Yeganem
577 şiiri ve 390 yazısı kayıtlı Takip Et

Bismillahirrahmanirrahim her hayrın başıdır.Şerlerin defi, hayırların fethi için her gün defalarca besmele söyleriz.
Su içerken, yemek yerken, yatarken, kalkarken, arabaya binerken, eve girerken, işe başlarken besmeledir ilk aklımıza gelen… Peki Besmelenin sırrı nedir?
Besmele duası nasıl yapılır?
Besmelenin fazileti nedir?
Besmelenin koruyucu etkisi var mı? Besmelenin kalbe tesiri nasıl oluyor?
Af ve tövbe için besmele okunur mu?
İşte cevabı:Ünlü mutasavvıf Abdülkadir Geylani Hazretleri’nin Gunyetü’t Talibin adlı eserinden
Besmelenin faziletini sizler için derledik.Abdulkadir Geylani Hazretleri´nin terkip ettiği besmelenin sırlarının bir araya getirilerek oluşturulan bir duadır.Bu duayı bilenler Arapça olarak bilmeyenler ise Türkçe anlamıyla adet haline getirerek okuyabilir.
Her bereketin başı besmeledir.
Huzurun, mutluluğun kaynağı Besmeledir.
Bu duayı okuyana rahmet, mağfiret, bereket, fetih ve huzur kapıları açılır.

