Kahraman VARDI
1012 㱮iri kay齮l

中RETMEN軲

Kahraman VARDI
  5,0 / 17 ki㱮 20 be餰nme 17 yorum 150 okunma
中RETMEN軲

中RETMEN軲


中RETMEN軲
S齨齠 senin evin oldu.
Kaleminiz sevgi doldu.
Yapraklar bir bir soldu.
逐retmenim 鲳retmenim.

K鰕 k鰕 gezip durdun.
Y黵eklere 齥 oldun.
Bahar gibi a琮p, soldun.
逐retmenim 鲳retmenim.

Ik yayd齨 yolumuza.
Kuvvet verdin kolumuza.
Siper oldun yan齧齴da.
逐retmenim 鲳retmenim.

Oku dedin, bayrak dedin.
Vatan dedin, millet dedin.
G黱den g黱e sen eridin.
逐retmenim 鲳retmenim.

Resmin duvarda as齦.
輘min kalbim de bas齦.
Sen anlatt齨 on kas齧.
逐retmenim 鲳retmenim.

Dilinden bal, 㧐ker ak齳or.
Tohum att齨 㱮mdi 琮k齳or.
逐rencilerin yola bak齳or.
逐retmenim 鲳retmenim.

Vard 抷a kol kanat a鐃齨.
Doldun doldun da ta⺶齨.
Cehalete sava a鐃齨.
逐retmenim 鲳retmenim.

Kahraman VARDI

辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中RETMEN軲 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中RETMEN軲 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2020 Sal 22:39:02
Hocam merhaba
逐retmenler g黱黱鼁 kutlu olsun
G鰊l黱e, 鰉r黱e bereket
Sa餷齝akla
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2020 Sal 19:40:51
G鼁el 㱮irdi anlam doluydu, kalemi ve y黵e餴 candan kutlar齧, selam ve sayg齦arla.
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2020 Sal 19:32:09
鏾k ac齥l齳d,莖k g鼁eldi,Harikayd,
y黵e餴ne sa餷齥 躶tad齧
sevgi ve 鰖lem
vard,ders vericiydi,
ak齝 anlaml d黱d黵點鼀d
kutluyorum Dualar齧la selamlar齧la her daim.
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2020 Sal 16:42:39
逐retmenler g黱黱 kutlu olsun usta
Y黵e餴ne eme餴ne sa餷齥
_______________________________Selamlar
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2020 Sal 14:41:57
逐retmenlerimize yak齬 g鼁ellikte 鏾k g鼁el bir 㱮ir okudum kaleminizden. Y黵e餴nize sa餷齥 hocam. Sonsuz sayg齧la...
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2020 Sal 14:29:25
逐retmenler g黱 kutlu olsun g鼁el bir 㱮irdi tebrik ederim sayg齦ar
24 Kas齧 2020 Sal 14:25:43
De餰rli 躶tad齧 be餰niyle okudu饀m g鼁el bir 㱮ir. Kaleminiz yazar d黱ceniz ayd齨 olsun
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2020 Sal 14:21:46
鲳retmenlerimizin 鲳retmenler g黱 kutlu olsun
sayg齦ar.
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2020 Sal 14:12:46
逐retmenler g黱黱 kutluyorum. Etkileyici, be餰niyle okudu饀m g鼁el bir 㱮irdi. Kutluyorum. Selam ve sayg齦ar齧la
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2020 Sal 12:55:06
T黰 鲳retmenlerimizin 鲳retmenler g黱 kutlu olsun.

Selam ve sayg齦ar齧la sa餷齥l g黱ler dilerim.
24 Kas齧 2020 Sal 11:17:30
Bize 㧐kil veren 鲳retmen,tebrik ederim.
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2020 Sal 10:29:42
中RETMEN軲

G鼁el bir 㱮irdi, be餰niyle okudum. Nice g鼁el 㱮irlere diyor, 轪ir Arkadam i鐃enlikle KUTLUYORUM...
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2020 Sal 00:56:34
逐retmenler ge鏼i㱮n 鲳reticisi gelece餴n kurucusudurlar.
辤iriniz bu ger鏴餴 enfes betimlemi.
T黰 鲳retmenlerimizin 鲳retmenler g黱 kutlu olsun.
Kaleminize g鰊l黱鼁e sa餷齥.
Tebriklerimle.
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2020 Sal 00:32:02
eline diline y黵e餴ne sa餷齥
tebrikler
selam ve sevgiler
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2020 Sal 00:26:40
Duyarl y黵e餴ne sa餷齥 de餰rli arkadam.
Sa餷齝akla kal齨齴...
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2020 Sal 00:25:16
莖k g鼁el.
逐retmenlerimiz unutulmuyor.
G黱leri kutlu olsun.

tebrikler,

selamlar..
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2020 Sal 00:23:00
莖k g鼁el 㱮ir Allah'齨 selameti 黶t黱e olsun sa餷齝akla kal sa餷齥l 鏾k ya
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.