Susmak, insanı elevermeyen sadık bir dosttur. KONFİÇYUS [Paylaş]
E-mail: Şifre: Facebook ile bağlan Üye ol | Şifremi Unuttum
Türkiye Şiir Platformu
ANASAYFA ŞİİRLER Edebiyat Defteri YAZILAR Edebiyat Defteri FORUM Edebiyat Defteri ETKİNLİKLER Edebiyat Defteri NEDİR? Edebiyat Defteri Kitap KİTAP  Edebiyat Defteri Tv TİVİ Edebiyat Defteri Sesli Şiirler MÜZİK Edebiyat Defteri BLOG Edebiyat Defteri Atölyeler ATÖLYE  Edebiyat Defteri BİCÜMLE Edebiyat Defteri ARAMA Edebiyat Defteri İLETİŞİM

Illuminant 1+ kız ve oğul

Her şey1n yaz1l1m olduğunu gösterme çabalar1ma rağmen, kafan1n alamad1ğ1, almamakta 1srar ett1ğ1 şeyler görmekteyim. Kokunun, dokunun, suret1n, duyargalar1n kod olduğu yerde ukluk mu yaz1l1m olmayacak? Gözünün 1ç1ne 1ç1ne de somuştum oysa Al Paç1no’yu...

K1m1n oğlu olduğumu b1lm1yorsun. Gördükler1n suret, tezahür. Kalpler1 gören1n oğluyum ben. O k1 d1ne, d1le, renge bakmaz, kalbe bakar; adama f1rsat ver1r, adam al1rsa al1r. El culero’yu ald1m mesela, del1r...

Ben1 g1melled1n. Ham yapt1rmak 1sted1n ama sangsara kadar ağ1r olmayan 15-20 günlük tecrübeden başkas1n1 veremed1n. Ned1r k1? K1m1n bedenleneceğ1n1n, k1m1n hayat1nın al1nacağ1n1n karar1n1 vereb1lecek b1r kalbe ve l1yakate sah1p değ1ls1n. En fazlas1 gözler1m kocaman ’’happy b1rthday kend11111m’ d1yemem, gözler1m kocaman olduğu gün ben1m 1ç1n olur ’happy b1rthday...’’ İnnamen ışayzögüne, 1k1 numuvavru yokbanda t1k1l1 kalmas1na b1raz da sebebiyet verdin!.. Ders1m 1slah d1leyerek 1slah olmak. O b1l1yor, 1slah ets1n! Geburah yok sana. Sanma k1 korktuğumdan...

L1yakat1n ne olduğunu b1le b1lm1yorsun! ’Noktalar1 b1rleşt1rmen1n’ ne olduğunu öğretmed1m sana. Kathars1s oluşturmay1...

Oysa b1zlerde ’eş’ ayn1 kl1, ayn1 kap demekt1r. Form eş1t1 kardeşler1m1zle konuşamad1ğ1m1z, konuşamayacağ1m1z her şey1 ’eş’1m1zle konuşab1l1r1z. Herkesten daha b1r olma f1rsat1 erkek ve d1ş1ye a1tt1r. Tamamlay1c1d1r. Yoksa ned1r Pavel’1n onca Rus arasında Alexandra’da bulduğu?

Ne d1yorduk ’’b1r gerçek var, esnek, karanl1k, ç1plak...’’

Böyle bir l1yakate sah1p olmad1ğ1n1 da defalarca kez 1spatlad1n asl1nda. Ama 1lk harf 1şte... Daha 21 tanesi var... Sen sh1n ile oynuyorsun. Du’ bak1m; sh1n --> şin --> şayn = parlamak!

Ama bu harf Tanr1’nın da tems1l1. ’Bet’ demek 1ç1n ney1 kurban etmem gerekt1ğ1n1 b1l1yorum art1k. Öfkey1. Mara’y1 yeneceğimi söyledim. Bağ1şlamak. T1pk1 harf1n tems1l ett1ğ1 güç g1b1. K1n, yok! B1tt1. Gerçekten dün anlad1m k1 b1t1rmen1n tek yolu, yap1lacak tek hamlen1n art1k ’’sk1p add’’ hamles1 olduğunu kavrad1m. Geburah yok, dağ1lab1l1rs1n. Ama uzakta!

Bağ1şlay1c1 b1r üslubu köklere yerleşt1rmek suret1 1le lem1shoda b1r şeyler değ1şt1rme yet1s1 kazanab1l1r1z. ’Bet’ daha yumuşak olacakt1r zann1mca. Bu üslubun köklere yerleşmes1n1n Türkçe manas1 gerçek anlamda salmak d1yeb1l1r1z, hemen hemen! Bunu yaparken de d1l1ne dolanan b1r 1k1 müz1kal s1rdan bahsedey1m; THU- Tohu şekilsizlik, BHU- Bohu ise boşluk. Tohu - Bohu(*Zohar)... Beast’e gelince, 1fr1t. B1r ç1ft. Beast 1 erkek, Beast 2 kadın 1fr1t, ters alg1lad1n. Alg1na kusay1m.

Ben1m g1b1ler1n yolu uzun, vard1ğ1m1z yerde b1r ad1 ağz1m1za almaktan utan1r1z, ac1z1yet1m1zden, beden1m1zden, görgüsüzlüğümüzden ve salyalar1m1zdan... O ad1 dünyev1 1şler1ne kar1şt1ran b1r avuç sapk1n 1le kal1bre etme hatas1na düşme b1z1...


www.youtube.com/watch?v=tii0j7kqVFU

Etiketler:
Illuminant 1+ kız ve oğul başlıklı yazıya henüz eleştiri yazılmamış.

Illuminant 1+ kız ve oğul başlıklı yazıya eleştiri yazabilmeniz için üye olmalısınız.

Üye değilseniz üye olmak için tıklayın.


Bilgi
Yayınlanma Tarihi:
8.11.2019 17:48:09
Toplam 0 yorum yapıldı
129 çoğul gösterim
123 tekil gösterim


Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.