H.輇rahim SAKARYA
679 㱮iri kay齮l

*BEN 中RETMEN軲*

H.輇rahim SAKARYA
  0,0 / 0 ki㱮 0 be餰nme 19 yorum 965 okunma
*BEN 中RETMEN軲*

*BEN 中RETMEN軲*


Ben 鲳retmenim:
Tanr龗dan ald齧 g鰎evimi
輓erken yery鼁黱e,
Var olua baad齧 鲳retime,
Adem oldum,
Do餫y tan齮t齧 neslime,
Nuh olup deryalarda y鼁d黰:
U鐄rdum g黺ercinleri g鰊黮lere
Sevgi tohumlar ektim,
Musa olup:
Saraylar齨da b鼀黡黰 firavunun,
Firavunlu饀 y齥mak,
Son vermek i鏸n k鰈eli餰,
Yollar a鐃齧 ge鏸lmez denen denizlere

Ben 鲳retmenim:
Sevgi derim, a⺧ derim, dostluk derim
輓an鏻a,
Y齦mam do餽u bildi餴m yolda
Yar齬齧 zamanla,
G黱 oldu ak齮t齧 g鰖 yaar齧
葭ime Yakup Yakup sab齬la,
Zindanlara dt黰 karanl齥 gecelerde
Y黵ekle㧐n azmimle
Ayd齨latt齧 hapishaneleri,
Okul yaparak birer birer
Yusuf gibi g鼁elce
Ger鏴kle㧐n dlerde

Ben 鲳retmenim:
Arar bulurum size ilimi,
D黱den, bug黱den, 莍n抎en
Al齨 derim belle餴nize,
躶t黱 tutar齧 yaz齦ar齨齴齨 mavili餴ni
辝hitlerin al kan齨dan,
躶t黱 tutar齧 sevgiyi, kardeli餴,
Erdemli yam齧la
Yok ederim ayr齝al齥l bask齦ar,
Taht kurdu饀m g鰊黮lerde
謟g黵 d黱celere
Muhammet掔esine bayrak a鏰r齧
輓an鏻a

Ben 鲳retmenim:
A鏰r齧 mektepleri milletime,
K鰕 k鰕, oba oba, da da,
Ge鏴rim tahta bana
Kaderini yazd齬齬齧
Kendi diliyle halk齧a,
Ben ba餽etmenim:
輑im derim, irfan derim ilke ilke
M黬de derim, i⺶e derim eserim
H黵 ufuklar齨da 黮kemin,sonsuzlu餫 giderim

H.輇rahim SAKARYA
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
*BEN 中RETMEN軲* 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

*BEN 中RETMEN軲* 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
Derin Mavi
18 Kas齧 2007 Pazar 15:43:03
鏾k etkili bir 鏰lmayd

y黵ekler dolusu tebrikler ir

sayg ve sevgimle...
m黚erra g鰊en
17 Kas齧 2007 Cumartesi 23:44:21
De餰rli 中RETMEN !
De餰rli 轆軷,
Belli ki her iki kutsal s齠at sonuna kadar haketmektesiniz. Muhte㧐m bir 㱮ir okuduk. 莖k te㧐kk黵ler.
Sonsuz sayg齦ar齧la...
su k齦齝
17 Kas齧 2007 Cumartesi 22:11:14
Kutsal mesle餴nizin ve bu mesle餰 verdi餴niz eme餴nizin kars齨da sayg齳la e餴lmemek m黰k黱 m de餰rli 鲳retmenim? Kabul buyurun l黷fen. E餴timci38 r黰uzlu 鲳retmenimle size, 24 kas齧 g黱 ekleyece餴m 㱮irimi 㱮mdiden arma餫n ediyorum. Kaleminize y黵e餴nize sa餷齥. Selam sevgi ve sayg齦ar齧la.
Afet 輓ce K齬at
17 Kas齧 2007 Cumartesi 21:57:44
Ben 鲳retmenim:
Sevgi derim, a⺧ derim, dostluk derim
輓an鏻a,
Y齦mam do餽u bildi餴m yolda
Yar齬齧 zamanla,
G黱 oldu ak齮t齧 g鰖 yaar齧
葭ime Yakup Yakup sab齬la,
Zindanlara dt黰 karanl齥 gecelerde
Y黵ekle㧐n azmimle
Ayd齨latt齧 hapishaneleri,
Okul yaparak birer birer
Yusuf gibi g鼁elce
Ger鏴kle㧐n dlerde


serbest 㱮irde de bar齦齭齨齴 hocam. kutsal mele餴 peygamber mesle餴ni hakk齳la anlatms齨齴. bar齦ar dilerim. sayg齦ar size ve t黰 鲳retmenlerimize.
軧RAH軲 KARA茿Y
17 Kas齧 2007 Cumartesi 17:04:32
HOCAM TEM軿 DUYGULARLA 茿LI轆N Y躌E休N軿 KUTLUYORUM,LAK軳 FIRILDAK 軳SANLAR DAHA MUTEBER OLMU G躈躆躗DE...SEVG VE SAYGILARIMLA...軧RAH軲 KARA茿Y
Ali 諾KANLI
17 Kas齧 2007 Cumartesi 14:33:26
Ben 鲳retmenim:
Sevgi derim, a⺧ derim, dostluk derim
輓an鏻a,
Y齦mam do餽u bildi餴m yolda
Yar齬齧 zamanla,
G黱 oldu ak齮t齧 g鰖 yaar齧
葭ime Yakup Yakup sab齬la,
Zindanlara dt黰 karanl齥 gecelerde
Y黵ekle㧐n azmimle
Ayd齨latt齧 hapishaneleri,
Okul yaparak birer birer
Yusuf gibi g鼁elce
Ger鏴kle㧐n dlerde

