Hamdioruc
587 şiiri ve 511 yazısı kayıtlı Takip Et

Melekliği koru...Melekliği koru...

Vahyin emri tek bu...diğer emirleri sil...

Kadının çalışması haram mı...Melekliğini korumak şartıyla değil..Arab kafasına hint kafasına göre örfüne göre haram.Melekliği koru...der Kur’an . her şeye izin var...

Kasap olma...cellat olma...demişler eksik akıllılar ...Vahiy iki emir vermedi insana "Melek ol"dedi tek...melek olmak kaydıyla peygamber çok eşliliği seçti...adl sıfatına ters düşma sen de dörd de kadar evlen dedi .."Az ye az uyu "derler böyle emirleri sil Kur’andan Kur’an melek ol" dedi başka emri yok Kur’anın ...melek ol melekliğini koru başka emir yok Kur’anda...sen meleküt alemine aitsin melekliğini koru ...der tek emir bu Kur’anda...On emre de izin verir Kur’an on emirde öldürme "denilmiş Kur’an melekliğini korumak için öldür der...yok efendim faiz haram geç onları bu emirlere melekliğini korumak şartıyla izin var..."Melekliği koru"

Melekliği koru...

Meleklere inanmak yetmez örtüş meleklerle ...Kur’an bir noktadır...çekirdektir bu emir Kur’an emir-nehiyleri için...

Tek emir bu Kur’anda çok emir arama...çekirdek emir ana emir bu...Çünkü melekliğe ermeyen ekmel insan olamaz ilk basamak bu ikinci basamak meleklerin imrenmesini sağlamak...Melekliği geç der Kur’an...başka emir yok Kur’anda ana emir bu diğerleri o emirden üredi...mesela Allahı ulula yani meleklerin halidir Allahı hep ululamak çünkü...

Evet melek olman ve melekliği koruman sünnetullaha uymanla esmanın suduruna uygun eylemleri halleri fikirleri ilimleri inançları duyguları seçmenle mümkün...

İşte esmanın suduru...denenmiş milyar kere adl sıfatı sudur eder bu varlıkta..."Alma mazlumun ahını çıkar ahesta ahesta"...Esmanın sudurunu inkar mümkün değildir...çünkü milyarca kere denenmiş...tecrübe ilmi deney ilmi esmanın sudurunu inkar etme der...Kur’an da aynı şeyi söyler...PUT yapma Kur’anı...esmanın sudurunu okuyan fıtrat melekleşmiş fıtrat Kur’anı inkar ederken titrer...akıl titrer vicdan titrer gönül titrer...çünkü Milyarlarca denenmişleri tecrübe ilmini sunuyor Kur’an sünnetullahın açılımını sunuyor Kur’an...Kur’an tek emir verir...teslim et Allahın sana verdiklerini..."der...sen dünya için yaratılmadın ...der meleküt alemi senin memleketin der...sen gurbettesin der...Kur’anın çekirdeği tek emirdir...çok emir yok Kur’anda...Kasap olma der  ham softalar ama kasab olmanada izin var sana ama melekliğini korumak şartıyla der Kur’an KURBAN bayramında hayvan sever olma kes hayvanı mücahidlere yedir...ama bu gün kurban etini hakkeden yok...cihadı tebliği terk ettik hepten...

Kur’an melekliğini korumak şartıyla dünyaya aşık ol der melek ol..melekliği geç...iki basamaklı merdivendir manevi yolculuk Kur’ana göre...nirvana çık...ama İlahlık makamı deme o basamağa der Kur’an hint kafası ve kilise o manevi yolculuğu ilahlık makamı sanıyor...uçurum var ilahlık makamıyla nirvana arasında ve hz isanın eriştiği makamlar arasında...İlahlık erişilmez makamdır manevi yolculuk meleklikte biter der Kur’an...

Kur’an da iki emir yok...iki haram yok...diğerleri ana emrin meyveleri ve deney tecrübe ile de elde edilen Öğretiler...evet...Evlilik farz mı.Meleklik farz meleklerse evlenmez.ama melekliğini bozmadan evlen. melekler överler melekliğini evlenip de koruyanı...

