HİDAYET DOĞAN OSMANOĞLU
870 şiiri ve 257 yazısı kayıtlı Takip Et

250.BU ZAMANDA KURTULUŞ ANCAK EHL-İ SÜNNET ALİMLERİNE TABİ OLMAKLADIR...250.BU ZAMANDA KURTULUŞ ANCAK EHL-İ SÜNNET ALİMLERİNE TABİ OLMAKLADIR...Bütün insanlara ilk önce lazım olan şey Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarında bildirdikleri gibi bir iman ve itikad edinmektir. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam’ın yolunu bildiren kur’an-ı Kerim’den murad-ı ilahiyeyi anlayan hadisi şeriflerden murad-ı Peygamberi çıkaran bu büyük alimlerdir.

Her şeyden önce ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinin bildirdiği kitaplarında yazdığı itikadı öğrenmek ve imanı Buna göre düzeltmek lazımdır .

Ondan sonra fıkıh ahkamını öğrenmeli farzları yapmaya sarılmalı Helali harama dikkat etmelidir.

Cenabı hakkın emirlerini ve yasaklarını öğrenmemek imanını Ehli sünnet itikadına göre düzeltmemek dünya malına rütbesine şöhretine düşkün olmak insanlara hayvanlara kendine zulüm eziyet etmek Cenab-ı Hakk’a ve iyilik kelimesine sebep olanlara şükür etmemek son nefeste imansız gitmeyi nasip olur.

Cenab-ı hak cenabı hak hepimize iyi işler nasip eylesin dini İslamın yayılmasına gençleri öğretilmesine çalışanlara Muvaffakiyetler versin ini İslamı yıkmak için temiz gençliğin imanını ahlakını çalmak için uğraşan yalan ve iftiralarla gençleri aldatmaya çalışan din ve Fazilet düşmanlarını aldanarak kötü yola sapmaktan evlatlarımızı korusun

Kıyamette Kurtuluş yolu Ehli sünnet alimlerinin gösterdiği yoldur Allah’ın peygamberini ve onun hesabını yolunu kitaplara geçiren değiştirilmekten ve bozulmaktan koruyan Ehli sünnet alimleridir.

Iman ve ehl-i Sünnet nimeti yanında başka şeylerin hiçbir kıymeti yoktur.

Dinde söz sahibi olmak için ehl-i sünnet alimlerini tanımak o büyüklerin kitaplarını okuyup iyi anlayabilmek ve bildirdiklerini yapmak lazımdır öyle bir Alim bulunmazsa din düşmanları meydanı boş bulup din adamı şekline girer vaazları ile kitapları ile gençlerin imanı çalmaya saldırarak milleti memleketi felakete götürürler.

Cenabı Allah’a Cenabı Allah’a şükür etmek nu şeriatını kabul etmek demektir ve şeriatın ahlakını yapmak demektir cehennemden kurtulmak için İtikatta ve amelde ahkam-ı islamiyenin sahibine yani Resulullah’a uymaktan Başka çare yoktur iş budur bundan başkası hiçtir.

En kıymet ve bahtiyar insan 73 hırka içinde cehennemden kurtulan yalnız ehl-i sünnet ve cemaat fırkasıdır her müslüman ehl-i sünnet itikadını öğrenmeli imanını buna göre düzeltmelidir.

Bugün amelde Dört Hak mezhepten başka Ehl-i sünnet olan fırka yoktur. Bu Dört mezhebin birleştirilmeyeceğini İslam alimleri söz birliği ile bildirmişlerdir.

Ehli sünnet alimlerinin sözleri Doğrudur başkalarının sözlerine aldanmamalı kanmamalıdır.

İmam-ı Şafi buyurdu ki Ehl-i sünnet itikadını iyi öğrenmeden önce ilmi kelam ile uğraşmanın zararı bilinmiş olsaydı kelam ilmiyle uğraşmaktan aslandan kaçar gibi kaçınılırdı. Şimdi kendi aklıyla, kendi görüşü ile kelam ilmi kitapları yazanlar çoğaldı. Vehhabiler ve dinde reformcular bu zararlı gidişin öncülüğünü yapıyorlar. Bunların kitapları Şirk ve dalalet ile doludur. Aldanma ve aldatma vardır.

