a a瘕r geliyor biliyor musunuz
duyuyor musunuz yoksa, su鏻uyor musunuz
nedir, sorar齧 size yam齨 s齬r齨
banada 鲳retin, affedici olmayan d黱yay

y黵e餴nize sa餷齥
S黭鹴i
26 Aral齥 2008 Cuma 23:58:11
葭inizden d鰇黮en bu dizeleri kutluyorum

輓sanlar齨 birbirinden 鲳rendi餴, 鲳renece餴 鏾k 㧐y var

Siz biraz da o anki ruh haliyle yazd齨齴 kanatindeyim.G鼁eldi,

SAYGILARIMLA ...
baharca57
26 Aral齥 2008 Cuma 23:37:07
Hatas齴 kul olur mu de餰rli dost.Kimse kendi s齬t齨daki kamburu g鰎mez ama kars齨dakinide vur abal齳a yapmakda geri kalmaz.Toplumun yarg齭齴 infazlar齨a kulak t齥amak gerekiyor,ki㱮 kendini bildikten sonra diyenlere ald齬mamak gerekir.Dil bu gereksizde konu⺷yor gereklide.莖k konuaktan pianl齥,鏾k dinlemektende ak齦 do餫rm.En g鼁eli birazc齥 bu hayatta  maymunu oynayacaks齨 G諶MED軲,DUYMADIM,B軱M軾ORUM. Sa餷齥l ve mutlu y齦lar dilerim.

Sayg齦ar齧la

Bahar
sair19
26 Aral齥 2008 Cuma 23:30:13S鰖 b黷黱l黱 olu⺶urmu⺳unuz.

Te㧐kk黵ler

辤ir K黱ye
Kay齮 Tarihi
: 26.12.2008 23:24:54
Puan
: 10.0 / 2 ki㱮
Okunma Say齭
: 872
Yorum
: 5 yorum
Be餰ni
: 3 ki㱮
Web Zaman Damgas
辤iri Be餰nenler
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.