Bir an için, Tanrı’nın gücü bende olsun isterdim, anne!” Eugenie [Paylaş]
E-mail: Şifre: Facebook ile bağlan Üye ol | Şifremi Unuttum
Türkiye Şiir Platformu
ANASAYFA ŞİİRLER Edebiyat Defteri YAZILAR Edebiyat Defteri FORUM Edebiyat Defteri ETKİNLİKLER Edebiyat Defteri NEDİR? Edebiyat Defteri Kitap KİTAP  Edebiyat Defteri Tv TİVİ Edebiyat Defteri Sesli Şiirler MÜZİK Edebiyat Defteri BLOG Edebiyat Defteri Atölyeler ATÖLYE  Edebiyat Defteri BİCÜMLE Edebiyat Defteri ARAMA Edebiyat Defteri İLETİŞİM

Hakikat ( Cemaliye )


1-A)- başlangıçta madde yoktu
zamanda yoktu
zaman madde ile birlikte ortaya kondu
her var edilene, bir ömür taktir edildi

B)- insanın dünya yaşamına gelişi
dünyadaki yaşamı
ve bu yaşamından ayrılışı
açık ve kati olarak gösterir ki;
insan var edilen bir varlıktır
üzerinde yaşadığınız dünyanız
İçinde bulunduğunuz kainat , halen bildiğiniz
bazılarını zamanla bileceğiniz;
başka var edilenler . başka- değişik yaşamlarda var edilmişlerdir
var edilenlerin var edeni olur
VAR EDENE insanlar �ALLÂH� demektedir
ALLÂH var edilenleri yaşamları VAR EDENDİR


C)- İnsanın kendi anatomisi
var edilen her şeyin kendi anatomileri
sayamayacağınız çoklukta var edilenlerin;

kendi içleriyle ve kendi dışlarındaki diğer var edilenlerle ilişkileri
kâinattaki
her şeydeki düzen ve irtibat gösterir ki;
ALLÂH�IN GÜCÜ SINIRSIZDIR GÜCÜNÜN SINIRSIZLIĞININ SINIRI
YOKTURD)- ALLÂH;
SİZİ VAR EDEREK
YAŞATARAK
SEVDİKLERİNİZİ BU YAŞAMINIZDA SİZLERLE BULUŞTURARAK
SİZLERE BENLİK VEREREK
SİZLERE DEĞER VERMİŞTİR SİZLERE CÖMERT DAVRANMIŞTIR
sizler ALLÂHIN cömertliğinin bir tezahürüsünüz
var edilenlerin var oluşları ALLÂHIN CÖMERTLİĞİNDENDİR

E)- VAR EDEN
YAŞATAN
SINIRSIZ GÜÇ SAHİBİ
CÖMERT olan �ALLÂH�;
yarattığı her şey için birde düzen var etmiş ve yarattıklarına düzenleri içinde BENLİK-
SERBESTLİK vermiştir
var edilenler; yaşamları süresince verilen benliklerini -serbestliklerini özgürce
kullanırlar yine yaşamları süresince: çeşitli olaylarla karşılaşırlar bu olaylar karşısındaki
davranışları kararları onların yönlerinin belirlenmesine etki eder
var edilenler geleceği bilemezler geçmişe de dönemezler
onların; karşılaştıkları olaylar karşısındaki davranışları tutumları düşünce ve niyetleri

SINIRSIZ GÜÇ SAHİBİ �ALLÂH� tarafından bilinir
şüphesiz ki;
ALLÂH� MUTLAK HAKİMDİR
.
F)- VAR EDEN YAŞATAN SINIRSIZ GÜÇ SAHİBİ CÖMERT MUTLAK HAKİM OLAN
�ALLÂH� MERHAMETLİDİR


