HikmetElitaş
29 şiiri ve 9 yazısı kayıtlı Takip Et

KARAMANLI ŞAİRLERDEN KAMUOYUNA DUYRUKARAMANLI ŞAİRLERDEN KAMUOYUNA DUYRU

KARAMAN’LI ŞAİRLERDEN KAMUOYUNA DUYURULUR

Yıllarını edebiyata, Türk Şiirine ve Milli mirasımıza hizmete adamış Karaman’lı şairler olarak; bu güne kadar Karaman ile ilgili ister mimari alanda olsun, ister kültür ve sanatsal alanda olsun her ne çalışma yapıldıysa, bir alın terine, bir yürek atışına tanık olduk ise; güzel olan her şeyi, hoş olan her şeyi takdir ettik. Hele bu kültür ve sanat alanında olmuş ise bizim için daha bir önem kazandı.

Tabii edebiyata şiire gönül verdiğimiz; edebiyatla, halk kültürüyle haşır-neşir olduğumuz uzun yıllar içinde bu günkü üzüldüğümüz gibi üzülmedik hiç. Geçtiğimiz günlerde, hazırlayanların Turan Karataş, Onur Aykoç, Hakan Sevindik ve Mert Öksüz olduklarını kitap üzerinden okuduğumuz “Türk Şiirinde Karaman” isimli yeni yayımlanmış bir kitap geçti elimize. Hocamız Turan Karataş’ın emeklerinin yoğun olduğunu anladığımız bir kitap. Çalışılmış hazırlanmış, her esere saygımız var. Var çünkü ortada bir alın teri var, bir emek var. Var Çünkü burada bir yürek çalışması, bir gönül birliği var, bir gönül verme, bir yürek koyma mevcut diye düşündük ilk önce.

Daha sonra kitabı inceledikçe bu düşüncemiz azaldı. Ve maalesef kitabı inceleyip, kendi birikimlerimizle değerlendirdiğimiz zaman; kendi şiir bilgimiz harmanlayıp analiz ettiğimizde gördük ki yapılan bu çalışma hepimizi üzecek boyutta idi.

Temmuz ayının ilk haftasında Öğretmenevi sosyal tesislerinde Konu ile ilgili yaptığımız toplantı sonucu karar verdiğimiz görüş, düşünce ve fikirlerimizi kamuoyu ile paylaşma lüzum ve zaruretini hissetmiş bulunmaktayız.

Şöyle ki;
1-Bahsi geçen kitabın ilmi ve bilimsel bir yönü bulanmadığı açıkça görülmekte. Bu çalışma araştırmadan uzak, tamamen alıntı olup, kes-kopyala metod ve modeli üzerine kurulmuştur. Kitapta eserlerin alındığı yerler kaynakça veya faydalanılan kaynaklar bölümünde gösterilmediği gibi dipnotta kullanılmamış. Biliriz ki dipnot kullanılmasının faydası daha çok okuyucu için olup, bilimsel çalışmanın olmazsa olmazıdır. Dipnot ile okuyucu, yazarın o fikri, o eseri veya şiiri nerden aldığını öğrenmiş olur. Bu sayede atıf yapılan ilgili eseri de tanımış olur. Diğer yandan dipnot aynı zamanda emeğe saygının bir ifadesidir. Kaynakçada öyle. Yoksa intihal olur. İntihal de olmuştur.

2-Bahsi geçen kitapta şiirlerine yer verilen ve görüşüldüğü kitabın ön yazısında veya Akademi dergisinde belirtilen bizlerle görüşme veya görüşmeler yapılmamış, bilgi ve olurlarımız alınmamıştır.
Bakın eğer bu şairlerden bir tanesi olan Sayın hocamız, üstadımız Bekir Sıtkı Erdoğan’la görüşülseydi şiirin son dörtlüğünün nasıl yazılması gerektiğini söylerdi…