İşte kalpleri nurlandıran, basiretleri açan o dua:
Bismillahirrahmanirrahim…
Allahümme inni es’elüke bi hakkı bismillahirrahmanirrahim
Ve bi hurmeti bismillahirrâhmânirrahim
Ve bi fadli bismillahirrâhmanirrahim
Ve bi azameti bismillâhirrahmânirrahim
Ve bi celâli bismillâhirrahmânirrahim
Ve bi cemâli bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kemâli bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi heybeti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi menzileti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi melekûti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi ceberûti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kibriyâi bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi senâi bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi behâi bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kerâmeti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi sultâni bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi berekâti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi ızzeti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kuvveti bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bi kudreti bismillâhirrahmânirrahîm
İrfa’ kadrî veşrah sadrî ve yessir emrî.. Verzuknî min haysü la yahtesib..
Bi fadlike ve keramike ya men hüve kef hâ yâ ayn sâd hâ mîm ayn sîn kâf ve es’elüke bi celâlil ızzeti ve celâlil heybeti ve ceberûtil azameti en tec’alenî min ıbadikes salihîn ellezine la havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûnBi rahmetike ya erhamerrahımin
Ve en tusalliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.”Besmele-i şerif duasının Türkçesi:
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM(Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)
Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Cellellahu…
Bismillahirrahmanirrahim’nin hakkı,
Bismillahirrahmanirrahim’nin hürmeti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin fazileti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin azameti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin yüceliği,
Bismillahirrahmanirrahim’nin güzelliği,
Bismillahirrahmanirrahim’nin kemali,
Bismillahirrahmanirrahim’nin heybeti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin yeri (Allah’ın yanındaki kıymeti),
Bismillahirrahmanirrahim’nin gücü (kuvveti),
Bismillahirrahmanirrahim’nin celaleti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin ululuğu,
Bismillahirrahmanirrahim’nin övgüsü,
Bismillahirrahmanirrahim’nin kıymeti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin kerameti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin büyüklüğü,
Bismillahirrahmanirrahim’nin bereketi,
Bismillahirrahmanirrahim’nin izzeti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin kuvveti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin kudreti (hürmeti),
BESMELENİN SIRLARI
Bismillah (Allah’ın adı ile) O, zıtları olmaktan yana şanı yücedir.
Bismillah (Allah’ın adı ile) O, dengi olmaktan yana münezzehtir.
Bismillah (Allah’ın adı ile) O, çocuk sahibi olmaktan yana mukaddestir.
Bismillah (Allah’ın adı ile) O, nurları nur eden Zât’tır.
Bismillah (Allah’ın adı ile) O, iyilere ikram eden yüce Zât’tır.
Bismillah (Allah’ın adı ile) O, kaderi takdir eden, kalpleri ve basiretleri nurlandırandır.
Bismillah (Allah’ın adı ile) O, seher vakitlerinde ebrar zâtların kalplerine tecelli eder.
Bismillah (Allah’ın adı ile) O, ahbabı ve sırları bilir.
Sonra onları nurlarla aydınlattı; sırlarını ahbaba tevdi etti.
Onları tehlikelerden korudu; yabancılarla bağlanmaktan aldı.
Bu halde onlardan ağırlığı, yükü, hataları ve günahları sildi.
O yüce Zât ki, ta ezelden beri ihsan etmek ve fazilet vermekle sıfatlanmıştır; istiğfar edenlerin de günahlarını bağışlar.
Daima; Bismillah (Allah’ın adı ile) diye oku. O öyle bir isimdir ki; ırmaklar onunla akar; ağaçlar onunla biter.O öyle yüce Zât’ın ismidir ki; kullardan taat ehli kimselerin taatı ile beldeleri mamur eyler.
Beldelerin, dağlar gibi sütunları vardır. Yer, onlar sayesinde üzerinde olanlarla beşik gibi yayılmıştır. İşte bunları yapan o ismin sahibidir.
Bu yerin dağlar gibi sahipleri hayırlı kırklar olup bedeller arasından seçilmiştir.
Bunlar, yüce Rabb’i daima tenzih ederler; ortakları ve benzeri bulunmaktan.
Onlar, dünyada iken sultandırlar, ahirette ise, kullara şefaatçi olacaklardır.
Allah-u Teâlâ onları, âleme fayda, kullara rahmet için yaşatmıştır.
Allah adı (Bismillah); zikredenlere bir azık, güçlülere izzet, zayıflara sığınak, sevenlere nur, müştaklara sürurdur.
Allah adı ile ruhlar rahata kavuşur.
Allah adı ile bedenler necat bulur.
Allah adı ile gönüllere nur dolar.
Allah adı ile tüm işler düzene girer.
Allah adı, Allah’a güvenenlerin başında bir taçtır.
Allah adı, Allah’a ulaşanların kandilidir.
Allah adı, âşıkların tesbihidir.
Allah adını (Bismillah’ı) harf harf oku; bin bin ecir al.
Sel gibi günahlar üzerinden akar gider.
Bir kimse, dili ile besmele okur ise, dünya onun için şahit olur.
Bir kimse, kalbi ile besmele okur ise, Ahiret onun için şahit olur.
Bir kimse, içten içe sır dili ile besmele okur ise, onun şahidi yüce Mevlâ olur.
Allah adı, (Bismillah) öyle bir kelimedir ki; dillere onun tadı gelir.
Allah adı öyle bir kelimedir ki; O’nun olduğu yerde gam olmaz.Allah adı öyle bir kelimedir ki; O’nunla nimetler tamamlanır.Allah adı öyle bir kelimedir ki; O’nunla sıkıntılar açılır.
Allah adı öyle bir kelimedir ki; yalnız bu ümmete mahsustur…"

