ozanfedai
167 㱮iri kay齮l

中RETMENLER軲E

ozanfedai
  0,0 / 0 ki㱮 0 be餰nme 6 yorum 2100 okunma

中RETMENLER軲E


逐retmenim gene ald bir tela
Sekiz eyl黮 mu⺶u olsun vatana
Allah 鰉黵 versin 鏾k uzun ya
Sekiz eyl黮 mu⺶u olsun vatana

Size tesim minik minik beyinler
Bitsin art齥 vatan齧da oyunlar
Cehaleten ders almal hainler
Sekiz eyl黮 mu⺶u olsun vatana

Baad齨齴 鲳retmenlik cengine
Bu cenk ile varmal齳齴 engine
G鰖 atarak bayra瘕m齨 rengine
Sekiz eyl黮 mu⺶u olsun vatana

Bug黱 ba⺧a Edirne抎en Kars掿na
莖cuklarda baad齦ar dersine
Muhabbetle sad齥 kal齪 k黵s黱e
Sekiz eyl黮 mu⺶u olsun vatana

Okusunlar 鲳rensinler kimli餴
Pazarlarda alan o lmaz kemli餴
Olmas齨lar avrupan齨 yemli餴
Sekiz eyl黮 mu⺶u olsun vatana

莂nakkale Sar齥am Sakarya
Boynu b黭黭 mahzun mahzun akarya
Tuna bu g黱 etraf齨 y齥ar ya
Sekiz eyl黮 mu⺶u olsun vatana

Tarihiyle 鲳rensin koca T黵k
Fatih抜 Yavuz抲 Atat黵k
Kendisinden asla olmas齨 korku
Sekiz eyl黮 mu⺶u olsun vatana

逐retmen ba餬an 鲳renci g黮
Sevdaya d黵en nedir b黮b黮
Okulda g鰎erek ayd齨l齥 yolu
Sekiz eyl黮 mu⺶u olsun vatana

Akreplerle dolu yolum yola瘕m
Bu kavgada tutulmas齨 bile餴m
Fedaiyim b鰕le benim dile餴m
Sekiz eyl黮 mu⺶u olsun vatana
...........Uyana cemre olsun vatana

Ozan fedai

2008ve 2009 e餴tim y齦齨a bug黱 baayan 鲳retmenlerime Hediyem olsun
莖ban arma餫n 鏰m sak齴 misali
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中RETMENLER軲E 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中RETMENLER軲E 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
8 Eyl黮 2008 Pazartesi 00:46:32
Ald齥 bam齴 鼁re dedik
sa餷齝akla kal齨齴
7 Eyl黮 2008 Pazar 23:08:53
逐retmen ba餬an 鲳renci g黮
Sevdaya d黵en nedir b黮b黮
Okulda g鰎erek ayd齨l齥 yolu
Sekiz eyl黮 mu⺶u olsun vatana

Akreplerle dolu yolum yola瘕m
Bu kavgada tutulmas齨 bile餴m
Fedaiyim b鰕le benim dile餴m
Sekiz eyl黮 mu⺶u olsun vatana
...........Uyana cemre olsun vatana
.....................................
kutlan齦mas gereken bir 㱮ir ve irdi
bu vesileylede 鰃retmenlerimize her t黵l zorluklara ragmen bar齦ar dilerim

kutlar齧 duyarl yan齨齴 ir
tan齧ak g鼁eldi 㱮iri ve iri
7 Eyl黮 2008 Pazar 22:33:23
Zamanlaman harrika ir karde. Y黵e餴ne sa餷齥
7 Eyl黮 2008 Pazar 22:25:07
efendim 鲳retmenlerimize bundan daha g鼁el sesleni olamaz..yazan kaleminizi ve ir y黵e餴nizi kutluyorum...
7 Eyl黮 2008 Pazar 21:50:51
Ozan y黵e餴 b鰕le cor , g鼁el ve g鰊黮leri okyan bir m黬deydi. Y黵e餴ne sa餷齥, sevgim ve sayg齧la.
7 Eyl黮 2008 Pazar 21:50:06
Me'aleyi yakt齥 yine okulda.
Servisle giderken belki nakilde,
Bir 鏾k bilgi toplanacak ak齦da.
Sekiz Eyl黮 mu⺶u olsun vatana.

Te㧐kk黵ler Ozan Fedai. 2008 - 2009 e餴tim 鲳retim y齦 t黰 鲳rencilerimize ve fedak鈘 meslektaar齧a hay齬l u饀rlu olsun.


Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.