Hamdioruc
587 şiiri ve 511 yazısı kayıtlı Takip Et

Allah ekmelliğin sınırsızı.yaratılan sınırlısı...Fark buAllah ekmelliğin sınırsızı.yaratılan sınırlısı...

Allaha baba deme...hani oğlu derler.Cinsiyetlik verme...ekmel sıfat değil "Babalık"şeytana ver babalığı.Cinlerin atası de.eksik o

Allah ekmelliğin sınırsızı.yaratılan sınırlısı...

Hz İsa Allahın oğlu diyorlar Oğluyla iftihar ediyor mu bari...Kilise ile iftihar etmediği kesin ...ve Kur’ana göre soracak hz İsaya "Ve hani Allah, ey Meryemoğlu İsa diyecek, sen misin insanlara, Allah’ı bırakın da beni ve annemi iki tanrı tanıyın diyen? İsa da seni noksan sıfatlardan arı bilirim diyecek, hakkım olmayan bir sözü söyleyemem ki ben. Böyle bir söz söylediysem elbette bilirsin bunu. Benim içimde ne varsa hepsini mutlaka bilirsin sen. Fakat ben, senin bildiğini bilemem; şüphe yok ki sen gizli olan her şeyi, hakkıyla bilirsin."(Maide/116)

Evet.." noksan sıfatlardan arı bil Allahı"

Yahudiler de Allah yorulur derler...canları tatil çekmiş...Allahın ahlakında da tatil var demişler ekmelleştirmişler fıtratlarını oysa yaratılanların fıtratı eksiktir...esmaya benzesin diye arıtır...nefis tmizliği bu...ama hint kafası nefsi nefisten de temizler...Oysa esmaya benzemektir amaç nefsi hepten kötü görmek hiç görmek Allahın sanatını beğenmemektir...İnsan eşrefi mahlukattır der mantık ve Kur’an...hadi Kur’ana inanmadınız mantığa da mı inanmadınız...En ekmel aynadır insan en ekmel emanetçidir insan ama sahib değildir eksikliği aynalıkta değil İlahlıkta eksik...hint kafası İlah olur insan der...O zaman ilah bile ilah olamaz der mantık...Ekmel mantık mihenktir ekmel akıl de ekmel vicdan da...Müslümanlarda da bunlara düşman olanlar var...Allahın zatı sudur etmedi etmez de...der Kur’an hulül ve benzer inançlara savaşı var Kur’anın hz İsanın oğulluğunu da reddeder Kur’an..İlah tektir demek bu açılım ile ekmelleşir...

Evet.." noksan sıfatlardan arı bil Allahı"

Sen Allaha sığınıyorum diye şeytana sığınıyorsun...KİBİRLİSİN SEN...ama Allaha da kibirlisin...Kibirli ol ama Allaha değil şeytana kibirli ol..."Ben senden üstünüm de kısas yap şeytana...Kısas hakkın ama Allaha kısasa caiz değil sabır caiz...hatta şükret razı et Allahı...alim ol ahlakıyla ahlaklan esmasıyla esmalan Allahın ama o esmaları sahiblenme...güneşin ışığı güneşindir aynanın değil emanetçisin hiçsin ilahlık hususunda ama kullukta hiç değilim de...

İşte ayet...peygambere kısas yapma aman"Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de pek çok peygamber gelip geçmiştir. Şayet o ölür veya öldürülürse, ökçeleriniz üzerine eski dininize geri mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerine geri dönerse Allah’a hiçbir zarar veremez. Ama Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır."(Ali İmran/144)

Evet.." noksan sıfatlardan arı bil Allahı"

Allah hayvan şeklinde yer yüzüne indi "deme Hint kafası Yaratılanla yaradılan bağını anyalamamış bir düşüncedir..."lamelif"benzetmesi ile bu bağı izah da bu bağı abartmaktır...Ayna ile güneş benzetmesini seç...Lam da ayrı harf elif de...ama birbirine ince bağla...lamelif tek harftir deme aman bağ ver incelttikçe incel o bağı...Vahdet var ama lam elif vahdeti yok iksi de varlık ikisi de harf ama zatlar değişik...zatı sudur etmedi Allahın..."BİZ"der Allah ama esmasınadır bu hitap Nur esmasıyla lam elif benzetmesi yap...ama zatıyla lam elif bağlantısı da yapma diğer esmalarla da lam elif benzetmesi yapma..."Yerlerin göklerin nurudur Allah"yaratılanların da yerlerle göklerle bağı var aslında...Nur sıfatından yokluk oluştu yokluktan gökler yerler oluştu...Nur sıfatıyla da lam elif benzetmesinde bu bağı hep incelt...sınır koy...sadec Nur esması ezeli ve ebedidir yoklukla bağımız kuvvetli bizim yokluğunda Nurdur kaynağı kaynağımız Nur esması ve ayna görüntü benzerliği var diğer esmayla...tek nur esmasıyla yoktan yaratıldık bağımız var...ilk kaynağımız Nur değil...ilk kaynağımız yokluk yokluğun da kaynağı Nur...