G)- ALLÂH;
kendi güzelliğinden var ettiklerine güzellik yansıtmıştır
.
ALLÂH GÜZELDİR2)- İnsanın bizzat kendisi, dünya, tüm kâinat, var edilen her şey;
ALLÂHIN VAR EDİCİLİĞİNE,YAŞATICILIĞINA ,GÜÇÜNÜN SINIRSIZLIĞININ SINIRSIZLIĞINA, CÖMERTLİĞİNE, MUTLAK HAKİMİYETİNE,
MERHAMETİNE, GÜZELLİĞİNE delildirler..
Ancak;
ALLÂH nasıl bir şey olduğunu (ŞEKLİNİ) , tüm var ettiklerinin algılama kapasitelerinin dışında tutmuştur.Böylece, insanların akılları ve de tahayyülleri ALLÂHIN
nasıl bir şey olduğunu algılamaya, tahmin dahi yapmaya müsait kılınmamıştır.Bundandır ki;
var edilenler ALLÂHIN nasıl bir şey olduğunu bilemezler, tahmin dahi edemezler.
ALLÂH böyle uygun görmüştür.
İnsanlar,ALLÂH�I insan gibi, tüm var edilenlerde ALLÂH�I kendileri gibi
zan ederler.Var edilenler; kendi algılama kapasite ve sınırlarına göre ALLÂH�I tahayyül
etmeye çalışırlar.
ALLÂH �OL�DEMİŞTİR, kâinat oluşmuştur, var olanlarda oluşmuştur.
Var olanların kendilerinde, kendileri gibi his ettikleri işte ALLÂH�IN bu
�OL� emridir.
ALLÂH ;tüm var ettiklerinin algılama, ve tahayyüllerinin dışındadır.
�ALLÂH� VAR EDENDİR.
3)- ALLÂH ile var ettikleri arasında bir boşluk, uzaklık yoktur.Sizler her anınızda MUTLAK HAKİM OLAN ALLÂHIN HUZURUNDASINIZ.Bunu iyice biliniz.
ALLÂH�İLE aranızda bir boşluk- mesafe olduğunu zan ederseniz yanılırsınız.O zamanlar;
bazı kişiler ortaya çıkar, kendilerinin ALLÂHA daha yakın olduklarını, ALLÂHIN aracısı
olduklarını ifade ederek, sizlere yalan söylerler, sizleri aldatmaya kalkarlar.Bazıları� bize ALLÂH görev verdi�
diyerek sizleri kandırmaya çalışırlar.�şöyle- şöyle yaparsanız cennete gidersiniz �diyerek
sizlere yalancı vaatler de bulunurlar.Yine� şöyle- şöyle yaparsanız cehenneme gidersiniz�
diyerek sizleri zâlimane korkuturlar.ONLARA İNANMAYIN.
ALLÂH�IMIZLA bizlerin arasında bir boşluk-mesafe yoktur deyin.
ALLÂH ile aranıza kimseleri sokmayın.
Firavunlara karşı gelip, sonradan kendileri (yaptıkları) firavunlaşanlara,
Putlara karşı gelip, sonradan kendileri (yaptıkları) putlaşanlara,
Başlarda; yanlışlıklara-haksızlıklara karşı gelip,sonradan kendileri (yaptıkları)
yanlış durumlara düşen-haksızlaşanlara,
Şeytan diye taşı taşla taşlatanlara,
İşlerine geldiği vakitler; aklınızı kullanın deyip, işlerine gelmediğinde de aklınızı kullanmayı yasaklayanlara,

