sahince
348 㱮iri kay齮l

BEN B軷 中RETMEN軲 YAS TUTMAM 諰躆E

sahince
  5,0 / 5 ki㱮 10 be餰nme 5 yorum 116 okunma

BEN B軷 中RETMEN軲 YAS TUTMAM 諰躆E


Ben Bir 逐retmenim
Yas Tutmam 謑黰e

Ben bir 鲳retmenim
K齬齦sa da dal齧
莂餷ar akar齧
Mazinin derinliklerinden
Atinin okyanuslar齨a
Kurakl齥lar bende ye㧐rir
Karanl齥lar bende ayd齨lan齬

Ben bir 鲳retmenim
Yas tutmam 鰈黰e

Yas tutmak 琰r黷黵 bedeni
Her 鰈黰, kutsar bedeni
Hasan Tahsin gibi nice can
Kutsand bedende
Ka binler can buldu kutlu bedende
Ka filiz boy verdi, ka boy filiz
Ben bir 鲳retmenim
Yas tutmam 鰈黰e
D besler y黵e餴m
Dler eker minik y黵eklere
Her sabah do餫n g黱e
Minik y黵eklerin ufka yans齧as齞齬

Ben bir 鲳retmenim
Yas tutmam 鰈黰e

Her 㱮m㧐k 鏰k
Karanl齥lar齨 feryad
Ayd齨l齨 m黬de 琮餷齥lar齞齬
Ben bir 鲳retmenim
Yas tutmam 鰈黰e
Yol olur 鰎黮黵黰 a a
Katar olur dizilirim dizi dizi
Iraklar yak齨 eylerim
Dleri ger鏴k

Ben bir 鲳retmenim
Yas tutmam 鰈黰e

Da da y黭selir
S齬a s齬a dizilirim
莂餷ar d鰇黮黵黰 齬mak 齬mak
Bereket y黭l ovalara
Ovalar齨 s黶
Harman齨 hasad benim

Ben bir 鲳retmenim
Yas tutmam 鰈黰e

Ben bir 鲳retmenim
躵etmenin ad
Bereketin tad
Paylaan齨 sevinci

Ben bir 鲳retmenim
Yas tutmam 鰈黰e

Karanl齥lar ben s黶lerim y齦d齴 y齦d齴
Bazen dolunay, bazen hilal
Al bayra瘕n rengi, y齦d齴
Al bayra瘕n y齦maz bek鏸si

Ben bir 鲳retmenim
Yas tutmam 鰈黰e
Ben bir 鲳retmenim
Yam齨 ad, yam齨 mimar
Onurlu abidesi

Ben bir 鲳retmenim
Yas tutmam 鰈黰e

Ben 鰈黵sem
蔺te o zaman durur hayat
durur tarih
G鰇ler yas齧 tutar, bayku t黱er oca瘕ma

Ben bir 鲳retmenim
Yas tutmam 鰈黰e
Her 鰈黰 merhaba deyi⺶ir yar齨lara
Merhaba! Yeni g黱, merhaba yar齨lar

輇rahim 轆H軳
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
BEN B軷 中RETMEN軲 YAS TUTMAM 諰躆E 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

BEN B軷 中RETMEN軲 YAS TUTMAM 諰躆E 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 23:20:24
Y黵e餴nize sa餷齥 hocam
Bu yoruma 2 cevap yaz齦m.
Hatice Bra
25 Kas齧 2022 Cuma 14:57:09
Rica ederim.
辤irin sahibisahince , 㱮irin sahibi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 23:48:04
Yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim.
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 17:42:46
Bir 鲳retmensin yas tutman 鰈黰e
逐retmenler 鰈mez bu da biline
Nesilde g鼁ellik s黵黳 te gider
逐retmenler 鰈mez bu da biline

莖k g鼁el bir 辤ir.
T黰 鲳retmenlerin ellerinden 鰌erim.
辤iriniz 鲳retmen  tayor.
莖k sayg齧la 躶tad齧.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibisahince , 㱮irin sahibi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 19:23:22
Yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim.
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 17:02:03
Kalemine y黵e餴ne sa餷齥 躶tad齧.
Bir emekli 鲳retmen olarak bu enfes eserinizi be餰nerek okudum, gurur duydum, tebrik ederim.
B黷黱 meslektaar齧齴齨 bu 鰖el ve g鼁el g黱lerini y黵ekten tebrik ederim.
Sayg齦ar齧la
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibisahince , 㱮irin sahibi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 17:03:26
Yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim.
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 16:47:57
Kutlar齧 hocam g黱黱鼁.

Sayg齦ar齧la.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibisahince , 㱮irin sahibi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 16:51:20
Yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim.
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 16:03:59

*** BEN B軷 中RETMEN軲 YAS TUTMAM 諰躆E *** 㱮irini, be餰niyle okudum. Nice g鼁el 㱮irlere diyor, 轪ir Arkadam, i鐃enlikle KUTLUYORUM...
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibisahince , 㱮irin sahibi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 16:14:36
Yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.