3-Şiirlerin özellikle Karaman şiirleri olması ayrı bir öneme haizdir. Şöyle ki : Kitaptaki şiirler hazırlık aşamasında eksik ve fazla yazılmış, imla kurallarına uyulmamış, imla hataları yapılmış, şiirler yazım hatalarıyla doludur. Karaman için her yapılanı takdir etmişizdir, fakat bu çalışmayı bir edebiyat hocasına, bir edebiyatçı ekibe yakıştırmakta bizler çok zorlandık. Yapılan bu çalışma esnasında Karaman şiirlerinin zarar görmesini hoş karşılamıyoruz. Bu eserler yarınlara böyle intikal etmemeli. Bunun için üzüntü içindeyiz. Hele göz bebeğimiz Edebiyat fakültesinin dekanının bunu yapması Karaman için çok üzücü olmuştur. Eserlerdeki hatalar küçümsenmeyecek boyuttadır. Şiirler zarar görmüş, tabir yerinde ise dejenere olmuş, şiirlerin kimyaları bozulmuştur. Şairinden/yazarından başka kimsenin şiire müdahale etme hakkı yoktur. Bu güne kadar birçok çalışmaya tanıt olduk, içinde bulunduk, dışında bulunduk, kıyısında olduk ama böyle vasat bir çalışmaya tanık olmadık. Çalışma ahlaki değildir. İşte bu çalışmanın ahlaki olmaması bizi üzmüştür, yaralamıştır.

4-En önemlisi : Yapılan bu çalışma ile 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununa muhalefet edilmiştir. (Lakin; bu kitapta şiirlerine yer verilen tüm şairler hukuki açıdan haklarını arama konusunda ferdi harekette serbest olmakla beraber Karaman kültürü ve edebiyatı ve şaire yakışan edebi ahlak ön planda tutulmalıdır.)

5-Kitap imla ve yazım hataları ile doludur. Şiirlere ilaveler ve çıkarmalar yapılmıştır.

Bakın;
- Kitabın 27.sayfasındaki Halide Nusret Zorlutuna’ya ait Yunus’un Türbesindeki başlıklı şirin 3 ncü dörtlüğünün son satırı “Göklerde söner yanar….” diye yazılmış. Doğrusu “Gözlerde söner yanar” olacaktı.

-Yine aynı şiirin birinci satırı bile yanlış yazılmış. “Penceren her mevsim açıyor türlü renkler” cümlesi türlü renkleri diye yazılmış.

-Yine birinci dörtlüğün üçüncü satırındaki “Bu çiçekler bekliyor ümit denen baharı” satırındaki bekliyor kelimesi besliyor şeklinde yazılmış.

-78-79 sayfalardaki Yücel Atalayer’e ait şiirin son dörtlüğündeki “Yunus’ça söyleşir diller” yerine, “Yusuf’ça söyleşir diller şeklinde yazılmış.

-44.sayfadaki Ahmet Tufan Şentük’e ait Karaman ve Sen isimli şiirde “Gözleri bulutlarda” yerine Gözleri yağmur yüklü bulutlarda yazılmış.
Rengarenk açılır güller çiçekler yerine, Rengarenk açılır çiçekler güller yazılmış.(Dikkat edilirse şairin çiçeklerle sokaklar kelimelerini kafiye yaptığı anlaşılır idi)

-Şiirin ilerleyen satırlarında; Selçuklular, Karamanoğulları, Osmanlılar ve daha” yerine Osmanlılar kelimesi çıkarılmış “Selçuklular, Karamanoğulları ve daha” şeklinde yazılmış.

-68.sayfadaki Ali Rıza Çopura ait şiirin 2. dörtlüğündeki “Mehmet Bey’im ferman etmiş duyurmuş” yerine buyurmuş yazılmış.

-Yine Mehmet Çınarlı’ın Ermenek Yolları şiirinde birçok yazım ve imla hatası mevcut.

-A.Talat Duru’ya ait şiirde Şairin ismi yanlış yazılmış. “Tarihlerde destanın var yerine tarihlerde destanı var yazılmış.

-İsa Oğuz’a ait şiirin son dörtlüğünün üçüncü satırındaki Hatun ama Hanın ana şeklinde yazılmış.

-Yine Mehmet Ataroğlu’a ait şiir, Mustafa Doğaner’e ait Karaman-2 şiiri ile yine Yılmaz Şimşek’e ait Canım Karaman şiiri yanlış ve kesik yazılmıştır.

-Kitaba bakıvermekle tespit ettiğimiz hatalar bunlar. Kitap oturup incelendiğinde eminiz ki telafisi mümkün olmayan bir çok hata ortaya çıkacaktır.

