Hamdioruc
587 şiiri ve 750 yazısı kayıtlı Takip Et

Tevbesiz şehadetsizdir...Tevbesiz şehadetsizdir...

Şehadet de bozulur tevbe de bozulur ayet de bozulur hadis de bozulur ama ilim bozulmaz... Allah ve esması bozulmaz...

Allah ekmeldir dini ekmellik içindir...Müşrikten önde ol...Onun nükleri var...sana secde ettirdi.Bari tevbe et ondan ekmel olmadığın için değilse şehadetli değilsin.Tevbesiz şehadetsizdir.

İslamı namaza indirgedk...ama o kıldığımız da namaz değil...

Evet...Zıtlar Allahtan bağımsız değil...şeytan da peygamberde hiç yani bağımlı...esmaya hadim olmamaktan kork.Müşrikten de gerilerdeyiz esmaya hadimlik te müşrik zalim ama zülüm için ilme teknolojiye sarıldı...zenginliğe sarıldı...Allah gani ama biz fakirlik kutsal dedik...

Zıtlık var şeytan düşmanın peygamber dostun...ama yaratılan hiçtir...peygamberden değil hidayet batıllıkta şeytandan değil...Tercihinde yanılan sensin...

Şeytandan korkma der ayet...ihlassızlığından kork...

Hz Nuhun oğlu Kenan ve hz Ademin oğlu Kabil müşrikti...kuş iki kanatlı...ağacın gövdesinden çok dal çıkar.esmanın suduru bu  bunları çirkin görme...bir arabada ileri vites var geri vites de var...zıtlar bütün içinde vahdet içinde faydalıdır...çünkü Allah el-hakimdir...Alimdir...ilmin sudurudur zıtlar...

Şeytanı taşlayan cüz’i iradeni de taşla...değilse ekmelliği seçmeden ekmelleşemezsin...eksikliği taşla...Şeytan eksikliğin adıdır...hz Adem ekmelliğin adıdır.ekmel ayna...esmaya ekmel aşık...şeytan tevbeye götürür insanı zarar veremez şeytan tevbeliye.ihlas tevbe halliliktir.

Şeytanın etkisi de hastalık gibidir şeytan olmasa kıyamet kopmazdı.El-Hakim çünkü Allah.İnsanın ölümü için hastalık veya bir felaket elzem.şeytan da kıyamet için elzem...cenetten de çıkış için...

Eksikliği taşlamaktır şeytanı taşlamak eksiklikleri taşla...şehadet bu zaten ekmelliklere aşık ol...hz Ademe asilik tevbeye asiliktir...eksikliğe razılıktır...eksikliği seçince tevbe etmediysen şehadetin bozulmuştur...son nefesde şehadetin nasib olması tevbenin nasib olmasıdır...ekmelliğe aşktır...şehadet..."develer gibi yatakta ölüyorum"de şehadet budur...cihada aşktır şehadet...madem peygamber rasülse onun hayatı cihatla geçti...

Hiçim demeyen şükreder mi hayır sabreder mi hayır...Hiçim de..zekat ver ki hiçim demiş ol.Ekmel akıl sadece nuru muhammediye ait aklına güvenme.Hadislere kıymet ver

Allah ekmeldir ekmelden ekmel sudur eder...Allahın dini ekmel eylemleri seç er.ekmel halleri inançları fikirleri Tecrübe ekmeli buldurur..."Paraya kaka deme"parasızı silahsızı köle ederler...müşrikler

Rabbim bana öyle bir iman ve imkân ver ki; Dertliye derman, çaresize çare, imkânsıza imkân olayım...de

Küreselcilerin en zararlısı paganlar.Hepsi zararlı değil...insanlık için...en zararlıya o Nemruda ateşe atsa diklen eleştir kına onu...

bir araçta ileri vites de var geri vites de...şeytan da güzel melek de çünkü bir bütün içinde her şey güzel.Pagan bile güzel kader güzel kaderi yazan güzel...kader güzel de ama zıtları birbiriyle karşılaştırdığında ...hakka güzel batıla çirkin de...artı eksiği götürür matematikte...çirkin bozulur yani...değilse Allah var etmezdi...de...

Ayet hadis mensuh olur der Allah...yani bozulur...Ayet bozulmaz deme...Fıtratı  yaratan Allah ama bozuluyor...Allah ve esması bozulmaz ayetten hadisten her asırda okuyan farklı şeyler öğrenir..."Faiz haramdır"ayetinden ben bu gün şunu öğreniyorum para sistemini ilahileştir...adam bankaları taşla anlıyor adam "ev kredisi alma ...gibi anlıyor...ilim ilahidir bozulmaz ama ayetten hadisten öğrendiklerimiz ilim olmayabilir...

