ipcierdo餫n
126 㱮iri kay齮l

HAYIRSEVER 中RETMEN K諯SAL G躄ER

ipcierdo餫n
5 be餰nme 0 yorum 54 okunma

HAYIRSEVER 中RETMEN K諯SAL G躄ER


HAYIRSEVER 中RETMEN K諯SAL G躄ER
Devlet hizmetinde yerini alm
E餴tim neferi bu K鰇sal G黮er
Nice 鲳renciler bursuyla g黮m
Ma餯urun mi餱eri bu K鰇sal G黮er

Fakirdi ailesi, yoktu neleri
Yakmaz eline 鏸ftin yular
謗nek ald amca Kaz齧 G黮er抜
G鰎evde seferi bu K鰇sal G黮er

Karaca鰎en抎ir baba oca瘕
Tayinle yurt etti k鳋e buca瘕
Teneff黶 eyledi so饀k s齝a瘕
Hak etti zaferi bu K鰇sal G黮er

Ey黳掽n U瘕 denir hanesi
輓san sevgisiyle dolu sinesi
謗nekten birisi yazar karnesi
Taze tuttu feri bu K鰇sal G黮er

Durmad kab齨da eme餴 鏾ktu
輓at i㱮ne terini d鰇t
Yapt齬d okulu 鲳renci akt
Bedia抧齨 eri bu K鰇sal G黮er

Hay齬 hasenatta 鰊de gelirdi
逐renci yurdunda gelen kal齬d
Yoksulundan bolca dua al齬d
B齬akt eseri bu K鰇sal G黮er.

Kalbine yerlei derdi, s齴齭
Bununla son buldu al齨 yaz齭
Ard齨dan a瘕tlar dizdi baz齭
D鰊meyecek geri bu K鰇sal G黮er
ERDO蠥N 茿LI轐AN 09 09 2021

(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
HAYIRSEVER 中RETMEN K諯SAL G躄ER 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

HAYIRSEVER 中RETMEN K諯SAL G躄ER 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
Bu 㱮ire hen鼁 yorum yaz齦mam.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.