6-Ayrıca başta Turan Karataş ve Ekipteki hocalara sorumuzdur : Kim yazdığı belli olmayan önsözde İl Halk kütüphanesinin özel bölümündeki şiir kitaplarından seçildiği söylenen şiirler, Karaman Şairler Antolojisinden alınan şiirler hangileridir. Kitapta 64-65 . sayfada yer alan Sana Gelen Sefa Buldu Karaman, Kitap Sonundaki Badem Ali-Öksüz Ozan Atışması ile Erol Şahiner-Kul Nuri atışması,184. Sayfadaki Nasıl Anlatayım isimli şiir, Mustafa Doğaner’e ait Karaman-1,2,3 şiirleri, Hikmet Elitaş’ın Ermenek Güzellemesi ve Karaman’da Ararsan isimli şiirler, Zikri Aliyar’a ait Karaman’ım isimli şiir Aşık Mehmet Ataroğlu’na ait Karaman ve Yunus ile Karaman isimli iki şiir, Aşık Bayram Denizoğlu’nun Methiye başlıklı şiiri, Selahhattin Kazanoğlu’na ait Karaman isimli şiirleri nerden buldunuz, nerden aldınız. Tarafımızda bu şiirlerin şairin kendi el yazısı ile dosyamızdan çıkarır size beyan ederiz, siz nerden aldığınızı söyleyebilir misiz.

7-Hazırlanan kitaptla hazırlayan ekibin kurum ve kuruluşlardan maddi ve manevi çıkar elde ettikleri açık olup böyle bir hakkı nereden aldıklarının açıklanmasını istemekteyiz.

-Sonuç olarak ; Bu çalışma ile kültür insanlarının ilim adamına güven duygusu zedelenmiş, ahlaki ve hukuki değerlere güven azaltılmıştır. Kitabın hazırlanmasında etik düzen izlenmemiş kamu yararı doğrultusunda halkın ve sanatçının üniversite ve ilim adamına olan güveni kaybolmuştur. Bilinmelidir ki hiç kimse şairlerin, ozanların alınterinden maddi ve manevi katkı sağlamamalı, sağlamaya kalkmamalı. Çıkar sağlamak amaç ve doğrultusunda yapılan çalışma sonucunda edebiyat insanlarını üzmemeli.

Ayrıca Sayın Turan Karataş’ın Karaman’da haber yayını yapan internet sitelerine 2009 yılında gönderdiği “Aşıkları Karaman’a çağırsak, oturup türkü çığırsak” başlıklı yazısı altında Karamanlı şairlerin nasıl karalandığı ve haksız bir şekilde nasıl eleştirildiği de bilinen bir gerçektir. Şiire gönül vermenin, şiirle uğraşmanın, şiir okumanın ve yazmanın neredeyse suç olarak görüldüğü yazıda aynen şu ifadeler yer alıyordu “Güdülenmiş zihinlerden ve gönüllerden değerli zevkler zuhur etmiyor. Söz konusu etkinlik sebebiyle salonu dolduran insanların teveccühüne bakarsak (mesela el şaklatmalarına) ortada sanatsal bir değer söz konusu. Hâlbuki sahneden “şiir” namıyla sunulan sözlere kulak verdiğimde böyle bir “değer”den söz edemeyiz. Ortada aleladenin dışında bir “yaratım” yok. Üç beş heveskârın kendilerini tatmin çabaları vardı ve bu çok doğaldı…” Yukarıdaki ifadelerle Karamanlı şairlerin onurunu kıran Turan Karataş, onurunu kırdığı şairlerin şiirlerini “Türk Şiirinde Karaman” isimli kitapta kullanarak kendi içinde düşmüş olduğu tezatı gün yüzüne çıkarmaktadır.

Bir ildeki görev yapan üniversite görevlisinin o ilin insanlarıyla müsbet halde bulunması, iyi geçinmesi, her ortamda işbirliği içinde olması gerektiğini düşünüyoruz.

Değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Hikmet ELİTAŞ İmza
Mustafa DOĞANER İmza
Mustafa KARTAL İmza
İbrahim ŞAŞMA İmza
Ali BADEM İmza
Ahmet YILDIRIM İmza
Ali ÖZGÜR imza
Mehmet ATAROĞLU imza
Mehmet KUMLU imza
Zikri ALİYAR imza
Fatih AVCI imza
Ahmet ÇELEBİ imza
Durmuş ÇETİNKOL İmza
Halil ÖZDOĞAN İmza
Sadettin BULUT İmza


Beğen

HikmetElitaş
Kayıt Tarihi:26 Ağustos 2012 Pazar 17:01:32

KARAMANLI ŞAİRLERDEN KAMUOYUNA DUYRU YAZISI'NA YORUM YAP
"KARAMANLI ŞAİRLERDEN KAMUOYUNA DUYRU" başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.