İnsanı ebedi saadete kavuşturacak tek yol vardır O da Peygamber Efendimizin izinde bulunmaktır

Peygamberimizin yolu Dört mezhebin full kitaplarında bildirmiş olan yoldur 4 mezhebin fıkıh kitaplarından ayıran kimse Peygamberimizin yolundan ayrılmış olur böyle olduğunu Ehl-i sünnet alimleri sözbirliği ile bildirmişlerdir.

Son zamanlarda Ehl-i sünnet alimlerinin büyüklüklerini anlayamayanlar çoğalmaktadır. Çünkü alimi Alim anlar din adamı geçinen cahiller kendilerine Alim zannediyorlar. Biz yalnız Kur’an’ı ve hadislere inanırız diyerek Selef-i Salih’in içtihatlarını beğenmiyorlar.

Kur’an-ı Kerim’den ve hadis-i şeriflerden kısa görüşlerine ve kısır düşüncelerine uygun yeni manalar çıkarıyorlar. Peygamber Efendimize uymakta gevşek olanları onun Işıklı yolundan ayrılanları din adamı sanmayınız. Onların yaldızlı sözlerine ve ateşli yazılarını aldanmayınız. Hak ile batılı ayıran Alamet Peygamberimize uymaktır. O’nun Şeriatine uymayan her söz her yazı ve her iş kıymetsizdir.

***

Din adamı olarak ortaya çıkan bir kimse şeriata yapışmazsa ondan kaçmalı yanına yaklaşmamalı kitaplarını almamalı okumamalıdır.

Bunların bulunduğu yerde bile bulunmamalıdır. Bunun bulunduğu yerde onu yap ufak yakınlık ona yapılan ufak yakındır insanın dinini yıkar. O din adamı değil sinsi ve dil düşmanıdır. Şeytandan daha çok zararlıdır.

Bir ilme ait bir kitap okuyup anlayabilmek için ilk önce kelimelerin bu elimdeki hususi manalarını bilmek lazımdır. Birkaç sene Mısır’da Bağdat’ta bulunup da Arapça öğrenenlerin eline bir cep lugatı alıp da Kur’an-ı Kerim’i ve hadis-i şerifte tercümeye kalkışan zamane alimlerinin para kazanmak için yaptıkları tercüme ve tefsirler bozuk ve zararlı olmaktadır.

Vehhabiler Ehli sünnet alimlerini beğenmiyor. Müslümanları bunlardan uzaklaştırıp dinde reform dedikleri uydurma yola sokmaya uğraşıyorlar. Vehhabi imamların arkasında namaz kılınmaz, çünkü bunlar 72 Fırka’nın da dışında kalmış kendilerine Muvahhit diyerek aynı yol tutmuşlardır. Vehhabiler meyyitte his yoktur bir şeyi duymaz evliya kabini ziyaret edip fayda vermek şefaat istemek cenab-ı Hakk’a şirk yapmak da diyerek Ehli sünnetten ayrılmışlar yanlış ve bozuk yola sapmışlardır bunlara aldanmamalıdır.

İslam alimleri Vehhabilik daha ortaya çıkmadan önce evliyanın kabullerini ziyaret edip onlara tevessül ederek Cenab-ı Hak’tan af ve merhamet istemek caiz olduğunu vesikalarla ispat etmişlerdir. Bunları okuyanlar vehhabilerin son derece cahil ahmak ve yalancı olduklarını hemen anlarlar.

Cehenneme gidecek olan 72 fırkanın adamları ve münafıklar zındıklar vehhabiler ve Müslüman şekline giren Yahudiler ehli sünneti parçalamak ve kendi kötülüklerini örtmek için birçok hadis-i Şerife mevzu demişlerdir.

Ehl-i sünnet tanınan bazıları da bu Düşmanların kitaplarını almışlar birçok sahih hadisleri mevzu sanmışlar felakete de düşmüşlerdir. Hiç din bilgisi almamış müslümanlığı anlamamış bir cahil İslam düşmanlarının bu tuzaklarına düşerse İslamiyeti bambaşka büsbütün tersine bir şey olarak öğrenir.