Manevi değeri yüksek o kadar çok dualar var Allah ecel hariç her derdin yanında devasını da vermiştir.Hem maneevi hemde verdiği rızıklarla.aMA HASTALARI iyi eden inanmaktır ihlasla okunmasıdır.Dualar siperdir kalkandır.Duam kabul olmadı demek yanlıştır.Her edilen dua bir şekilde kabul olur ya bu dünya da ya da ahrette.
...
Düşünün bir kişinin yediği içtiği haram necisse kırıyor döküyor her naneyi ediyorsa kul hakkına riayet etmezse.İçki alkol hepsine dost hak yoldan yüz dönmüşse..Sadece dara düşünce aklına dua gelir insanların.O mağrur başlarını eğer dua ederler isyanda da olsalar yaratana sığınırlar.Sonunda.Allah a ne kadar hamd ve şükür etsek azdır doğuştan sağlam vücutu olana herşey verilmiştir.O uzuvlarına denk gelmez tüm iyilikleri.
..
Ve verilen rızkı hak yoluda bulması mümin anne babadan doğmaları daha doğdukları an şereflenmeleri ne büyük nimettir.
..Şımarık çocukların çoklat isterken ısrarla istemeleri alamayınca isyan ve yaygarayı koparmasına benzetiyorum istekleri duaları anında olsun diyenleri.Olmasa gecikse o mağrur dik duruşlar kin isyan başlar.Sanki karşı koyup isyan ettiği anne babası ya da akranıdır.İnsanlar bilmeden aceleciliklerinden ne çok hatalar işlerler.Bu da insanların aciz olduklarını gösterir.
Bir insanı uçarken görsem inanmam o hak yolda değilse.Ondan zuhur eden şeyler şeytanidir rahmani değildir.
..Allah her insana az veya belli oranda ledün ilmi vermiştir.Kişi hak yoldaysa nasipte olmuşsa ledün ilmi nasip meselesidir iyi olan zaten kötüye kullanmaz.Kötülerse fal büyü halkı aldatmak gayıplardan ruh çağırma gibi şeylerle hem halkı kandırırlar hemde ceplerini doldururlar..
......
Duaların hayra mı şerremi olduğunu olmasını istediklerimizin bizim için iyi mi kötü mü olduğunu çokkez bilmeyiz.Ertelenmelerde olması olmamasında birçok hayır gizlidir.
..NİİYETLER HAYIR OLDUĞUNDA AKİBETLERDE HAYIR OLUR.
..Din kardeşlerimizin ardından gıyaben edilen dualar kabul olunur denmiştir.Sanalı bu yönde iyiye kullanabilir insanlar.Kim kimi tanıyor kimsekimseyi çok nadirdir tanıyanlar.
Allah içinde bulunduğumuz ay hürmetine Kuran ı Kerim hürmetine Habibi hz Muhammed s.a.v hatırı için dualarımızı kabul eylesin..
Dua öncesinde Allah ın esması anılır Ya Rahman Ya Rabbim esma i hüsna dualarıda var 3 defa ve 3kezde peygamberimize salavat sonra dua bitiminde yine salavat ve esmai hüsna Allah zikredilir amin denir..
Hz Muhammed s.a.v İsmi Azam ve salavatlar arasında dua edin buyurmuştur.Ben çocuklardan hastaları ziyaret edip onlardan dua almayı.Misafirlerden yaşlı piei fanilerden uzakta olanlardan dua almayı isterim.Kendimde ederim.Çünkü kimin duası kabul olur bilinmez..Bir sabi görürsünüz pesparedir hali. Ya da garip öksüz dul yaşlı hasta kimsesiz ellerini kaldırıp dua etse duaları kabul olur..
....
İnsanlarsa bilmezler hor hakir görürler Allah ın sevdikleri koruduklarını .Hatta incitirler ağlatırlar herşeyden mağdur ederler ezerler.Zalimce davranmakla belki mutlu olurlar .Ama bazan bazılarının ağlamasıyla melekler ağlar .Onun ne derece değerli olduğunu bilenler üzülür.Diğerleriyse sesi çıkmıyor diye kırbaçlarlar her halde kanları kalblerine akar ağlamak bile onlara yasaktır sanki.Konuşsalar dinlenilmez su yada taam isteseler verilmez..
...
Allah cümlemizi doğru yoldan ayırmasın amin.SELAM VE DUA İLE..
Nigar Bedirhan


Beğen

Yeganem
Kayıt Tarihi:15 Eylül 2019 Pazar 06:17:55

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM HER HAYRıN BAŞıDıR. YAZISI'NA YORUM YAP
"Bismillahirrahmanirrahim her hayrın başıdır." başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR
sami biberoğulları
24 Eylül 2019 Salı 17:12:58
Değerli Arkadaşım. Bismillahirrahmanirrahim bir Müslüman için elbette her hayrın başıdır. Amenna. Ancak Kur'anı Kerimin Tevbe suresi hariç diğer 113 suresi '' Bismillahirrahmanirrahim'' ile başlarken ( Neml suresinin de içindedir ) Buna '' Euzubilahi mineşşeytan-i Racim'' i eklemişiz. O da yetmemiş '' Euzu billahi semiül alimu '' daha eklemişiz.

Şimdi bir düşünün Allah'ın kitabı elinizde...Allah'ın adıyla başlamanız gerekiyor o kitaba. Ama Şeytan'ın adı Allahın adından daha önce geçiyor '' Euzu billahi mineşşeytani racim'' Deyince..Bu size mantıklı geliyor mu?