Evet.." noksan sıfatlardan arı bil Allahı"

Ehl-i sünnet Frka-i naciyedir...Osmanlının dinidir...Evet...ekmel tefsirden bir cüzdür.yani tefsir ekmelleşmeli daha da...deney de ekmelleşmeli Allahın ilminden tecrübeyle istifade edilir der Kur’an yani deneyi kabul eder...mesela nikah Arab örfünden alındı...denemişi deneyin demez Kur’an...eğer şartlar değişmişse denemek Hakim isminin bir gereğidir...9 yaşındaki kızlarla evlenirlerdi o örfü almadı Kur’an rüşt şartı rişde erenlere denklik şartı koydu...sünnete yerleştirmişler bu örfü de...Kısasla da bize kadar gelmiş...güven vermeyen bir kıyas bu...hadise dayanan bir kıyas ne kadar güven verir ki...

Evet.." noksan sıfatlardan arı bil Allahı"

Allah zıtları yarattı...hiç faydası yok deme...ara bul bileşimlerde faydalı olur zıtlar...iki hidrojen bir Oksiyen bileşimde su olur der Kimya bize...Bileşim içim yaratılanı direk kullanmaktır haram...Dünya cihadla bileşim yapsa dünyaya taparcasına bağ kurmamız ibadet olur...Kefenin cebi yok "diyene sus de. ben cihad için çalarım bile...

Evet...Haram eylem ve niyet...Allah için öl şehitsin intihar et haram.Niyetin etkisi bu.eylem hal fikir duygu niyet ile değerlendirilir...

Evet.." noksan sıfatlardan arı bil Allahı"

Allahın varlığı bilinir mahiyeti bilinmez eylemleri halleri fikirleri duyguları iradesi esma sahibi olduğu.yarattıkları ile belli

Evet..."Helal sınırı yeterlidir"Kısas da helal eder bazı şeyleri.öldüreni öldür çalandan çal.der.Bileşim veya Kısas helal etmeseydi o şey yaratılmazdı...haram kısassız almak ganimet kısas gereği helaldir...sen galib geldin ya o galip gelse... ganimet galip gelenindir der kısas mantığı...

Günümde şartlar değişmiş denenen tekrar denenmeli...deneye dayalı ilimdir ekonomi ile ilgili haramlar helaller...Fıkıh"kopyala yapıştır"yapmak değil mahkeme kurmaktır...tartışmaktır ekmel akılla.Adam "faiz haram diyor"açılım yok...mahkeme yok...Osmanlının aldığı faizin hükmü ehveni şerdir...mesela...Kardeş katli de ehven-i şerdir...denenmiş denenmeli şartlar değişince...Vahiy amaç değildir araçtır...denenmeye muhtaçtır şartlar değişince...ama iman konularının şartları hiç değişmez...Mehdi inanci sırat köprüsü inancı mevlid şiirinin ibadet oluşu inancı tartışılır çünkü şartları değişen inançlar TARTIŞILMALI...Deney en sağlam yolu hediye eder insana...ama vahiy etmez...vahiy bölgesel değildir tarihsel değildir ama nesh edilir deney gereği hikmet gereği...Nesih mensuh olmazsa vahiy zararlı olur...çünkü vasıtadır...Amaç Allahtır sadece...tektir amaç...amaçı kazanırken vahiy akıl vicdan deney tecrübe elden tutar..."Kur’an yetmez" vahiy yetmez ama Allahın ilmi yeter de artar...ekmel ilim ekmel tefsir yeter "Kur’an yetmez..."vasıta olduğu kadar vasıta olur insana vahiy...ama Allahın ilminde deney tecrübe de var...Kısas da var...Vahiy öldürme der...aynı vahiy öldürene kısas uygula da der...yani vahiy böyle bir vasıtadır şartlar belirler onun vasıtalığını şartler şarttır vasıta olması için...Açılım tefsir ihtiyaçlıdır vahiy...ama deney tefsir gerektirmez kendisi tefsirdir...ahirette de yukarı attığın taş düşer mi hayır...değilse cennetliklerin de başı yarılır onlara ise hüzün yok ...deneyin de ilim olmaktan çıktığı şartlar var...