Evet...İlim delildir...yani esma ve Allah delildir...Ayet hadis icma kıyas delil ise 73 fırkaya bölünme nasıl oluşuyor...İlim tektir.ölçü ve delil esmadır.Esmaya hadimliktedir ilim ve İslam.İlim ezeli ve ebedidir ama mezheb ve tefsir ezeli ve ebedi değil.buz dolabından çıkan et gibi kokuşur.

Evet...İçe dönük yüzüyle değerlendir eylemi hali düşünceyi duyguyu.Secde Allaha mı ilaha mı.ödül ve ceza özüyle ilgilidir.Allaha ise ödüllük

Evet...İnsan halifedir yani aynadır...şeytan da ayna yaratılan aynadır.yani hiçtir...emanetçidir.yani kaynak yaratan... yaratılan emanetçi...

Şerrin de kaynağı Allahtır..şerleri hayra çevirir.şer hayrın zıttı ve parçasıdır...şer eksikliktir.şerler merdivenin basamağı gibidir.ekmellik için elzemdir...yartılan hiçtir... şer insandan deme...çünkü insan hiçtir...sadece iradesi var...şerri seçti ve tevbe eder şer hiç olur...tevbesizlikten başka şer de yok...tevbe veli eder...ekmel eder...sistem böyle...ekmel eder şehadet...ve tevbe...

Secdeden kaçma esmadan kaçma"Tekelleş ama esma için"Ekmellik esmaya secdede aşkta.Şeytani varlıklar insanları zalimleştirir

Ye’cüc Me’cuz insandan farklı.hatta insan düşmanı kavimler varlıklar.Hadisler ortada...şeytan havva ile evlendi ye’cüc ve me’cüc bu melez varlıklardır...da denilmiş.hz Nuh gemisine bunları almadı da denilmiş...hz Zülkarney bunları hapsetti...marsı şu an onlar vatan seçmişler de denilmiş...marsa çıkma amacı bu sebebledir...eşrefi mahlukat secde iledir...esfeli safiline ye’cüclüğe de düşer insan ...secdesiz ile şeytan cima eder çünkü...hz Havva asi oldu şeytan da onunla cima imkanı buldu da denilmiş...

Tevbesiz şehadetsizdir...

Ve buzağıya tapan israil oğulları var.maymuna çevrilenleri var...secdeden kaçtıkça insan esfeli safiline benzer...ye’cüce me’cüce benzer veya olur...secdesizlik cezası bu...sefiller sefili olmak kıyamet günü dirildiklerinde de insandan farklı şekillerde dirilirler...ruh göçünde de ruhun farklı bedenlere girdiği söylenir...ye’cüc me’cüz kimyasal olarak da insan değil yani...çünkü şeytan ateşten Adem topraktan...

Kadına düşmanlık kertenkeleye düşmanlık...yanlış secdesizliktir cezanın sebebi...kertenkele hz İbrahimin ateşi sönmesin diye üflemişler denildi...ve düşman olundu kerten keleye...hz havva şeytanla cima etti denilmiş kadına şeytan denilmiş...secdelisi var secdesizi var kadının...hz meryem de bir kadın...

Tevbesiz şehadetsizdir...

Kertenkeleye öfke ilim değil çünkü suç geçici değil...hz Havvanın hatası geçici değil."kertenkele"ile ilgili olay ilimdir ama o olaydan kertenkele düşmanlığı çıkarmak ilim değildir.Kur’an kıssalarından da eksik ve yanlış manalar çıkaranlar var...şeytana öfkelenip taşlıyor şeytanı hacta ama eksikliğe öfkesi yok.ekmelliğe aşkı yok.

Kadını da sev..Kadına kin duyma ama Allah için.Huri o erkeğin hakkıdır...Allah için seven ödülsüz kalmaz.yani Leyladan mevlaya geç...

14 şubat sevgililer günü...ama bu gün geldiğinde herkesin tepkisi farklı...herkesin sevgilisi farklı ..kimisi benim yetimler sevgilimdir diyor onları sevindiriyor kimisi benim sevgilim Allah diyor namaz kılıyor..."tepkimizden sorumluyuz..."Faiz haramsa"bankayı taşlama git parasistemini bozanı taşla"hz Havva şeytanla cima ettiyse "günümüzdeki kadına değil secdesize... asiye düşman ol...Kerten keleye değil...hz İbrahimleri yakanlara düşman ol...Tepkilerimizden sorumluyuz...işin kolyına kaçtık kertenkele avına çıktık...muvahhitleri hapishanelere tıkanları öldür git de hadi cesaretin varsa...kertenkele fıtratlıları öldür...

Tevbesiz şehadetsizdir...

Hz bilal köleydi çok acılar çekti küreselcilerden de en büyük acı görecek olanlar Afrikalılar olacak Adl sıfatının etkisi bu...Kısas gereği bu adamlar sömürgecilerin mallarını çalsınlar gasp etsinler...ama onların hocaları kısası değil hırsızlığın haramlığını öğretmişler onlara hocalar ajandır her ülkede...tarikatler bir destekçi ülke bulsalar kimseye hükümetliği kaptırmazlar...gerçi şimdi bazı partiler de hükümti kapma uğruna beylikler gibi savaştırırlar insanımızı...