Karşı;
ALLÂH�IN sizlere hediye ettiği aklınızı esir bırakmaktan kaçının.
firavunlara da- firavunlaşanlara da,
puta tapanlara da- putlaşanlara da,
şeytan diye taşı taşla taşlatanlara da,
ALLÂH�IMIZIN bizlere hediye ettiği aklımızı esir bırakmayız,onların yanlışlıklarına-hatalarına, kötülüklerine katılmayız, onlara destek vermeyiz deyin
ONLARA KATILMAYIN, ONLARA DESTEK VERMEYİN.
BİZLER;
ALLÂH�IMIZIN bize hediye ettiği aklımızı kullanarak, ALLÂH�IN
var ettiği hangi şeye baksak;
ALLÂH�IN VAR EDİÇİLİĞİNİ
ALLÂH�IN YAŞATILICIĞINI
ALLÂH�IN GÜÇÜNÜN SINIRSIZLIĞINI
ALLÂH�IN CÖMERTLİĞİNİ
ALLÂH�IN MUTLAK HAKİMİYETİNİ
ALLÂH�IN MERHAMETİNİ
ALLÂH�IN GÜZELLİĞİNİ
görürüz, aracılara lüzûm duymayız deyin. Aracılara lüzûm duymayın.4)- İnsan yaşadığı müddetçe;
çevresine sevgi ile bakmalı, sevdiği bir işle uğraşmalı,
kendine, ailesine, içinde bulunduğu topluma, tüm insanlığa, ve tabiata faydalı
olabilecek .bir uğraş vermelidir.
İnsanın yaşamında bazı zamanlar zorluklar �sıkıntılar önüne çıkabilir.Bu durumlarda ; ALLÂHIN kendisine hediye ettiği aklını ve mevcut bulunan imkanlarını kullanarak, zorlukları-sıkıntıları aşmak için çalışmalıdır.aklınızı ve imkanlarınızı kullanın ve sabırlı olun. bu şekil de hareket ettiğiniz taktirde, zorlukları-sıkıntıları daha kuvvetle karşılarsınız, daha kolay aşabilirsiniz. Biliniz ki; yaşamınız zorlukları-sıkıntıları aştıkça daha bir anlam kazanır.
Sizlerin;
kendinize, ailenize, içinde bulunduğunuz topluma, tüm insanlığa, tabiata yaptığınız iyi ve faydalı işleriniz sevâplarınızdır.Verdiğiniz zararlar ise günahlarınızdır.
Günah işlemekten kaçınınız.
Unutmayınız ki;
ALLÂH sizleri var ederek, yaşatarak, sevdiklerinizi sizlerle buluşturarak, sizleri özgür bırakarak-benlik vererek, sizlere değer vermiştir. Sizler ALLÂHIN yanında değerlisiniz.
.ALLÂH sizlere cömert davranmıştır.Sizlerde sevâplarınızda cömert olunuz.
Sevâplarınızda cömertlik sizlere yakışandır.
MUHAKKAK Kİ ;

Sizlerin bilgili olanlarınız, bilgisi eksik olanlardan
sevâplarında cömert olanlarınız, olmayanlardan
adil olanlarınız, adil davranmayanlardan
aklını ve imkanlarını kullananlarınız, kullanamayanlardan
sabırlı olanlarınız, sabırsızlardan
yetinmeyi bilenleriniz, yetinmeyi bilmeyenlerden
muhtaç olanlara yardım edenleriniz, etmeyenlerden
yaşama sevgi ile bakanlarınız, bakamayanlardan,
daha iyi karar verenlerinizdir..


5)-
Dünyadaki yaşamınıza gelişiniz
dünya içindeki yaşamınız
ve bu yaşam biçiminden ayrılmanız
ALLÂH�IN İSTEĞİ GEREĞİDİR.
Sizlerin;
MUTLAK HAKİM OLAN ALLÂH�IN EMRİNE UYUMUNUZDUR.


6)- İnsan olarak yaşamınız sona erince;
sizlere yeni, başka bir yaşam , yeni bir görev, verilip verilmeyeceği ;
MUTLAK HAKİM OLAN �ALLÂHIN� TAKDİRİNDEDİR.
İnsan olarak yaşam şekli, SINIRSIZ GÜÇ SAHİBİ OLAN �ALLÂHIN�
var ettiği sayısız yaşam biçimlerinden sadece birisidir.
Bilmeniz gerekir ki;
ALLÂH�I aklı ile, ve de hakkı ile bilenlerin, hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir şey kaybetmesi mümkün değildir.
ALLÂH�I BİLMEK
ALLÂH�I SEVMEK
ALLÂH�IN TAKDİRİNDE SEVGİ İLE ERİMEK;
her var edilenin vazifesidir.