"Lailahe illalla muhammedür saulüllah" bilgisinden başka bir şey öğretmez kur’an...çekirdektir ilim...ilim tek noktadır...ağaç da tek çekirdektir...ama çekirdek ayrı tefsir fıkıh ayrı şeyler söylüyor zamanımda...mesela "Kadın çalışamaz"deniliyor...melekliği korumak şartıyla çalışmak cihaddır diyor Kur’an...Kur’anın ruhu tek emir...İlah tek...de.erişilmez ululukta o de...ne .hz isa erişti...ne nirvanalı erişti o ekmelliğe... molların öldürdüğü bir kitap günümde Kur’an.Melek ol emrinden başak emir yok Kur’anda...nerden çıkardığınız "kadın cumaya katılmaz ..."fetvasını kadında cihadla mükellef...Kadına cihad yasaklanmış ARAB İslamında...Kur’an İslamı belli...melek ol der ve koru melekleği der ekmel ol ekmelliği koru der Kur’an İslamı...çok emir yok Kur’anda...çok çekirdek bilgi yok Kur’anda...sil neshet...bütün emirleri...nehiyleri...çekirdek başka yaprak başka bu nice ağaç...Arab kendine uydurdu dini...Kutsal toprakları korumak adı ile bütün ırkları köleleştirdi...Kutsal topraklar hariç arabı korumak KISASI kaldırmaktır...adamlar petrol kazancını ceblerine doldurmak için ingilizle anlaştı ümmetten ayrıldı...versinler o paraları din kardeşliğimden çıkanı kısassız kabullenmem tekrar ...de...Kısas da hayat var...bu kibirlileribu hainleri kardeş saymam kısasın gereğini yerine getirmezlerse...

Evet...Evlilik farz mı.Meleklik farz meleklerse evlenmez.ama melekliğini bozmadan evlen. melekler överler melekliğini evlenip de koruyanı...

Mollaya sorma İslamı...İslamın ruhu belli ...işte şu melek ol...melekliğini koru...melekliğini korumak şartıyla her şey helal..korumazsan yemen de haram ...müşrike yemek haramdır Kur’ana göre...Müşrik rızıkların hırsızıdır Kur’ana göre...cehennem le cezalanaklar bu hırsızlıklarından dolayı...Kur’anı siz nasıl okuyorsunuz...melek olmayana Allahın rızıkları haram dünyası haram hayat haram Allahın verdikleri herşey haram onlara nankör der Kur’an hırsız der Kur’an...adam sabah namazına sabah uykusunu seçmişse o uyku ona haram edilecek cehennemde çünkü haram...Sadece melek olana helal hayat...sadece melekliği koruyanlara helal dünya nimetleri Kur’ana göre...çünkü melek ol çekirdek emir ana emir Kur’anda...Kadına cihadı yasakladık İslam koyduk adını...cep doldurdular şeriat diye arab idarecileri...Kahrı tecelli etti üzerlerinde şahit oldum ...diğerleri üzerinde de tecelli edecek şahit olmaya bilirim ömrüm yetmez ...ama Allah belli esma belli sünnetullah belli kahin olmak fala bakmak gerekmez denenmiş tecrübe edilmiş kanatler uyarılar bunlar Kur’an Kıssa anlatmazdı uyarıcı olmasaydı...melekleşmeyenleri helak ettim der...Kur’anda Allah deneme hiç milyon kere tekrarlandı zaten tarih tekerrürden ibaret...

Asırlardır RABBIMIZ ARAB...kutsal toprakları korumak uğruna arabı koruduk..Haclı seferlerine göğüs gerdik.ama ARAB ırkçı put...kısas uygulamazsak putçuyuz...artık kısas...kibirliye kısas iyi ders olur...

Evet...Kısas derki ARAB petrol için Ümmetten ayrıldı.Petrol paralarını vermedikçe İslam kardeşi sayma onları tevbe etsinler tevbe bu...kısas tevbe için şarttır...ödeşmektir kibirli ödeşmezsen kibri atmaz...

Evet...ırklar arasında kısas şart...kısasda hayat var..der Kur’an.KISAS derki isveç Türkiye yıkılsın diyor RUSYA isveci yıksın ..de.Kısas da hayat var.düşmanlık yapana düşmanlık yap ki Islah olsun

Cihad ve tebliğ de nemruda şedid ol firavuna yumuşak ol...der Kur’an. adl sıfatı farklılaş der hakkeden şedid ol der...Firavunun musaya faydası var firavuna tebliğ yumuşak uslupla olmalı Nenrudun putlarını kır o tebliğin de şedidine mustahak...

Evet şehadetliye mürtek diyemeyiz ama kısas uygularız...ceza ve ödülden bağımsız saymayız şehdetliyi de...Dünya işlerinde şehadetliye mürted denilemez ama bu Allahı bağlamaz çünkü Allah bağımsızdır...cehenneme koyacak tevbesizsen...

Tevbe et...yani mekliği seç...tevbe dille olmaz...ruhun melekleşmeye razı değilse şehadetin iki cüz’ü vardır kalp tasdiği yani melekliği seçmektir.melekliği seçmeyen kalp tastiğini eksik bıraktı şehadette...