Allah kendi kelamı olan Kur'an-ı Kerimde 114 kez '' Bismillahirrahmanirrahim'' Demiş. Ne mineşşeytan var ne semiul alim var...

Demem o ki çocuklarımıza, yeni yetişen evlatlarımıza her işe başlarken '' Bismillahiirrahmanirrahim'' Demeyi öğretelim ve bunu içselleştirmelerine gayret gösterelim. Aksi takdirde yukarıda hem Arapçasını, hem Türkçesini yazdığınız duaları ezberleteyim derken asıl besmeleyi öğretememiş olmanın acısını yaşarız maazallah.

Selam ve saygılar.

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Yeganem 24 Eylül 2019 Salı 23:58:25


Aleykümselam Değerli Kardeşim,
-Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla anlamına gelen “Bismillâhirrahmânirrahîm” âyetinin adıdır. Besmeleye “Allâh’ın adını adını anmak” anlamına gelen “tesmiye”de denir. Besmele, Neml sûresinin 30. âyetinin bir bölümü ve Fâtiha sûresinin ilk âyetidir. Tevbe sûresi hariç diğer sûrelerin başında besmele yazılmıştır. Sûre başlarındaki besmeleler, müstakil bir âyettir. Ancak o sûreye dâhil değildir. Besmele çeken Kur’ân okumuş ve Allâh’ı anmış olur. Kur’ân-ı Kerîm’de Rahmân 57 defa, Rahîm 114 defa zikrolunmuştur. (Diyânet)

-“Besmele, Kur’ân sûrelerinde yer alan âyetlerin bir parçası değil bağımsız ve başlı başına birer âyettir. Besmele Kur’ân’ın anahtarıdır. Levh-i mahfuzda kalemin ilk yazdığı şeydir. Hazreti Âdem’e ilk inen âyette ‘Besmele’dir.” (Rûhu’l Beyân)

27/ en-Neml -29- Sebe’ melikesi dedi ki: “Ey ileri gelenler! Bana çok önemli bir mektup atıldı.”

30-31- “Mektup, Süleymân’dan gelmiştir. O, ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’ diye başlamakta ve içinde ‘Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyyet göstererek bana gelin’ denilmektedir.”

Tevhid dinine davet vardır Neml suresinde Allah a inanma tevhid inancına davete de ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’şle başlanmıştır...

HZ ALİ'DEN HİKMETLİ CEVAP Nitekim, Abdullah bin Abbas, Hazret-i Ali'ye (r.a.) "Enfal ile Tevbe arasına Besmele niçin yazılmadı?" şeklindeki suale Hz. Ali şu hikmetli cevabı vermiştir: "Çünkü Bismillahirrahmanirrahim de eman ve emniyet vardır. Halbuki bu sûre kılıç ve anlaşmayı bozan müşrikler hakkında nazil olmuştur."


MÜŞRİKLERLE DOSTLUK TAMAMEN KALDIRILIYOR İkinci bir sebep ise; bu sûre ile Müslümanların daha önce ortak savunma ve benzeri hususlarda müşriklerle akdetmiş oldukları antlaşma ve dostlukların tamamen kaldırıldığı beyan edilmektedir.

Besmele, Neml sûresinin 30. âyetinin bir bölümü ve Fâtiha sûresinin ilk âyetidir. ... Sûre başlarındaki besmeleler, müstakil bir âyettir. ... Besmele Kur'ân'ın anahtarıdır. ... O, 'Bismillâhirrahmânirrahîm' diye başlamakta ve içinde '