2 Şubat 2008
Küçükyalı-İstanbul

Cemal ERKOÇ

� HAKİKAT ( Cemaliye ) ��


Etiketler:

 « Önceki 10 eleştiri   1   2   3   Sonraki 10 eleştiri » 

GÜLAY BİRKL  | GÜLAY SOMER BİRKL
12 Aralık 2011 Pazartesi 22:16:29


Epeydir edebiyata girmediğim için bazı şeyler de gözümden kaçmış
okudum ve beğeniyle okuduğumu da bilmenizi isterim.ayrıca aydınlatıcı
buldum. kaleminiz daim olsun selamlar.


    [ Cevap yaz ]    

27 Eylül 2010 Pazartesi 07:11:36


Aman dikkat :
ALLAH'in herseyi yarattigina, gucune kudretine inaniyor isek, onun PEYGAMBER gonderebilecegine, gonderdigine de inanmak gerek. Yazi da bilinc altina bazi yanlis bilgiler aktariliyor, zekice ancak yanlis!!

Allah elci gondermedigi, kendisini tanitmadigi topluluklardan hesap sormaz!

Dogru sozun icine yanlis da karismis. Bizim tarih kitaplarimiza benziyor. Fransiz tarihciler tarihimizi cogu dogru yazar ancak araya yanlis da olsa kendi dogrularini sokustururlarmis. Hep yanlis yazsa kim inanir?

Anayasaya gore insan oldurmek suc ama detaylar kanunlarda vardir. Yani kac yil hapis cezasi, hafifletici sebepler vs. Hakeza, Allah'a inanmak farz, ameller Kur'an ve sunnette tarif edilmistir. Allah'a ibadet sadece tefekkurden ibaret degildir!

Allah selamet versin.


    [ Cevap yaz ]    

serkanoztrk  | serkan öztürk
18 Ağustos 2010 Çarşamba 00:10:59


Yaratıcı ve varoluş konusunda derin bir işçiliğin ürünü olan bir yazı kaleme almışsınız ve anlaşılan o ki kalbinizde doğup büyüyen fikir çiçekleri kendilerine saksılık edecek kelimeler bulamadan dökülmüş her yana. Geleneksellikten uzak felsefi yaklaşımınız gerçekten takdire şayan. kutlarım. saygılarımla.


    [ Cevap yaz ]    

28 Haziran 2010 Pazartesi 00:15:01


Üstadım mükemmel bir çalışma olmuş. Gerçekten ders alınası ve tekrarren okunası çok kıymetli ifadeler. Kutluyor ve saygılar gönderiyorum Efendim.


    [ Cevap yaz ]    

19 Mart 2010 Cuma 18:59:30


Selam Cemal hocam bilgi dolu yazınızı okudum çok hoşuma gitti .Ben İslami ilimlere uzak bir insan değilim .Yüce ALLAH ın tüm sıfatlarını biliyor ve mutlak inanıyorum . Tabii ki şiirimde biraz haddi aşma sezmişsinizdir . Haşa Yaradanın sonsuz kudretinden sual olunmaz bilirim.Ama yazınız gerçekten aydınlatıcı olmuş tebrikler selam ve saygılar


    [ Cevap yaz ]    

19 Ekim 2009 Pazartesi 00:29:35


hocam yazınızı bir solukta ama sinidrerek okudum keşke bu yazıyı herkez okuabilsede ders alabilse diyorum

yüreğinize sağlık ...


    [ Cevap yaz ]    

17 Ekim 2009 Cumartesi 14:59:54


"İnsan olarak yaşamınız sona erince;
Sizlere yeni,başka bir yaşam ,yeni bir görev, verilip verilmeyeceği ;
MUTLAK HAKİM OLAN “ALLÂHIN” TAKDİRİNDEDİR.
İnsan olarak yaşam şekli,SINIRSIZ GÜÇ SAHİBİ OLAN “ALLÂHIN”
var ettiği sayısız yaşam biçimlerinden sadece birisidir.
Bilmeniz gerekir ki;
ALLÂH’I aklı ile,ve de hakkı ile bilenlerin,hiçbir zaman,hiçbir yerde,hiçbir şey kaybetmesi mümkün değildir.
ALLÂH’I BİLMEK
ALLÂH’I SEVMEK
ALLÂH’IN TAKDİRİNDE SEVĞİ İLE ERİMEK;
Her var edilenin vazifesidir.""