Ey İstanbul beyefendisi ne oldum deme ne olacağım de...Melek ol...melekliğini koru değilse ne paşaları ne padişahları kovdu Allah bu cennetten...İstanbul cennet şehir kovar yasak meyveye el uzatanları...yani haram tanımazları..Taşı toprağı altın olan şehir kovar hakketmeyeni...bu cennet vatan da...Kutsal topraklar da...İstanbul Mekke ile aynı hamurdan...Melekleş değilse kovar seni...

Kısas melekliği bozmaz...kısasda hayat var...Şimdi KISAS zamanı...Asılardır rabbımız ARAB din kardeşimiz de sadece ARAB...ama ARAB ırkçı...Kucakla bütün ırkları ve iyi eylemini alkışla her ırkın

Melekliği koru...

Kur’andaki bütün emirleri-nehiyleri nesh et...Melekliği koru emri ana emirdir yeter de artar bu çekirdek emir...melek ol...Kur’anda başka emir yok zaten hepsi nesh olacak emirler onlar...evlenmedi diye bediuzzamanı suçlayan papazları suçlayan ...nesh et o emirleri şeyhlere müşrik diyen neshet o delil sandığın ayetleri nesh et...Hakim ismi çoktan nesh etti bile o ayetleri...

Melekliği koru...

İlahiyatçıların bu emre aykırı öğretilerini nesh et...el HAKİM sıfatı o ayetleri nesh etti bile...hileciye malzeme olsun mu diye indirdi o ayetleri...istismarcının eline geçen her ayeti ben nesih kabul ettim bile mürşide müşrik denilsin diye mi indirildi o ayetler el hakim olan Allah istismarcının eeeline geçen fetvaları mezhebimizden nesh etmemiz istiyor nasıl tefsirden İsrailiyatı nesh ettik...neshet o fetvaları o ayetleri...Allah katın da zaten nesh oldu onlar...ben nesih sayıyorum o ayetleri o hadisleri o icmaları o kıyasları...HAKİM OLANA KUL OLMAK ADINA NESH SAYIYORUM O AYETLERİ:::O TARKAT KANAATLERİNİ DE...

Melekliği koru...

Melekut alemine manevi yolculuk melekleşmeden olmaz miraç masumlaşmadan nasib olmaz namazın da miraç olmaz melekleş melekleş ve melekliği korumak şartıyla insan bile öldür çal çırp çünkü bu nimetler onlar için değil onlar için olmadıklarını onlar da söyleyecekler..."Biz namaz kılmayanlardandık "ne mi demek ...secdesizin mal makam sahibi olmasına razı olan cihada savaş açmıştır...Allaha savaş açmıştır melekler Bedirde müşriklerle savaştı...meleklik hakketmeyenin mal ve makamı elinde turmasına savaş açmaktır...masumluk da bu peygamberler masumdur yani melekliğini korumayandan malı mülkü makamı alır hayır deme...ölmeyecek kadar izinli onlar şeytan da izinli Allahın kuvvetini kullanmaya ama mürşidler peygamberlere saldırmaz şeytan hz İbrahime saldırdı topal kaldı...müşrik de mürşide saldırıyorsa ayağı kırılmalı...ebu lehebin de eli kurutulmalı Kur’anın ruhu bu...melekliğe hadimliktir Kur’anın ruhu...mürşidlere müşrik diyecek kadar şımartılmak ne oluyor...

Melekliği koru...

sen melekut alemi için yaratıldın

Melekliği koru...

Meleklikten az nimete razı olma...Allahtan razı olmak değil bu...Allah meleklikten eksikliğe razı olanları cehenneme atacak...fıtratın melekliği kazandırıcıdır...eşrefi mahlukatsın...

Melekliği koru...

Hz Adem cennetteydi...hakketmemişti adl sıfatı hakket dedi dünyaya hakketmeye geldi cennetten başka ödüle ödül deme hatta YUNUS emre cennete de razı değil..."seni gerek" dedi...

Melekliği koru...

Kur’anda başka emir var sanma nesh et hepsini...nesh edilmiş say hepsini...namaz oruç melek halleridir hac da zekatta yeme yedir...melek yemez ama yedirir...anneler melek denmesi bundandır...

İslamın şartları imanın şartları melekleşmenin şartları...İslam melekleşmektir ikinci basamağı islamın ne mi...Melekleri imrendirmektir yani melekliğini koruyarak eylemler haller fikirler duygular yaşamak...Peygamber bile evliliği yaşadı...suç değil melekliği korumak şartıyla her şey helel insana der Kur’an...

Beğen

Hamdioruc
Kayıt Tarihi:26 Mayıs 2022 Perşembe 19:15:31

MELEKLIĞI KORU... YAZISI'NA YORUM YAP
"Melekliği koru..." başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.