Y黵e餴nize sa餷齥. 蔺te y黵e餴 鲳renci sevgisiyle dolu kocaman bir y黵ek. Selam, sayg ve sevgilerimi sunuyorum efendim. Rabbime emanet olunuz.
sudengi
17 Kas齧 2007 Cumartesi 13:00:44
Tebrkler, selamlar齧la.
kardanadam
17 Kas齧 2007 Cumartesi 12:55:01
Ben 鲳retmenim:
A鏰r齧 mektepleri milletime,
K鰕 k鰕, oba oba, da da,
Ge鏴rim tahta bana
Kaderini yazd齬齬齧
Kendi diliyle halk齧a,
Ben ba餽etmenim:
輑im derim, irfan derim ilke ilke
M黬de derim, i⺶e derim eserim
H黵 ufuklar齨da 黮kemin,sonsuzlu餫 giderim

Kutlar齧 hocam
Bu sevda ate㱮 hi s鰊mesin y黵e餴nizde

莖k g鼁eldi
Hayranl齥la okudum

Selam sevgi ve h黵metimle
abdullah aytekin
17 Kas齧 2007 Cumartesi 12:19:31
Ben 鲳retmenim:
A鏰r齧 mektepleri milletime,
K鰕 k鰕, oba oba, da da,
Ge鏴rim tahta bana
Kaderini yazd齬齬齧
Kendi diliyle halk齧a,
Ben ba餽etmenim:
輑im derim, irfan derim ilke ilke
M黬de derim, i⺶e derim eserim
H黵 ufuklar齨da 黮kemin,sonsuzlu餫 giderim

Bu y黵e餰 pka 琮kart齦齬 黶tad齧.Duygular齨齴a ve kalemininze sa餷齥.SAYGILARIMLA..
Puanlar齨 en y黭se餴 verilir bu 㱮ire.
ufurmelerim
17 Kas齧 2007 Cumartesi 12:15:46
Ben ba餽etmenim:
輑im derim, irfan derim ilke ilke
M黬de derim, i⺶e derim eserim
s黳er...
輑hami ERDO蠥N/Ozan 輑o
17 Kas齧 2007 Cumartesi 12:01:54
Y黵e餴nize sa餷齥..kaleminiz dert g鰎mesin..
Kutluyorum..
yorgundukalem
17 Kas齧 2007 Cumartesi 11:59:51


bu g黱 iki c黰le yazabiliyorsak 鲳retmenlerimizin sayesindedir...
sayg ve selam ile...
cinitas
17 Kas齧 2007 Cumartesi 11:44:51
Ben 鲳retmenim:
A鏰r齧 mektepleri milletime,
K鰕 k鰕, oba oba, da da,
Ge鏴rim tahta bana
Kaderini yazd齬齬齧
Kendi diliyle halk齧a,
Ben ba餽etmenim:
輑im derim, irfan derim ilke ilke
M黬de derim, i⺶e derim eserim
H黵 ufuklar齨da 黮kemin,sonsuzlu餫 giderim

sevgili 鲳retmenim 㱮irinizi bir ka defa okudum.鏾k g鼁el bir 鏰lma.tebrikler ve sayg齦ar
g黮bin55
17 Kas齧 2007 Cumartesi 11:37:12
Hocam kutlar齧 鏾k g鼁el dizelerle dile getirmi⺳iniz mesle餴mizin 鰊celikle sevgi i㱮 oldu饀nu. Beklentimizin h黵 ufuklarda 黮kemiz i鏸n yeni nesiller yeti⺶irmek oldu饀nu..... Be餰ni ile okudum. 葭erisinde kendimi de buldu饀m i鏸n etkilendim. Aram齴dan biri '' bana d黱yan齨 b黷黱 鏸鏴klerini getirin '' diyebiliyorsa bu ne kadar evrensel ve geni d黱d黰鼁黱 g鰏tergesidir.Sa餺lun. Sonsuz sayg齦ar齧la...
rftk
17 Kas齧 2007 Cumartesi 10:35:42
hakl, gl bir sesleni.. kutluyorum..
G躄轊N
17 Kas齧 2007 Cumartesi 10:18:26
Ben 鲳retmenim:
Sevgi derim, a⺧ derim, dostluk derim
輓an鏻a,
Y齦mam do餽u bildi餴m yolda
Yar齬齧 zamanla,
G黱 oldu ak齮t齧 g鰖 yaar齧
葭ime Yakup Yakup sab齬la,
Zindanlara dt黰 karanl齥 gecelerde
Y黵ekle㧐n azmimle
Ayd齨latt齧 hapishaneleri,
Okul yaparak birer birer
Yusuf gibi g鼁elce
Ger鏴kle㧐n dlerde

莖k g鼁el bir 㱮ir 鲳retmenim..G鰊黮 cou yazm yine..Kutlar齧...
Sabiha K芮躃T蹻EK禽
17 Kas齧 2007 Cumartesi 10:09:22

Y黵e餴yle 鲳retenlere selamlar olsun...

Kutlar齧 hocam 鲳reten dizelerinizi...

Selamlar...Sayg齦ar...
savaser39
17 Kas齧 2007 Cumartesi 09:55:08
M黬de derim, i⺶e derim eserim
H黵 ufuklar齨da 黮kemin,sonsuzlu餫 giderim

逐retmenli餴n kutsiyetini bilenlere bravo. Kutluyorum.
Bu dizeler ayn zamanda biraz da ders.
Fikret T躌KER
17 Kas齧 2007 Cumartesi 09:52:28
莖k g鼁el.逐retmenli餴n kutsall齨齨 belgesi.Kutluyorum mesle餴nizi ve 㱮irinizi.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.