....


gönülden tesekkür ediyorum..

yürginize saygilarimi sunuyorum..

.......


    [ Cevap yaz ]    

muratcetin  | MURAT  ÇETİN
16 Ekim 2009 Cuma 07:59:53


ALLÂH’I BİLMEK
ALLÂH’I SEVMEK
ALLÂH’IN TAKDİRİNDE SEVĞİ İLE ERİMEK;
Her var edilenin vazifesidir.

Tebrikler M Ü K K E M M E L okudukça bir başka hal alıyor bedenim iyiki varsınız nasip bu güneymiş.
Sevgi ve muhabbetle...


    [ Cevap yaz ]    

ismet55  | ismet top
7 Eylül 2009 Pazartesi 15:38:57


engin bilgi birikimiyle yüklü yazınız.çok güzel bir paylaşım.
yaradanla yaratılan arasına kimsenin girmemesi gerektiğini,
ve şirk konusunu vermeniz çok ömemli ayrıntıydı benim için.
kutluyor,sağlık ve esenlikler diliyorum.


    [ Cevap yaz ]    

17 Temmuz 2009 Cuma 14:56:24


Saygı değer Hocam öncelikle yüreğinizi bilgeliğinizi yürekten kutluyorum saygılar gönderiyorum
Doyumsuz ve bir o kadarda kıymetli insanı alıp bir başka derin duygulara taşıyan ruh ve bedenin bütünleştiği,kainatın ve kainatı yaratan Yüce Allahın varlığı kainata ve insanlığa görev vermesi insanı etle kemikten yaratması fanilik görevi vermesi,insanlığın canlının cansızın evrende görev şekil renk alması tartışma götürmez insan hafızasına sığmayan Ulvi kerametler, insanlığın kafasında hep soru işareti uyandırmıştır
İnsanlık Yüce Yaradanın mucizelerini anlaya bilmesi için düşünce,algılama, hissetme, gönül gözü ruhsal ve bedensel bilinç yüklemiştir,
Akliselim bilge insanlar bunu rahatlıkla çözer, İnsan hakikat, marifet, şeriat, tarikat dörtlemesi üzerine şekillenmiştir
insanlık hamuru vardır, et su ve kemik, bunları birleştiren ruhsal olgular vardır ,şekillenir, kötülüklerden arınır, pişer
İnsan sıfatına döner, İnsanlığı doğayı kainatı iyiliği, güzelliği,çirkinliğ, doğruyu yanlışı uzunu kısayı sıcağı soğuğu sağı solu,aşağı yukarıyı,aydınlığı karanlığı,elle tutulanı , yüreği bedeni ruhu ile hissedeni, dili ile tadı,ekşiyi tuzluyu tatlıyı anlar
Tüm bunları Yüce Yaradan insana yüklemiştir izzet vermiştir nefis vermiştir,nesile devam için kaynak vermiştir hücre vermiştir döl vermiştir soya kana çekim vermiştir
Yüce Yaradan insana Şah damarı kadar yakındır,insanlar Yüce yaradanı bilgeliklerine düşünselliklerine, mantıksal yapılarına göre şekil verirler, algılarlar benzetirler ve o şekie göre maneviyatla yönelirler
Hak katına çıkmak, ermişliğe ulaşmak hakikatı görmek insan sıfatına nail olmak her beni ademin karı değil
Ruh ile pişmek , gönül gözü ile görmek, manevi olgunluğa ulaşmak,insan beyninin karanlıklardan sıyrılıp aydınlığı bilgeliği bilinçliği yakalamak, insan bedeninde yüreğinde hakikatı hissetmek pekte kolay değil
Yüce Yaradanın insanlığa ve kainata yüklediklerini doğru algılama doğruyu güzelliği acıyı sevinci bulmanın tek pusulası yüreğimiz bedenimiz bilgimiz, düşünce kapasitemizle ilgilidir
İnsanlık çeşitli asırlarda yüz yıllarda,beynini kullandıkça batılı yok etmiş hakikatı görmüştür,yeni buluşlar insanlığa insanlık katmıştır
Burada göz ardı edilen hakikatın soyutmu somutmu olduğu canlımı cansızmı sıcakmı soğukmu, karanlıkmı aydınlıkmı olduğunun bilincine varılmaması geliyor
