İbrahim Çelikli
135 şiiri ve 21 yazısı kayıtlı Takip Et

Bahis - cinköy muhtarı“-valla aynı mitli dediğin gibi
köy mıhtarının birinin
gaymakama ettiği”
“-neytmiş ki”
“-neytmemiş ki
dinle hinci”

“-kazanın birine
durduk yerde
genş bi gaymakam gelmiş
halef-selef alacağını almış,
vereceğini vermiş
gedeceğ olan gaymakam, yenisine
“-gulağını aş beni eyi diğne
sana son bi nasihatim mar” deyinşe
yeni ğelen acemi ğaymakam;
“-neee” demiş
“-aman deyen,
sen sen ol, falan köyün
söz temsili deyelim
Cinköyün mıhdarından uzak dur,
aman deyen
o adamdan kendini golla”

acemi
“-ney ye” deyyo
esgisi de
“-garışma işde,
yani,
mesela
ola ki bah(i)sa filen dutuşayın deme”
yeniyetme
“-yau üsdat”,
aman hele-hele dediyse de
“-başga lafa gerek yok
aman deyen bahsa-mahsa girme işde
o gadak”
“yahu aman-zaman”
“-yau bi bildiğim var ki,
ötesini neytçen sen
dediğimi dut da
getdim yoldan getme
netçen sen eciğini-cücüğünü bi bildi(ği)miz
var haral,
benden bu gadak
hadi bana eyvallah”

ne ğadar üsderlediyse de
nuh deryoru, peygamber demeyoru
alel-acele ğediyo
neyise lafı uzatmayalım
bizim yeni
acemi,
yeniyetme gaymakam
bi hafta- on gün
höyle bi etirafı dolaşıyoru
bu mevzuynan ilgili ün-ses yok, ı-ıhı

herkeş
“-esgi gaymakamımızdan Allah ırazı osun”
“-bek eyiydi sizden eyi olmasın”
“-halımızı-hatırımızı sorar”
“-makamının gapısını vetandaşın
yüzüne gapatmazdı”
“-kimsenin şerine-şoruna garışmazdı”
“-adam evladıydı,”
deyollar daa
başga bişiy demeyollar

“güçcük-gözel bi kaza”,
“herkeş işinde gaydında”
“her şey yerli yerinde”
“acaba benden önceki adam neye
ıldırım tayın isdediy ki”
“bre ğidi alın beni merkeze
tekavidime ğadak” dediy ki,
deyoru kendi kendine

“dur bakalım anlacaz-dinlecez
işin aslını feslini ö(ğ)rencez”

“işin işinde bi bokluk
bi bit yeniği var
emme ne”

“bi Cinköy mıhtarı
gos-goca bi kaza gaymakamını
zorlayabil(ir) mi”

“hemi de poroblem ne olacak ki
yok canım olcak şey mi”

“bi köy mıhdarı
değme pulitikacı olsa neydiviri”

“-bildiğim gadarıyna buralı
bi vekil,
bi senatör filen de yok ki”

“hadi deyelim hısım-akrabası
emmisi-dayısı
galdıykine olsa ne yazar”

“adam yılların gaymakamı
vali mavinniği file yapmış

“hadi genş file olsa
şeytana uyar
ğarı-ğız işi filedir
de(ye)cen emme belliyki
esaslı bi hata yapmış”

**
emme bi yandan da verip alıp
marağ ediyo mıhdarı
“-kim”
…..
“-nası bişiy”
…
“-ne eder, ne dutar”
kimseye soramayoru
o değilden hiç elleşmeyoru
o cihetden hiş daş galdırmayoru
“nassı olsa bu iş
kendiliğinden ortaya çıkar” deyoru

aradan epi(ey)li bi zaman geçiyo
her hafta, bazara gelinşe
her köylerin mıhdarı geliyoru
uğrayoru,
“-hoş geldiniz”
“-hayırlı olsun”
“-Allah muvaffak etsin”
“-emriniz”
“-köyümüze bekleriz”
“-zeyaretinizden memnin oluruz”
“-bizim buz gibi bi bunarımız var”
“-oğlak keseriz”
“-ahaliye bi hitabetseniz”
“-gan davasına bi el atsanız
sizi gırmazlar”
deye akın akın geliyollar
gaymakamın makamına emme
bizim Cinköyün mıhdarı
yok Allah yok
yer yarılmış,
yerin dibine girmiş mubarek

o değiden bi mahanaynan
kazaya ba(ğ)lı mıhdarları
has-öz toplayo
ordan burdan birileri aklısıra çıkıyo
köyünün meselelerinden bahsediyoru
emme
Cinköy mıhdarıyın deyen yok