Aldığı zehirli aşıların küstahça uydurulan yalanların kurbanı olur dünyada huzura kavuşamaz ayeti ile sonsuz felaketleri ve azaplara yakalanır. Kelam ve fıkıh alimlerimiz tefsirden hadisten anladıklarını bizlere açık kolay öğretmek için binlerce ilmihal kitabı yazmışlardır. İslamiyeti doğru öğrenmek için Ecdadımızın ömrümüz var oldukca bu sapıklarla mücadele ederiz diyerek hazırladıkları ilmihal kitaplarını okumaktan başka çare yoktur.
İslamiyeti öğrenen kurtulur dünya ve aile saadetine ulaşır.

Cenab-ı Hakkı Müminler cennette göreceklerdir fakat nasıl olduğu bilinmeyen bir görmekle göreceklerdir. Ehli sünnetten başkası Allah-u Teala görülmez demiştir. Bunlar bilmedikleri şeyleri gördükleri şeyleri benzeterek düşündükleri için yanılmışlardır.

Bugün birçok kimseye bu yanlış ölçü ve benzetmeden dolayı imanları gayb edip ebedi felakete sürükleniyor Ehli Sünnet itikadında olan haramlardan sakınan ve dostun düşman dostlarını öğrenip seven kimsenin neşelenmesi rahat ve huzur içinde bulunması lazımdır rablerine karşı vazifeleri yapmayanlar iman ve ihlas şerefine kavuşmamış Saadet yolunun Yolcuları tanımamış şaşkınlar bahtsızlar üzülsünler ini İslam’ın esaslarına temellerini açıklayan alimler bütün bilgilerini kur’an-ı Kerim’de hadis-i şeriflerden almışlardır.

Kur’an-ı Kerim’in bazı şeriflerin manalarını hesabı kiramdan öğrenmişlerdir kendiliklerinden hiçbir şey söylememişlerdir hesabı kiramın yolunda oldukları için bunlara Ehli sünnet ve cemaat denilmiştir.

Sahibi kiramın Peygamber Efendimizin sohbetinde dersinde yetiştikleri düşünerek hepsini iyi bilmemiz ve hepsine hürmet göstermemiz lazımdır Peygamberimizin sevdiğimiz için hepsini sevmeliyiz Zira onları seven beni sevdiği için sever ve onlara düşmanlık eden bana düşman olduğu için eder hadis-i şerifini unutmayalım.

Peygamberimiz buyurdu ki hesabımı incitmekte cenab-ı Haktan korkunuz benden sonra onları kötü bilmeyiniz onları seven beni sevdiği için sever onlara düşmanlık eden bana düşmanlık etmiş olur onlara incitten beni incitir beni incitten de cenab-ı eziyet etmiş olur ki buna azap eder kendi noksan bilgileri ve kısır düşünceleri ile din kitabı yazmak moda haline geldi.

Bu kitaplarına Kur’an tercümesi Kur’an’ın hakikatleri gibi isimler takıp geçtiğinin önüne sürüyorlar Yalnız bu kitapları okuyun diyerek ehl-i sünnet alimlerinin bildirdikleri yolda din bilgilerin öğrenilmesine mani oluyorlar.

Hakiki Müslüman olmak için Salih Müslümanların Ehli sünnet alimlerini yazdığı imal kitaplarını okumalıdır Mecelle’nin 39 maddesinde zamanın değişmesi ile adede dayanan hükümler değişebilir diyor fakat Nas ile bildirmiş olan ahkam hiçbir zaman değişmez haram işleyenler çoğalır haramları adet haline gelirse yine helal olmazlar.

Tasavvuf Ehli sünnet itikadından ve ahkam islamiyenin emirlerinden başka şeylere kavuşmak için değildir tasavvuf ehl-i sünnet itikadının yakini ve vicdani olması yani sağlamlaşması şüphe getiren tesirler esasılmaması içindir akıl ile Delil ve ispat ile kuvvetlendirilen iman böyle sağlam olmaz.

Devam edecek..

21.09.2022//KIRIKKALE
HİDAYET DOĞAN OSMANOĞLU

Beğen

HİDAYET DOĞAN OSMANOĞLU
Kayıt Tarihi:21 Eylül 2022 Çarşamba 11:46:43

250.BU ZAMANDA KURTULUŞ ANCAK EHL-İ SÜNNET ALİMLERİNE TABİ OLMAKLADIR... YAZISI'NA YORUM YAP
"250.BU ZAMANDA KURTULUŞ ANCAK EHL-İ SÜNNET ALİMLERİNE TABİ OLMAKLADIR..." başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.