S. Edip
87 㱮iri kay齮l

BEN 中RETMEN軲

S. Edip
  0,0 / 0 ki㱮 0 be餰nme 2 yorum 1120 okunma
BEN 中RETMEN軲

BEN 中RETMEN軲


辤irin hikayesini g鰎mek i鏸n t齥lay齨


撉i鏴k bah鏴sine, Menek㧐ye.. Sevgilerimle厰


Bir g黱 dedim: 揂nne, a琮m!
Ko yavrum, durma ona!
Bir g黱 dedim: 揂nne susuzum!
Ko yavrum, durma ona!

Ben k鰎d黰 g鰎emezdim, topald齧 y黵鼀emezdim
Sezemezdim sezdim, yazamazd齧 yazd齧


Bir ko⺷ ki sormay齨..
Sak齨 yolumda durmay齨 .
Bazen der kalkar齧
Bazen 鏰rpar saklar齧
Tatl tatl esen r鼁g鈘, bu ko⺷ya r齬..
Mutlu mutlu u鏰n ku, bu ko⺷ya r齬..

Bu delice koa, bir p齨arda son bulur
蔺te o p齨ar ki; her 㧐y orada olur.
Yanan dudaklar hasret giderir
S齴layan yaralar derman bulur
Karanl齥lar ayd齨lan齬

輑k harf, ilk hece, ilk kelime
Kat齦d齦ar hayat selime.
A琮ld kapanmayacak bir 鏰
謗黮d kopmayacak iplerle a a
Geliyor arkan齴dan ordular da da饏

Ben sizinle yeniden geldim d黱yaya,
Ayd齨l齥 ufuklara..
Geceden g黱d鼁e, k鰐黡en iyiye..
Ve g鰏terilen hedef 鰐esi uygarla
Ben sizinle ulaca瘕m..

Anlat齨 siz durmay齨
莂nakkale抷i, Sakarya抷, 輓鰊鼟y
莍zin mavi g鰇lere T黵kiye抦i
Edirne抎en Hakkari抷e,
Artvin抎en Mu餷a抷a
Ben doymad齧, siz usanmad齨齴..

Daha anlat齨 durmay齨
Taar dillensin, topraklar silkelensin
Desinler. 揃ir b鼀黭 鰊der vard..
撦nsan攍, insanl sarard..
Ama o da 鲳retmendi..
Hem de en b鼀黭 鲳retmen..

Bu ne b鼀黭 yazard齬; her yerde imzas var.
Bu ne b鼀黭 sanatk鈘d齬; her sergide s鰖 var.
Bu ne c鰉ertlik; her iyilikte g鰖 var:
Bu ne kutsal cisimdir; her g鼁ellikte 鰖 var

Candan 鰐e can 鲳retmenim, canan 鲳retmenim,
Sar beni bilginle, erit ilginle..
Ayd齨lat yolumu, tut elimi, y點elt y黭seklere
Houklu 鈒emlere, eriyeyim bilginle

Anlat bana durma;
Da餯a, bay齬da, tepede, 鏰y齬da
De ki: 揃ir tarihin vard, sorma!
Mazi de silinmez naklar ki
Y黭黰 s鰕lesem da, ta dize gelir dinler
Bak iyi bak yavrum, ben de bir tarih inler.

桞en 鲳retmenim,
G鰇te y齦d齴lar gibi 鲳rencilerim var..
莂lkan, tembel, g黮e, somurtkan.
莖k severim onlar, hepsi ayn齞齬 g鰖黰de
Kay齬mam onlar s鰖黰de..

-Ben 鲳retmenim..
G鰖yaar齧 sevgiyle karar, dinmeyen yaralara sarar齧..
Mutlu muyum 鰊emli de餴l, mutlu etmek g鰎evimdir..
Parolam odur ki. 輑eri! Daima ileri..
Hedef y黭sek, 琮ta yukar, asla d鰊me geri!

-Ben 鲳retmenim,
Savar齧 karanl齥larla.
Der, kalkar, yener, yenilirim
Yokuara t齬man齬, tepelerden inerim..
Ak g鰊黮l鼀黰;
G黱d鼁 sever, geceden nefret ederim..

En iyisi bu bitsin burada.
Kanmad齨 m?
蔺te kitap orada!


S. Edip Y鰎黭o餷u
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
BEN 中RETMEN軲 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

BEN 中RETMEN軲 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
r齠ati , etkili yorum yapt.
17 Mart 2008 Pazartesi 17:03:13
-Ben 鲳retmenim..
G鰖yaar齧 sevgiyle karar, dinmeyen yaralara sarar齧..

-Ben 鲳retmenim,
Savar齧 karanl齥larla.

Yurdumuzun ku u鏼az kervan ge鏼ez y鰎elerinde g鰎ev yapan t黰 Gen meslektaar齧 sayg齳la an齳orum. Gen鏻ik y齦lar齨齨 en g鼁el zamanlar齨 點ra bir k鰕de kendini 鲳rencilerine aday齪 bin bir t黵l yoklu餫 ve 鏸leye katlanan kahraman 鲳retmenleri....

G鼁el 㱮iriniz den dolay sizi de kutlar齧.

Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibiS. Edip , 㱮irin sahibi
17 Mart 2008 Pazartesi 21:44:17
D黱yan齨 b黷黱 鲳retmenlerinin elini 鰌me duygular齨da, 㱮irime yapt齨齴 g鰊黮 hou饀nuzu yans齮an yorumdan dolay te㧐kk黵 ediyorum.
Ali 諾KANLI
24 Kas齧 2007 Cumartesi 19:35:01

桞en 鲳retmenim,
G鰇te y齦d齴lar gibi 鲳rencilerim var..
莂lkan, tembel, g黮e, somurtkan.
莖k severim onlar, hepsi ayn齞齬 g鰖黰de
Kay齬mam onlar s鰖黰de..

-Ben 鲳retmenim..
G鰖yaar齧 sevgiyle karar, dinmeyen yaralara sarar齧..
Mutlu muyum 鰊emli de餴l, mutlu etmek g鰎evimdir..
Parolam odur ki. 輑eri! Daima ileri..
Hedef y黭sek, 琮ta yukar, asla d鰊me geri!

-Ben 鲳retmenim,
Savar齧 karanl齥larla.
Der, kalkar, yener, yenilirim
Yokuara t齬man齬, tepelerden inerim..
Ak g鰊黮l鼀黰;
G黱d鼁 sever, geceden nefret ederim..

En iyisi bu bitsin burada.
Kanmad m?
蔺te kitap orada!

Her bir sat齬a y黵e餴nizin g鼁elli餴 琮km adeta. Selam, sayg ve sevgiler.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.