Kahraman VARDI
1013 㱮iri kay齮l

中RETMEN軲

Kahraman VARDI
  5,0 / 18 ki㱮 20 be餰nme 20 yorum 144 okunma
中RETMEN軲

中RETMEN軲Sana toprak desem,
Sana tohum desem,
Sana ekin desem,
Hepsinden verimlisin.

Sana vatan desem,
Sana bayrak desem,
Sana kitap desem,
Hepsi senin kutsal齨d齬

Sana baba desem,
Sana ana desem,
Sana bac desem,
Hepsinin g鰖 bebe餴sin.

Sana kalbim desem,
Sana can齧 desem,
Sana sevdam desem,
Hepsi senin yam齨d齬.

Sana elim desem,
Sana kolum desem,
Sana ruhum desem,
Hepsi senin kuvvetindir.

Sana h黮yam desem,
Sana ilham desem,
Sana sevdam desem,
Hepsi senin eserindir.

Kahraman VARDI

辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中RETMEN軲 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中RETMEN軲 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
, 5 puan verdi
26 Kas齧 2020 Per㧐mbe 17:02:09
Duyarl y黵e餴niz hi susmas齨 ir arkadam.
G鼁el 㱮irinizi kutluyorum.
Sa餷齝akla kal齨齴...
, 5 puan verdi
25 Kas齧 2020 莂rmba 23:22:45
莖k anlaml m齭ralard. Tebrikler.
, 5 puan verdi
25 Kas齧 2020 莂rmba 23:22:18
莖k anlaml m齭ralard. Tebrikler.
, 5 puan verdi
25 Kas齧 2020 莂rmba 22:58:19
Merhaba de餰rli hocam
G鰊l黱e, 鰉r黱e bereket
G鰊l黱 abat olsun
Sa餷齝akla
, 5 puan verdi
25 Kas齧 2020 莂rmba 20:05:42
莖k g鼁el bir 逐retmen 㱮iri. Duyarl g鰊l黱鼁e sa餷齥. Tebrik ederim.
Esenlikle kal齨...
, 5 puan verdi
25 Kas齧 2020 莂rmba 18:11:53
Sana gurur desem
Sana vakur desem
Sana huzur desem
Hepsi senle bir b黷黱d黵

Y黵e餴nize sa餷齥 hocam 鲳retmenlerimizi ne g鼁el betimlemi kaleminiz.
Tebrikler kaleminize. Sayg齦ar...
, 5 puan verdi
25 Kas齧 2020 莂rmba 18:03:37
Kalemine sa餷齥 hocam anlaml bir 㱮ir okudum tebrikler selamlar
, 5 puan verdi
25 Kas齧 2020 莂rmba 15:52:21
G黱e 鰖el anlaml dizeler okudum usta
Y黵e餴ne eme餴ne sa餷齥
___________________________________Selamlar
, 5 puan verdi
25 Kas齧 2020 莂rmba 13:30:20
逐retmenlerim ad齨a g鼁el bir 㱮ir.
Kutlar, selamlar齧 sunar齧.
, 5 puan verdi
25 Kas齧 2020 莂rmba 13:13:42
Y黵ek sesiniz hi susmas齨 yine g鼁el bir 㱮irinizi be餰nerek okudum tebrik ederim Sa餷齝akla kal齨
, 5 puan verdi
25 Kas齧 2020 莂rmba 12:19:43
Cok g鼁el 㱮ir Allah'齨 selameti 黶t黱e olsun sa餷齝akla kal sa餷齥l 鏾k ya selamlar
25 Kas齧 2020 莂rmba 11:04:29
逐retmenden 鲳retmenin tarifi,tebrik ederim.
25 Kas齧 2020 莂rmba 09:58:08
harikas齨 kahraman hocam g鰊l黱 var olsun sayg齦ar.
, 5 puan verdi
25 Kas齧 2020 莂rmba 09:39:57
中RETMEN軲

G鼁el bir 㱮irdi, be餰niyle okudum. Nice g鼁el 㱮irlere diyor, 轪ir Arkadam i鐃enlikle KUTLUYORUM...
, 5 puan verdi
25 Kas齧 2020 莂rmba 09:28:25
逐retmenler g黱黱 tebrik ediyorum. G鼁el 㱮irini be餰niyle okudum. Kutluyorum. Selam ve sayg齦ar齧la.
, 5 puan verdi
25 Kas齧 2020 莂rmba 09:15:55
Ellerin dert g鰎mesin, ne g鼁el dile getirmi⺳iniz, 鲳retmeni. 逐retmenler g黱黱鼁 tebrik ederim. Selam olsun.
, 5 puan verdi
25 Kas齧 2020 莂rmba 08:31:11
anlaml g鼁el dizeler y黵e餴niz var olsun.
, 5 puan verdi
25 Kas齧 2020 莂rmba 00:21:16
逐retmenler ge鏼i㱮n 鲳reticisi gelece餴n kurucusudurlar.
辤iriniz bu ger鏴餴 enfes betimlemi.
T黰 鲳retmenlerimizin 鲳retmenler g黱 kutlu olsun.
Kaleminize g鰊l黱鼁e sa餷齥.
Tebriklerimle.

, 5 puan verdi
25 Kas齧 2020 莂rmba 00:07:33
anlaml g黱e yakan 㱮irdi
, 5 puan verdi
25 Kas齧 2020 莂rmba 00:06:53
harika
kutlar齧
鰎黱鼁 鏾k olsun
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.