tutaste
46 㱮iri kay齮l

中RETMEN軲

tutaste
  0,0 / 0 ki㱮 0 be餰nme 6 yorum 981 okunma

中RETMEN軲莖k sevdim,
莖k de餰r verdim size
Gittiniz ya bir yerlere
謟leminizle,hasretinizle b齬akt齨齴ya bizleri
V點udumun yar齭 gitti sanki

Ger鏸 benim daima akl齧da ve kalbimdesiniz
謓emli olanda bu de餴l mi zaten
G鰊黮lerin bir olmas de餴l mi?

Size olan sevgimin
Birg黱 bitece餴nden pheniz olursa e餰r;
Ozaman denizi kurumu d黱黱 鲳retmenim..
Mart齦ar vazge鏴rmi hi denizi sevmekten
Vazge鏴rler mi 鰖lemekten
Aramazlar m denizin yoklu饀nu taa..derinlerden..
Hissetmezler mi b鼀黭 bir bou餫 dlerini
Bende sizi b鰕le sevdim,
Ve b鰕le 鰖l鼀orum
Mart齦ar齨 denize olan hasretiyle can齧 鲳retmenim..
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中RETMEN軲 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中RETMEN軲 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
Ali 諾KANLI
1 辵bat 2008 Cuma 17:20:09
Bah琮vandan G黮 Kokulu 莍鏴餰;

Ne g鼁el bir y黵ek ki sevgisini sat齬lara nak gibi iemi. Benim gibi her 鲳retmen 鏸鏴餴nin bu inci tanelerini hat齬latan dizelerle mutlulu饀 doyas齳a yamam olsun. Bu g鼁el y黵ek kars齨da ne diyebilirim ki. Rabbim y黵e餴nizdeki sevgileri daim etsin.

Sizler gibi y黵e餴 ve sat齬lar g鼁el 鏸鏴klerin say齦ar齨齨 artmas齨 y點e Rabbimden niyaz ediyorum. O g鼁el g鰊l黱鼁den d鰇黮en sat齬larla y黵e餴mizde meltemler estirdiniz. G鰊l黰鼁de 㧐bnemler a鐃齬d齨齴.

辤irime y黵e餴nizin g鼁elli餴ni katarak yapt齨齴 o g鼁el yorumla beni duyguland齬d齨齴. Sizler gibi vefal 鲳rencilerimizle karlanca mesle餴mizin ne kadar kutsal oldu饀nu anl齳oruz.

De餰rli G鰊黮 dostum, size g鰊黮 dostum diyorum kabul ederseniz. O g鼁el y黵e餴nizin bir k鳋esinde yer bulabilirsem ne mutlu bana. B鰕le g鼁el y黵ekler zaman齧齴da az bulunuyor 琰nk.

Sat齬lar齨齴dan y黵e餴nizin leylaklar kadar saf ve temiz, gelincikler kadar canl, g黮ler kadar g鼁el kokulu oldu饀nu d黱鼀orum. Engin nezaketiniz kars齨da kalb muhabbetlerimle, selam ve sayg齧 sunuyorum efendim. Rabbime emanet olunuz.

Zaman齧 olsa da y黵e餴nizin g鼁elli餴yle kaleme ald齨齴 b黷黱 㱮irlerinize yorum yazabilseydim. Rabbim ne murad齨齴 varsa versin. Allah y鈘 ve yard齧c齨齴 olsun.

egitimci38 taraf齨dan 2/1/2008 5:23:56 PM zaman齨da d鼁enlenmi⺶ir.
bet黰 , etkili yorum yapt.
2 Aral齥 2007 Pazar 16:47:24
mart齦ar齨 den齴 ozled齡 g齜 b齬 bebeg齨 annes齨 arad齡 g齜 b齬 c齝eg齨 koklanmas齨 bekled齡 g齜 b齬 sevg齦齨齨 onu olunceye dek sevd齡 g齜 ozluyorum s齴 yar齨lar齧da can齧 ogretmen齧 hasret齧 s齴e b齬 anne 齢t齳ac g齜 uzat齨 eller齨齴 bana can齧 ogretmen齧 b齬akmay齨 s齝akl齡齨齴la beraber buyutun ben can齧 ogretmen齧 ..... ogretmenler bu kadar oneml齞齬 b齴 ogrenc齦er g齜 yasem齨 ogretmen齧齴 hulya ogretmen齧齴 s齴ler b齴齧 yureg齧齴 ayd齨lat齳orsunuz yar齨lar齧齴a b齴 haz齬l齳orsunuz s齴 cok sev齳oruzzz sayg ve sevg齦er........ ( G諾DE - BET躄)

bet黰 taraf齨dan 12/2/2007 4:48:20 PM zaman齨da d鼁enlenmi⺶ir.
anda
25 Kas齧 2007 Pazar 00:31:42
ne g鼁el bir sesleni can 鲳retmenlere...duyarl y黵e餴nden phem yok...鏾k nsl bunu yazd齨 鲳retmenin yerinde olmak isterdim:)
kardanadam
22 Kas齧 2007 Per㧐mbe 01:28:18
Kutlar齧 de餰rli arkadam

莖k g鼁eldi dizeleriniz

Sevgi ve h黵metle
mehmetfaruk
21 Kas齧 2007 莂rmba 23:21:16
Tebrik ederim selamlar齧la
selcanaktas
21 Kas齧 2007 莂rmba 22:09:19
bir 鲳retmen olarak 㱮irinize tam puan benden
acaba benim 鲳rencilerim de benim hakk齧da ayn 㧐yi d黱d黮er mi hi diye merak ediyorum
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.