“acaba, köyün adı değişdi de
başga bi adı mı var
yoook,
öle bi durum da yok”
Allah Allah…

ediyoru-edemeyoru
marağını yenemeyoru
başka bi köye geçerkene uğramış gibi
Cinköyden geçiyo
“-çaarın mıhdarı bakayın”
Allahın onaracağı ya
o ğün de mıhtar gazaya ğetmiş
gerisin-geri,
deregap,
izinin üsdüne hemen sürüyo
doğru makamına varıyo emme
ne ğelen var,
ne ğeden
Cinköyün mıhdarından emare-iz yok
herif marakdan guduruyo
gudurmak ne kelame yırtınıyo
yoğ Allah yok

neyise uzatmayalım
bakmış olca-molca yok
en sonunda çağırıyo bunu huzuruna
dediği takike
gapısı tıkladılıyo
“-efendim beni emretmişsiniz”
esgi-püskü kasketini bağrında dutan
eciş bücüş bi adamca(ğı)z

galem hemen tanıdıyo gelen adamı,
“-Cinköy mıhdarı
sayın gaymakamım”
seninki, beyninden vuruluyo
va! o ne
gele-gele
ufak-defek
eciş-bücüş
mıymıyın teki
on kere toplasan bi adam etmez
nem ne şekil
ahı getmiş vahı galmış
çüşdüm bişiy

uzun gaşlı,
ufak yüzlü, tığ bıyıklı
kısık gözlü
şeytan çarpığı,
yaşlı mı yaşlı
gariban mı gariban bi adamcağız

gene de münasip göremeyo
“-Cinköy Mıhdarı?”
“-he ye gaymakamım”
“-hııımmm!”
“len bunun nesinden
çekinti edeceğmişiyin ben”
deyo içinden,

hatda ve hatda
selefinin acısını da hafifletmeyi
canı çekiyo
emme “ne olduy ku”
bi de esgi gaymakama
içerleyo
“-galıbına yazık …
neyimiş vali mavinniği etmiş”
deyo
“-neyimiş
n’oldum öldüm kızağa alın beni
tekavidime gadak
acilen ..”
..
gerçi bu vaka olmasa kendinin de
mayet memurluğu bitmeycekti ya
vardır bi hayır

gaymakam ne sorsa
adam da iki kelam yok
“-hı hı!”
..
“-ı-ıh”
bi de
“-Allah Dövletimize zeval vermesin”
ha bi de
“-sayanızda”
“asıl senin sayanda ya”
deyo
yeniyetme gaymakam
tabi içinden

hoş-beşden sonura konu bitiyo
sonura köyün meselelerinden
falan-filan, derken me(v)zu geliyo
davetin can damarına

gaymakamın boğazına bişiy dakılıyo
emme deyviremeyo,
sizin anlacanız
“-yau esgi gaymakamın senden
ne alıp-veremediği var mıhdar”
deyemeyo gatliken

mahsızdan
eveleleyo-geveleyo, hal-hatır
“-yau mıhdar sen ne işinen
iştigal ediyon
öyle ya çoluk-çocu(ğu)n
nafakasını nassı temin ediyon
çift-çubuk tarla var mı
tabi mıhdarlık mesarifli iş”
“-yoğ efendim ne çift-çubuğu
kim gaybetmiş de ben bulcan”

“-eee geçim-dirlik”
“-valla emrine şükür geçinip-gediyoz”
“-yahu nasıl”
“-valla efendim ben bah(i)sa dutuşurun”
“-eyi de bahisle garın doyar,
ömür geçer mi
üstüne üstlük sen gosgoca bi mıhdarsın
hemi sonuraa
.. gaybetmek de var”
“-ben gaybetmen efendim”

“-yani şimdiye gadar hiş gaybetmedi mi”
“-……….ı-ıh”
“-o zaman bahis olmaz ki”
“-olur efendim”
“-Allah Allah..
yau nası olur”
“-olur….
efendim olur”

…
“-efendim yünsek müs’adelerizinen
isderseniz sizininen de dutuşalım”
“-yok canım olur mu öyle şey
…
hem el ne der”
“-kimseye deyvimeyiz efendim”
“-hem zaten ne üzerine dutuşacaz ki”
“-olur ya da olmaz,
siz bişiy iddia edin
bende aksini söylerin
kim gazanırsa tamam”
“-yok canım olmaz öyle şey”
“-efendim bi tecrübe etseniz”
..
sizin gibi mevki sahibi biri
ne gaybedecek ki”