İnsan ruhu bedeni yüreği gönül gözü ile bütünleştiği zaman doğruyu yanlışı karı zararı varı yoğu daha kolay algılar ve İnsanlığa o yönde hizmet eder
İnsanlık her saniye kabuk değiştiriyor, insanlık beyninin henüz büyük bölümü kullanılmamakta, insan bilinci henüz emekleme aşamasında,tüm bu veriler her gün ir başka alanda insanlık yararına geliştikçe Yüce Yaradanın İnsana doğaya kainata yüklediği maddi ve manevi veriler mucizeleri ile ortaya çıkyor
Burad insanlığa ilime bilime teknolojiye büyük görev düşüyor
bu gün insan kolonlama hayvan kolonlama bitki kolonlama bilimin ve insanlığın gündeminde,tüm bunları insana yğkleyen manevi bir gücün gün geçtikçe maneviliği kutsallığı hafızalara sığmayacak derecede insanlığı hayretlere düşürüyor,edisonun paskalın,bilimsel teorileri ortaya koyan ilim ve bilim adamları aydınlığı yakalamış karanlığı yok etmiş insanlar, Oysa insanlık içinde insanlığa hizmet eden insanlık olduğu gibi insanlığı öldürmeye çalışan firavun fitne fesat yobazgıybet, zan şeytani olgularda var
İnsanlık bir yandan bunlarlada mücadele ediyor, yani aydınlığı insanlığı yakaladıkça karanlığı alt etmeye yok etmeye çalışıyor,insan yapısınsa insanlığı var eden cevher olduğu gibi insanlığı yok etmede kullanılan zehir de var bu zehiri yok etmek için insan kendi panzehirini kendisi buluyor, yada çaba sarfediyor, insanlık bir yandan doğuyor büyüyor gelişiyor ve bir gün ölüyor, bir başka gün bir başka doğuyor gündoğumunun doğuşu batışı gecenin gündüzün mevsimlerin oluşu insanlıkta sevincin hüznün yaşanması bundandır
Muhteşem saygın bir emek hazırlamışınız gıpta ile soluklanmadan, heyecanla anlamaya çalışarak okudum, büyülendim bir başka dünyalar gittim ruhum ve benimle Yüce Yaradana bir kez daha ulaştım anlamaya algılamaya çalıştım arif bilge yazınız sayesinde
Bir Derya, bir Deniz hatta bir Okyanussunuz sayın Hocam
iyiki varsınız, Karanlığı ve karamsarlığı yenmek adına insanlık için bir yıldız bir ışıksınız
iyiki iyiki Cemal Hocam saygın bilge yürek iyiki varsınız
Yüce Yaradan uzun ömür sağlıklar versin, insanlık içinkaranlığı birazda yenmek adına,nice nice ömürler yaşamlarla ellerinizden bir kez daha hasretle öpüyorum
Sizi tanımak , siz anlamak fırsatını yakaladığım içinde Yüce Yaradana şükrediyorum, her zaman doğru insanları aydın çağdaş bilge insanığı karşımıza çıkardıkları için
Saygı hürmet minnet özlem dolu selam ve saygılarımla efendim
Muhteşen yazınızda kaldı inanın değerli hocam yüreğim
Karanlığı karamsarlığı yok etmek adına bir başka değerli yazınızda buluşmak üzere tekrar merhaba
Saygılarımla
_________________Ali Cemal AĞIRMAN_________________


    [ Cevap yaz ]    


 « Önceki 10 eleştiri   1   2   3   Sonraki 10 eleştiri » 
Hakikat ( Cemaliye ) başlıklı yazıya eleştiri yazabilmeniz için üye olmalısınız.

Üye değilseniz üye olmak için tıklayın.


Bilgi
Yayınlanma Tarihi:
30.7.2008 10:03:24
Toplam 29 yorum yapıldı
3317 çoğul gösterim
3046 tekil gösterim

Diğer Makaleleri

Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.