ozanfedai
167 㱮iri kay齮l

中RETMEN軲

ozanfedai
  0,0 / 0 ki㱮 1 be餰nme 15 yorum 1800 okunma

中RETMEN軲


辤irin hikayesini g鰎mek i鏸n t齥lay齨
......中RETMEN軲....


逐retmenim sana kurban olay齧
Evlad齧 okut bizi 鲳rensin
Onlar okusunda ben a kalay齧
Okuma 鲳rensin yaz 鲳rensin

Bu vazife kutsal, omzunuzda y黭
D黱yada ahrette 鰀黮黱 b鼀黭
Cehaletin y鼁 her yerde so饀k
Ana抷 baba抷 sizi 鲳rensin

Y點e Allah emrediyor okuyun
莖cuklar nak nak doku抷un
謗ettikce siz onlardan haz duyun
O餷an 鲳rensin k齴 鲳rensin

Okumakla d鰊er d黱yan齨 鏰rk
Okursa cahilden olacak fark
D黱yada korktu饀m sadece korku
Cesaretle ilme haz 鲳rensin

Tarihi 鰎ensin tarih dersinde
Co餽afyada gezsin ven黶 mars掿nda
逐ret Edirnede 鰎et Kars掿nda
T黵k鏴 dersde dili抦izi 鲳rensin

Tarihinde yazar parlak mazi抯i
Okusunlar nedir 㧐hit gazi抯i
T黵kiyenin bunlar al齨 yaz齭
Ocakta ate㱮 k鰖 鲳rensin

Teker黵 etmesin hatalar齧齴
Atat黵k掽m鼁le ata抣ar齧齴
Bizi kurtaracak yar齨lar齧齴
Astar 鲳rensin y鼁 鲳rensin

逐retmenim sensin derdime doktor
Yunus Emremizin yarar 鏾ktur
Bat m鼁i餴nin yarar yoktur
Ozan fedai`yi saz 鲳rensin...

Okullar齨 yeni ders y齦齨a baad bu g黱lerde
Vefakar 鲳retmenlerime hediyem olsun istedim.
C黰le 鲳retmenlerime selam ve h黵metlerimle...

辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中RETMEN軲 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中RETMEN軲 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
24 Kas齧 2006 Cuma 23:39:17
Kalemin daim olsun
Neferi
24 Kas齧 2006 Cuma 22:43:28
Harikas齨 karde㱮m, harika..
莖k i鐃en ve g鼁el bir 㱮ir.

Can- g鰊黮den kutluyorum..Hediyeni al齪, bam 鼁re diyorum..
Sevgilerimle...E.A.
24 Kas齧 2006 Cuma 21:45:06

Teker黵 etmesin hatalar齧齴
Atat黵k掽m鼁le ata抣ar齧齴
Bizi kurtaracak yar齨lar齧齴
Astar 鲳rensin y鼁 鲳rensin

逐retmenim sensin derdime doktor
Yunus Emremizin yarar 鏾ktur
Bat m鼁i餴nin yarar yoktur
Ozan fedai`yi saz 鲳rensin...

Sevgili Ozan Fedai Usta kaleminizden hariak bir 㱮ir okuman齨 hazz齨 yayorum hem y黵ekten tebri,kler hemde 㱮ire doyurdu饀nuz i鏸n te㧐kk黵ler
24 Kas齧 2006 Cuma 20:22:03
Bu g鼁el hediyeni ald齧 kabul ettim meslektaar齧 ad齨a...
y黵ekten tebrikler duyarl y黵e餴ne
24 Kas齧 2006 Cuma 19:00:27
鰎etmenlerimiz bam齴齨 tac cehaletin ilac y黵eginize elinize sal齥 g鼁el 㱮irdi sayg齦ar
24 Kas齧 2006 Cuma 18:11:57
T黰 鲳retmenlerimizin g黱黱 kutluyorum.De餰rli ozan齧 y黵e餴nize sa餷齥 kaleminiz daim olsun..