“-benim aklıma bişiy gelmeyo”
“-o zaman, golay efendim
ben idda edeyin
siz olmaz deyin”
“-……….”
“len bunun her yanı iddacı olsa neydiviri”
“gerçi eski gaymakam da”
“şey dediydi emme”
“amaaan”

mıhtar
“-mesela ben deyorun ki”
“……”
“-efendim mazur görün”
“-de! be adam”
“-efendim affınıza sığınırın”
“-uzatma mıhdar”
“-efendim ben iddia ediyorun ki
…
bi ay içinde”
“-eee”

“-efendim, bir ay içinde
sizin dübürünüz
nah! böyle yemyeşil olacak”
“-yok canım olur mu öyle şey”
“-olmazsa size mayışınızın iki gatı”
“-olursa………..”
“-mayışınızı bana vereceniz”
“-yalınız benim mayış beşyüz ha
sonura
vay ben bilmeyodum
çoğumuşumuş filen yok”
“-tamam
dübürünüz
yemyeşil olusa mayışınız
guruşuna dokunmadan benim
olmazsa benim dört inek var
satıyorun,
haralda batan geminin malı deyen
dört ineğe bi bin lira veriler
yani sana tam dört inek parası”
“-tamam anasına satayın”

senin gaymakam;
yeşil namına eve bişiy basdırmadığı gibi
yeşil kelimesini bile yasaklamış
yeşile bakmamış
yeşil yerden geşmemiş,
yeşil gözlü deye
garının yanna yaklaşmamış
garının yüzüne bile bakmamış

yeşil dememiş,
yeşil yememiş,
yeşil görmemiş
yeşil keymemiş

her Allahın günü mayene de cabası
seninki yaka cebine bi ayna gatmış
fırsat buldukça bakmış
sayılı gün çabık geçer derler hanı
nayeti akdedilen gün gelmiş çatmış

sabah sabah,
çalmış gaymakamın gapısını
ufak-defek mıhdar
yanında loter
bi de başga bi köyün mıhdarı
birinin elinde çente
ötekinin bohça
“-buyurun loter bey
buyur mıhdar”

gaymakam hiddetinen yerinden gakmış
“-mıhdar hayrola
bunnar da kim
hayr’ola sayın noterim”
adamlar suratları gıpgırmızı
gapıda galağalmış

mıhdar;
“-gaymakamım ay böğün
bi hakkın hitam buldu
öyle de(ğil) mi”
“-tamam da ……………”
“-arkadaşlar da şahit”
“-ne şahidi mıhtar”
“-yani,
…
ya olmadı derseniz”
“-zati olmadı ki”
“-ee gördün mü”
“-ben de desem olduydu
isbatı var mı”
“-doğru”

“-bak ben de tastamam
bin lirayı getirdim,
her ehtimala ğarşı
işdecik, isdersen huraya
sümenin üsdüne bırakalım
yok hatda teslim edeyin buyurun,
madem olmadı deyonuz
yalınız yeşil mi deği(l) mi bakmamız
bizzat şahıtlandırmamız ilazım
………..
geçin buyurun arkadaşlar
size mesarif etdirmeyen,
benden olcek çaylar
peşin-peşin onuda höyle goyen”
………
“-ee madem öyle”
………………
bakmışlar hakgeten yeşil-meşil bi durum yok tabi
………..

gaymakam “-hani” demiş
“-sen hiş gaybatmezdin
hani!
sen hep gazanırdın”
eski gaymakamın
horsasını da almış olalak
yüksek mertebeden
hitabete devam etmiş

“-her şeyin bi ilki vardır,
olmaycak duaya amin denir mi”
….
“-çoluk-çocun ırızgı
bahısınan-mahısınan
cık cık cıık
ilim-fen deye bişiy var
olcak şey mi yaa”
“-tamam gaymakamım buyur,
haklısınız, siz gazandınız
……..
ee bana müsade”

bohçayı gucaklamış,
çenteyi de eline almış
gapıya doğru gederkene
ötekinner de
geldiklerinden daha bi
gıp-gırmızı gala-ğalmış
“-siz çaylarınızı için gari,
sabah-sabah içimi burkar
….
basurdan beri
bana bek eyi-ğelmez
mubarek,
hemi de yanında cığaraynan
nası içerler bilmen
size afiyet osun”
..
“-arkadaşlara da
mahsus selem ederin”
demiş ötekinnere”

“-Cinköyün Mıhdarı …
bahsı asla gaybetmez”

not: ben köyde anlaılanları yazıyorum

Beğen

İbrahim Çelikli
Kayıt Tarihi:4 Aralık 2008 Perşembe 06:39:29

BAHIS - CINKÖY MUHTARı YAZISI'NA YORUM YAP
"Bahis - Cinköy Muhtarı" başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.