Tevbesiz şehadetsizdir...

Rızadan başka şey bekleme...namaz gibidir bütün hayat...hayat desinler için değil rıza için yaşanmalı.Niyet şöhret olmasın...şöhretli ol ama rızayı seç iyilikte şöhretli ol...hz Ömer adaltte şöhretti...esmaya hadimlikte olsun şöhretin...

Tevbesiz şehadetsizdir...

Tevben yoksa şehadetin de yok...Celaleddini Harzemşah Timuru yendi."Ben Allahın emrini yaparım sonuçla ilgilenmem.O Allahın görevi...zafer vermek onun işi.."demiş

Ehven-i şer israili satmaktı bana göre ama o zamanlarda da tarikatler ajandı...bir fırsat yakalasalardı destekçi bir dış güç bulsalardı...tahtı osmanlıdan kaparlardı...Abdulhamit İsraili satmadı,tahdından da..devletinden de oldu Allahın rızasını kazandı.Kaybettiklerin kazandırır Allah için yapınca...

Tevbesiz şehadetsizdir...

Ayet hadis ölçü olamaz...herkes renkli gözlükle bakıyor ayete..."faiz haram"diyor.bu günkü dünya dünkü medine kadar küçük...para sistemini bozanları cezalandırmıyor...ev kredisi alanı cezalandırıyor...ehven-i şerdir ev kradisi oysa ekmel akla sorsan benim aklıma değil habibullahın aklına sorsanız...ekmel vicdana sorsanız Allaha sorsanız...Allah faiz ayetini ilk ayet olarak indirmedi...çünkü ekmel akıl ekmel vicdan ekmel tecrübe...önce para sistemini düzenle önce insanları kardeş et...sonra "faizi haram kıl"der...benim boğazımı kesecek birine faiz almadan ben niye borç vereyim...ekmel din ekmel akılla kavga etmez...

Evet...Beyni eksik yahudiler kadın düşmanı olmuşlar hz Havva -şeytan kıssası ile...oysa secdesizliktir suç...Görmemiz ve düşünmemiz sınırlı...öyleyse esmaya yönelmeliyim.Sadece Allahı ilahlaştırmak budur.Onu razı etmek için bak düşün...

Beyni eksikler ayeti ölçü etseler de...eksikliktir eriştirdikleri...Hz Yahyayı ağaç korumadı...zamanımıza ışık tutuyor Kur’an hz Yahyanın kıssasıyla.Aydınlık karanlığa yenilince bunlar da yaşanır...suç tembellikte...cihaddan korkmakta...ama ekmelliğe ekmel akılla varılır ekmel aşkın var mı esmaya...ekmellik senden kaçıyor...tevbe bari et senin şehadetin bozlmamışsa tevbe bari edersin...İlahi dini namaz indirgedin "ama "o kıldığınn namaz değil"

Peygamberimiz savaştı savaşmayan onunizinde değil.örtüşmüyor.eksiktir o.Müşrikle kavgan var mı.Var ama yeniliyorsun.örtüşmedin hiç

Müşrik üstün gelirse sömürür mü’min üstün gelirse cizye alır...farkı yok sanma cizye rızaya hadim..hayvani yönü beslemek sömürüdür...cizye alan midesi ve uçkuru için almadı...ama sömüren midesine uçkuruna harcar..

Aslan karnını doyurmak için parçalıyor.petrolü önceleyen mideyi önceleyene benzedi.Hayvani yönümüzden çıkmadıkça insan olunmaz...ey hoca acından öl çalma diyorsun...Aslanın beyninden de eksik senin beynin...Malikül mülk Allahtır...senin ki nasıl İslam KISASDIR ölçü insan ilişkilerinde...senin şartlarında olsa o aslan gibi saldırır sana...sen de saldır...hırsızlık değil ganimettir yaptığın...çünkü rıza için yaptığın hırsızlık ganimettir...miden uçkurun değil amacın rıza senin...

Tevbesiz şehadetsizdir...cihada tevbe et...çalsan ganimettir ...çalmak mide ve uçkur gibi adi eksik amaçlar için ...ekmel amaç için çal...faiz al ve ver...ekmel amaç ekmelleştirir olumsuzlukları...ey hoca ekmel aklın eksikse ayetler tahrif olur sende...ekmelden ekmel sudur eder çünkü...Afrikalıların hocaları KISAS öğretin insanlara...zalimsiniz...


Beğen

Hamdioruc
Kayıt Tarihi:1 Şubat 2023 Çarşamba 14:45:22

TEVBESIZ ŞEHADETSIZDIR... YAZISI'NA YORUM YAP
"Tevbesiz şehadetsizdir..." başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.