Besmelede Tamamında kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırz Allah ım demek değil mi kısaca...
Besmele anahtar şifredir..Her işe başlarken Besmele söylemek mesela yemeğe başlamadan önce Besmelesiz yenilen içilenlerden şeytan nasiplenir demiştir Peygamber efendimiz s.a.v..Besmelesiz işlerde şeytan ortaktır yanıbaşındadır denilmekte..Şeytanın vesvesesinden kurtulmak ve Allah a tevhid inancında dille söylenmesidir..
Medya o denli kötü etki ediyor ki..İyiyi öğrenmek isteyenler iyileri bulur kötülük isteyenede haddinden çok kötü örnekler..
Besmeleyi söylemek öğrenmek zor değil.Yazımı okuduğunuz için teşekkür ederim..Besmele müminler için önemlidir..
Çokça okunmalıdır..Milletimiz kahve köşelerinde hemcinslerim gün partilerinde zamanlarını boşa harcayacaklarına dinimizi Kitabımız Kuran ı Kerimi tarihimizi çokça okumalıdırlar.Bilmeyen cahil ne bilir ki öğretsin..Aile bireyleri yetiştirdikleri nesile iyi örnek olmalıdırlar..
Allah milletimizin din kardeşlerimizin yardımcısı olsun..
Selam ve dua ile.
İDRİS ÇETİN
24 Eylül 2019 Salı 12:07:30
besmele her şeyin başıdır
tebrik ederim salam ve saygılar...

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Yeganem 25 Eylül 2019 Çarşamba 00:01:32
Aleykümselam Allahrazı olsun Değerli kardeşim yazımı okuyup yorum yazdığınız için..Besmele her hayrın başıdır besmeleye dikkat etmeli çocuklarımıza da öğretmeliyiz..
İyi dilekleriniz için teşekkür ederim..Selam ve dua ile.
K.KARTALI
16 Eylül 2019 Pazartesi 20:25:21
Bismillahirrahmanirrahim. Besmelenin önemiyle ilgili bir kitap okuduk geçen haftalarda. Besmelenin önemi konusunda ne kadar cahil olduğumuzu anladık.. Anlamak yetmiyor anlatmakta gerekiyor.
Besmelesiz olmasın hayırlı hiç bir işimiz, Elhamdülillah'sız bitmesin hiç bir işimiz.
Güzel yazınızı okuyup, anlayanlarınız bereketli olsun. İnşa Allah.


1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Yeganem 16 Eylül 2019 Pazartesi 23:42:02
Bismillahirrahmannirrahim..Her hayrın başı asla terkedilmemli yüzlerce kitap yazılsa Besmele hakkında yine de az olur...
Allah razı olsun dualarınıza amin inşaallah diyorum Yazımı beğeni ve yorumunuz için teşekkür ederim...Allah hak yolda olan kullarını hak yoldan ayırmasın Kelimei tevhidve imanla dünyadan ayrılanlardan eylesin inşaallah...Sidneyden selamlar dua ile..
saf şiir
15 Eylül 2019 Pazar 11:06:22
Ne güzel yazmışsınız...Bu sitede İslama karşı yazılar fink atarken sizden böylesi güzel yazı almak çok güzeldi... Emeğine sağlık... Selam ve dua ile.

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Yeganem 15 Eylül 2019 Pazar 23:10:35
Aleykümselam Kardeşim,
Bismillahirrahmannirrahim..Her hayrın başı asla terkedilmemli yüzlerce kitap yazılsa Besmele hakkında yine de az olur...
Allah razı olsun dualarınıza amin inşaallah diyorum Yazımı beğeni ve yorumunuz için teşekkür ederim...Allah hak yolda olan kullarını hak yoldan ayırmasın Kelimei tevhidve imanla dünyadan ayrılanlardan eylesin inşaallah...Sidneyden selamlar dua ile..
ishakaras
15 Eylül 2019 Pazar 09:31:30
ihlasla yazan yüreği kutlarım selâmlar

2 cevap yazılmış Cevap Yaz


Yeganem 15 Eylül 2019 Pazar 23:09:50
Aleykümselam Kardeşim,
Bismillahirrahmannirrahim..Her hayrın başı asla terkedilmemli yüzlerce kitap yazılsa Besmele hakkında yine de az olur...
Allah razı olsun dualarınıza amin inşaallah diyorum Yazımı beğeni ve yorumunuz için teşekkür ederim...Allah hak yolda olan kullarını hak yoldan ayırmasın Kelimei tevhidve imanla dünyadan ayrılanlardan eylesin inşaallah...Sidneyden selamlar dua ile..
ishakaras 15 Eylül 2019 Pazar 23:14:41
aleyküm selâm
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.