Müslüman kardeşim kimdir...Kısasa razı olan...Başımı yarsa başını yarmama razı olsun Kısasa razı olmayan Allaha da asi bana da...ene müslim diye geldi adam...geldiği yerde hrsızdı katildi...Bağrına bas demez Kur’an dene sına der sınamak Allah ahlakıdır...çünkü...

Allah ekmelliğin sınırsızı.yaratılan sınırlısı...

Hz İsa da sınırlı...ekmelliği sınırlı...hz Ademe secde kıssasında Allah şeytnın ilimde ahlak da eksikliğini yüzüne vurdu meleklerin de hz Ademin de yasak meyve sınavı eksikliğini kabule zorladı...eksiğim demekti hz Ademin o tevbesi sana sığınmaya muhtacım muhtaç olmayan tek sensin elimden tutmazsan şeytanın oyuncağı olacağım dedi de hz Adem vahyi hakketti...Hira mağarasında da tevbe yaşandı...Muhtaçlığını arz etmeseydi kalbi yarılmasaydı muhtaçlık bilinci zirve yapmasaydı dua zirve yapmasaydı duanızdan başka kıymetli bir şeyiniz yok diyen Allah hakketmedi vahyi ey muhammet de derdi...ne dua ki Hirada gösterilen acziyet acziyet hiçlik Vehhab sıfatını kaynatır...o kaynktan akar okumaya gerek kalmaz kesbe gerek kalmaz...Vehhab o Latif o...vahiy bu iki kapıdan gelen nimetti...

Aynı hira sızlanışını acziyet arzını Mehdi de yapacak...değilse yok...sünnetullah insan kayırmaz...Allahın katında duamız kadar kıymetliyiz peygamberler de dahil...şefaat de duadır...ama günümde sünnetimizde de sünnet yok...sakallı sünnete uygundur sakalım diyor ama cihadda en önde kaçıyor...günüm böyle bir gün...

Allah ekmelliğin sınırsızı.yaratılan sınırlısı...

Domuz eti "Ekmellikse "yerim hırsızlık"ekmellikse"çalarım ben ekmelliktedir İslam demişim...mezhebi de severim bu ölçüye uyduğu için...tefsire de fıkha da sevgim bu ölçüden dolayıdır...günümdeki şeriatleri sevmiyorum...ekmelliğe hadim değil sadece kralların cebi doluyor...cihada kuruş akmıyor...

Ekmelleşen Allaha en yakın olandır...Allahın sıfatları var mı onda...hadim mi onlara yoksa cebine hadim mi ...getirdiği şeriat...da

Allah ekmelliğin sınırsızı.yaratılan sınırlısı...

Doğa Allahtır diyen ekmel mi doğa...memur o...ayna o o ekmelliğin sahibidir Allah...doğadan gelen anneden gelen annenin değil doğa da bir anne ama o ekmelliğin sahibi değil...yani ekmelliği sınırlı Allah ise ekmelliği sınırsız olana denir ancak diyor mantık...diğerleri Allahı işaret ediyor sadece anneler Allahı işaret ediyorlar...doğa da bir annne sadece bir memur...bir sınnavın için de her anne...

Evet Allah ekmelliğin sınırsızı.yaratılan sınırlısı...geç anneleri anneler ayna...ayna güneşi işaret ediyor ...gafilsin neden

Allah ekmelliğin sınırsızı.yaratılan sınırlısı...de yaradılana Allah deme ilah deme...

Beğen

Hamdioruc
Kayıt Tarihi:23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:33:41

ALLAH EKMELLIĞIN SıNıRSıZı.YARATıLAN SıNıRLıSı...FARK BU YAZISI'NA YORUM YAP
"Allah ekmelliğin sınırsızı.yaratılan sınırlısı...Fark bu" başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.