Sayg齦ar齧la

Bahar
24 Kas齧 2006 Cuma 18:10:58
Merhabalar Fedai Hocam.
Bak齨 sizi burada da buldum ve Harika bir 㱮irnizi okudum.
Y黵e餴nize sa餷齥.Selam ve Sayg齦ar.
24 Kas齧 2006 Cuma 18:09:25

Sevgili Fedai karde, her 㱮irin bir ba⺧a g鼁el, oldukca etkileyici, ve okudugun zaman 鏾k rahat anlalan Halk Ozan, Karacao餷an, dadalo餷u gibi y黵ekten geliyor, y黵eginize sa餷齥
Tebrikler... Kalemindeki 齦t hi s鰊mesin
Bar齨齴 daim olsun...

Necatik taraf齨dan 11/24/2006 6:10:26 PM zaman齨da d鼁enlenmi⺶ir.
24 Kas齧 2006 Cuma 17:28:01
逐retmenim sana kurban olay齧
Evlad齧 okut bizi 鲳rensin
Onlar okusunda ben a kalay齧
Okuma 鲳rensin yaz 鲳rensin
EVET OZANCA B軷 SEVG OZANCA B軷 D軱EK
"中RETMEN軲 SANA KURBAN OLAYIM"
ISIK TUT NESL軲軿E OKUT
EVET
GE荕蒉軳 B軱MEYEN軳
GELECE休 OLMAZ!
TOPRA蠭M
VATANINA ADADI蠭N O CANA SA蠰IK ALLAH SANADA UZUN UZUN 諱躌 軭SAN ETS軳
SEVG VE SAYGILARIMLA
24 Kas齧 2006 Cuma 16:59:45

中RETMENLER軲軿 B軷 G躈躈 DE休L HER G躈躈 中RETMEN
VE DAH YA轆MIN 中RETMEN
KUTLU OLSUN G躈躆躗

TEBR軰LER 轆軷
24 Kas齧 2006 Cuma 16:54:03
Y黵egine saglik 黶tadim 鏾k g鼁el bir siir olmus Tebrik eder devamini dilerim 鰃retmenler g黱黱鼁 kutlu olsun.
Saygilarimla,

Bu g黱 鲳retmenler g黱 鲳retmenlerimizin g黱黱 cani g鰊黮den kutlarim. Dile餴mdir 鲳retmenlerimizi senede birg黱 de餴l de her zaman her an hatirlayalim kiymetini bilelim. Sevgimizi saygimizi hatta haklarini ihmal etmeyelim.Ek bir Iste 鏰lismak zorunda kalmasinlar. Tertemiz neslin yetismesi ancak onlarla m黰k黱 emekleri inkar edilemez, onlar anne ve baba gibiler BEN BANA BIR HARF 諫RETENIN KIRK YIL K諰ESI OLURUM diyor Hz Ali Efendimiz! Saygilar, sevgiler 鲳retmenlerimize (Ozan G黱er Kaymak)
24 Kas齧 2006 Cuma 16:46:33
ozanca bir siir gonul bahcenden misralara dusen ogretmen

sevgisi

yurekten kutlarim ozanim

yaygilarimla
24 Kas齧 2006 Cuma 16:08:28
掭軷軳軿 TEBR軰 ED軾ORUM..
SAYGILARIMLA

中RETMENLER G躈 KUTLU OLSUN
24 Kas齧 2006 Cuma 16:04:54
KIYMETL OZAN KARDE掭M

DUYARLI Y躌E休N軿 KUTLUYORUM
DA軲 OLUN KALEM SUSMASIN

SAYGILARIMLA HO耷AKALIN

中RETMENLER G躈 KUTLU OLSUN
24 Kas齧 2006 Cuma 16:02:36


ozan elinden ozan dilinden y黭lenmi heybeye 鲳retmen sevgisi...
kutlad齧 ozan abim harika bir 㱮ir okudum...
na餸e na餸e doland dilime..

sayg齧la...

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.