varsagi
592 㱮iri kay齮l

D躈DEN YARINA S中躎

varsagi
  0,0 / 0 ki㱮 0 be餰nme 5 yorum 1027 okunma
D躈DEN YARINA S中躎

D躈DEN YARINA S中躎


Toplanm bana T黵kmen beyleri
辝yh bir kutlu hamur karar S鲳黷’de
Dan齪 g鰎t O饀z boylar
Verdiler bir ince karar S鲳黷’de

Maddede manada birlik diyerek
葭te huzur dta dirlik diyerek
Hakikat yolunda erlik diyerek
Osman devletini kurar S鲳黷’de

Var olsun Ertu餽ulgazi obas
O sanca瘕 y黭seltmekti 鏰bas
Osman ile Osmanl’n齨 babas
Bir 齥 olur da parlar S鲳黷’de

Bir ziya ki vk tuttu d黱yay
G鰎d黱 m sinede parlayan Ay’
輘tikbali m黬deleyen r鼀ay
Kad Dursun Fakih yorar S鲳黷’de

Cihan bu destan tan齬 yak齨dan
Atlanm ak齨c d鰊mez ak齨dan
Tekbirle s齳齬齬 k齦齝 k齨dan
Atalet zincirin k齬ar S鲳黷’de

Adaleti k齦 k齬ka ay齬齬
B黷黱 mazlumlar kollar kay齬齬
Yamac齨a her geleni doyurur
Kaynad bir ulu p齨ar S鲳黷’de

Obas齨da kara鏰l g黮 olur
Tohum talar齨a de餾e dal olur
Damlac齥lar 齬mak olur sel olur
莂餷ar da bendini yarar S鲳黷’de

輍las ile dikilenler s鰇黮mez
G點黱 hakdan alan s鰊mez y齥齦maz
Say齪 鰒me ile ba 琮k齦maz
Boy verdi bir koca 琮nar S鲳黷’de

As齬lar ge鐂e de bu kor far齧az
Denizler 鏴kse de 琮nar kurumaz
Can gider de et t齬nakdan ayr齦maz
T黵kmen kardeini sorar S鲳黷’de

G鰊黮 O g黱leri g鰎meyi 鰖ler
Hayalin kurduk鏰 kayn齳or 鰖ler
Maziden atiye yol soran g鰖ler
Yeni Osman’齨 arar S鲳黷’de

Hakk,her Eyl黮’de hlan齬 bu soy
Bu g鼁el yaylada kurulunca toy
輑 il 黮ke 黮ke toplan齬 boy boy
Vuslat pilav齨 karar S鲳黷’de
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
D躈DEN YARINA S中躎 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

D躈DEN YARINA S中躎 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
11 Aral齥 2008 Per㧐mbe 22:50:24
Osmanl'n齨 kurulu fesefesindeki hikmetleri bir 㱮ir halinde co⺧ulu ve 鰖lem dolu m齭ralarla sunan ve okuduk鏰 insan sar齪 sarmalayan bu g鼁elim 㱮iri s鰕leyen ire sayg 㱮ire takdirlarimle.
11 Aral齥 2008 Per㧐mbe 12:54:31
Y鼁黰黱 haritas齨 鏸zene
G鲳s黰 ezene bak..!
Ahmet, Mehmet, Muhammet

Tarih ki y齦larca pe㱮mde y黵黡
Ne oldu bana
輘tanbul抲n aln齨da hilal mi 琰r黡
Mavi yeleli atlar齨 iziyim 㱮mdi
Benime kan srat齳or her toynak

驱ld齬t beni Kafkasya
驱ld齬t beni Bo⺪ak
驱ld齬t beni Filistin
驱ld齬t beni Ba餯at

Her 㧐yin sebebi benim..
11 Aral齥 2008 Per㧐mbe 12:42:37
Bir tarih dersi Kutlar齧.Sayg齦ar.
11 Aral齥 2008 Per㧐mbe 12:10:56
Hakk hocam kutlad齧 bu heser 㱮iri.Selam ve sevgi ile
11 Aral齥 2008 Per㧐mbe 12:06:17
OSMANLI YIKILDI YIKILALI D躈YANIN DENGES BOZULDU.

蒉TE BOSNA,

蒉TE F軱軸T軳,

蒉TE IRAK,

...................

TEBR軰LER HAR軰ULADE 掭軷 萸軳.

SELAM VE DUA 軱E.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.