tanju ozdemir
38 㱮iri kay齮l

中RENC軳軳 MEKTUBU

tanju ozdemir
  0,0 / 0 ki㱮 0 be餰nme 7 yorum 1936 okunma
中RENC軳軳 MEKTUBU

中RENC軳軳 MEKTUBU


Yine ayr齦齥 vakti geldi de餴lmi,
S鰕leyemiyorsunuz dillerinizle,
Her zaman yazard齨齴 tahtaya,
Yazam齳orsunuz ayr齦齥 kelimesini kaleminizle.

O g黮d黰鼁 g黱lerde,
Birg黱 gelecekti ayr齦齥,
Hocam hi d黱emezdim ayr齦,
Bir elimde karne, bir de ayr齦齥 diplomas齨,
Nereden bileydim alaca瘕m.

Zannetmezdim arkamdan bakaca瘕n齴,
Ben giderken okuldan,
D黱emezdim elleriniz ellerimde kalaca瘕n,
Ve giderken ellerimde,
Size olan sevgimin g鰖 yaar.

Siz karanl齥larda 齥 olmu⺶unuz,
Her ad齧 at齧da,
Korkup dmeyeyim diye,
Siz hocam siz, kolumdan tutmu⺶unuz.

Birg黱 bilemezdim ayr齦,
Birg黱 bilemezdim 鲳retmensiz kalaca瘕m,
Birg黱 bilemezdim sizsiz kalaca瘕m,
Bilemezdim o baklar齨齴la,
Beni u饀rlayaca瘕n齴
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中RENC軳軳 MEKTUBU 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中RENC軳軳 MEKTUBU 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
19 Ocak 2011 莂rmba 19:34:23

sule2010 taraf齨dan 12/5/2013 2:10:31 PM zaman齨da d鼁enlenmi⺶ir.

sule2010 taraf齨dan 12/5/2013 2:10:52 PM zaman齨da d鼁enlenmi⺶ir.
22 Nisan 2007 Pazar 23:33:21
SIIRINIZI RESIM KOYMADAN YAZSAYDINIZ DAHA GUZEL OLACAKTI,RESIM COK ENGELLIYOR SIIRLERIN TAM VE GEREKTIGI GIBI OKUNMASINI..

SAYGILAR.
22 Nisan 2007 Pazar 19:25:13
KUTLUYORUM

Ger鏴k bir 鲳retmenin bou饀 zor dolar

SAYGILARIMLA
22 Nisan 2007 Pazar 18:21:47
B黷黱 鲳retmenlerin eli 鰌l黵.
Zaman齨da de餰rlerini bilenlere ne mutlu.
Kutlar齧 onlara olan sayg齨齴 ve 㱮irinizi.
22 Nisan 2007 Pazar 17:29:24
tebrikler
22 Nisan 2007 Pazar 17:17:16
Birg黱 bilemezdim ayr齦,
Birg黱 bilemezdim 鲳retmensiz kalaca瘕m,
Birg黱 bilemezdim sizsiz kalaca瘕m,
Bilemezdim o baklar齨齴la,
Beni u饀rlayaca瘕n齴

Kutlar齧 duyarl y黵e餴ni
Buruk ama 鏾k g鼁eldi
22 Nisan 2007 Pazar 14:35:00
鏾k g鼁eldi...鲳renci kalbinin akl齳la ne 鏾k sitem d黵ms黱鼁 ayr齦a...

tebrikler...
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.