cu
796 㱮iri kay齮l

BEN 中LE A蠰ADIM...

cumhur
  5,0 / 6 ki㱮 9 be餰nme 0 yorum 141 okunma

BEN 中LE A蠰ADIM...


En ben taraf齨
Ne bilmiyorum; 琰nk
Benim ne tarafta
Seni sevmem gerekli
S鰕lemedi kader bana
Bulunamad b黭黰s鼁
Sevinclerim diyebilece餴m olanlar
Seyirciydi seyir kal齨an
Alt-黶t olanlar ve
Ben arada bir sevgi kalmal齳齧
Bulmal齭齨 bulunmamal齭齨
Kaybedilisim kaybolmal bir hal 琰nk
De餴li de餴lim dedi餴nde
Dedi餴m dedi餴nde kald
Bir ara yamlar b齬akt齥
Ba⺶an ba yer kalmad
Tutumsu el de餴l miydi bendeki
Unut gitsin unutulunca
Bende 鰕le yapt齧
Ben 鲳le ye b齬akt齧 seni hat齬lamay
Ben 鲳le a餷ad齧;
Sabahlar o kadar yoramad齧
Su;a餷ama zaman de餴ldi
Affet;seni anlayamad齧...

13.09.2020/ESKI轊HIR

辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
BEN 中LE A蠰ADIM... 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

BEN 中LE A蠰ADIM... 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
Bu 㱮ire hen鼁 yorum yaz齦mam.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.