Ömer Faruk Hüsmüllü
3 şiiri ve 893 yazısı kayıtlı Takip Et

Dünya atatürk'ü konuşuyor

UNESCO’nun Atatürk tanımı:

Atatürk, uluslar arası anlayış, iş birliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.

John F. KENNEDY (ABD başkanı)

Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır... Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

Franklin ROOSEVELT (ABD başkanı)

Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.

Chicago Tribune Gazetesi, ABD

Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti.

Aristide Briand,Fransız Başbakanı, 1921

Yeni Türk Devleti ile Ankara Andlaşması’nın imzalanması nedeniyle; "Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı" diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap: "Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O’nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir andlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum."

Vladimir İliç Lenin, Rus İhtilali Lideri, 1921

Mustafa Kemal sosyalist değildi. Fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önderdir. O, soygunculara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultanı da yaranıyla birlikte alt edeceğine inanıyorum.

Roozwelt (Franklen D.) 1928, ABD Başkanı

Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa’nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa’nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.

New York Times

Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.

Sir Charles Townshend, İngiliz Generali, 1922

Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal’de büyük bir ruh kudretinin esrarı var.

Eleftherios Venizelos, Yunanistan Başbakanı, 1933

Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir... Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.

Winston Churchill, İngiltere Başbakanı, 1938

Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu’nu yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye’nin Ata’sına layık bir tezahürden başka birşey değildir.

Prof.Walter L.WRIHT Jr., Alman prof.

O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.

Noelle Gazetesi

İnsanlığın bütün belirtileri O’nda kendini hemen gösteriyor.

Spectator, 1938

Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti.

Emanullah HAN, Afgan Kralı

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.

Neue Freie Presse, Viyana

Büyük düşüncelerin adamı...bir devlet mimarıydı.

Avusturyalı Heykelci KRIPPEL

Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.

Libre Belgique gazetesi, Belçika

Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’tür.

Ma Shao-Cheng(Yazar), Çin

Mustafa Kemal yeni Türkiye’nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.

Gladys Baker(Gazeteci), ABD

İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.

Alman Volkischer Beobachter Gazetesi

Atatürk Türkiye’yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.

Profesör Herbert MELZIG(Tarihci)

Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk’ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.

Illustrierte Dergisi, Almanya

Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye’ye bakılarak bu günden ölçülebilir. Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.

Profesör Herbert MELZIG(Tarihci)

O, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle, bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir.

Maurice BAUMANT(Profesör), Fransa

Eski Osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti’nin kuruluşu, bu cağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur.Atatürk’ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur.

Le Jour-Echo de Paris

Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.

Claude Farrer(Yazar), Fransa

Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı.

Pierre Dominique(Gazeteci), Fransa

Bu günün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa’yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu aksam O büyük ölünün başında bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye’dir.

Fransa, Paris Basını

Asırları aşan adam !..

Albert LEBRUN, Fransa Cumhurbaşkanı

Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.

George BENNES, Vu Gazetesi-1938

Kemal Atatürk’ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: Görüyorsunuz ya, dedi: birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum. Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir Şef’in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?...

Raymond CARTIER, Le Nouvelliste Gazetesi

Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda Türkiye’nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan etmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan aşağı değişti. İnançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi memleketten sürüp attılar. Türkiye, ruhunu değiştirmişti. Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar...

Observer, İngiltere

Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.

Sundey Times, İngiltere

İngiltere önce, cesur ve asıl bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.

Times Gazetesi, İngiltere

O, Türkiye’nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye’nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi.

Alan Moorehead(Yazar),İngiltere

O genç ve dahi Türk Şefi’nin o esnada Çanakkale’de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir.

Herbert Sideabotham(yazar), İngiltere

Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir. Kendisi için, bugünkü Avrupa’nın en güçlü Devlet Adamıdır diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en cesur ve orijinalidir.

National Tidence Gazetesi, Danimarka

Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.

Bayan Sucheta KRIPALANI, Hint Parlamento Heyeti Başkanı

Atatürk, yalnız Türk Milleti’nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O’nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.

Palestine Post, İsrail

Dünya, çağımızın en dikkat çekici adamlarından birini kaybetti.

Ben Gurion, İsrail Başbakanı (1963)

Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur.

Nya Dagligt, İsveç

O, olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O’nun sayesinde Türkler, O’nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir

Profesör MORRF, İsviçre

Türkiye’yi yaratan, tarihimizin bu en büyük adamını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım.

C.C.SFORZA, İtalya

Hayatının sonuna kadar milleti’nin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir.

F.Perrone Di San Martino, İtalya

Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz seziş ile hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda memleketine yalnız askeri, aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer kazandırdı.

Japon Times, Japonya

Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük.

Egyptian Gazete, Mısır

Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri.

Ikbal(Sair), Şair

Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O’nun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.

Gazeta Polska, Polonya

O’nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur...

Sovyet Başbakanı Kalinin, Rusya

Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti’nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır.

ATATÜRK’ÜN VEFATINDAN SONRA DÜNYA BASINI NE DEMİŞ:

Lloyd George İNGİLTERE Başbakanı

“ARKADAŞLAR, YÜZYILLAR NADİR OLARAK DAHİ YETİŞTİRİR.

ŞU TALİHSİZLİĞİMİZE BAKIN Kİ, O BÜYÜK DAHİ, ÇAĞIMIZDA “TÜRK

MİLLETİNE” NASİP OLDU.”

Sir Percy LOREİN İNGİLTERE Büyükelçisi

“BAŞLICA DÜŞÜNCESİ, TÜRK MİLLETİNİN REFAH VE

MUTLULUĞU İDİ, ANCAK ONU SAVAŞLA DEĞİL, BARIŞ, GÜVENLİK,

İLERLEME VE DOSTLUKLA ARADI.”

YUNAN Basını

“ONUN ADI, DÜNYA TARİHİNİN KAHRAMANLARI ARASINDA,

SİLİNMEZ BİR ŞEKİLDE KALACAKTIR. ÇÜNKÜ KİŞİLİĞİ ÜLKESİNİN

SINIRLARINI AŞMIŞTIR. ONUN HEM DÜŞMAN, HEM DE DOST OLARAK

TANIMIŞ OLAN YUNAN MİLLETİ, KENDİSİNİ DÜŞMAN OLARAK,

NE KADAR TAKDİR ETMİŞSE, BİR DOST OLARAK DA, O KADAR

SEVMİŞTİR.”

MACAR Basını

“ONUN ÖLÜMÜ, TÜRKİYE’NİN SARSILMASI OLMAYACAK;

ÇÜNKÜ GENÇ KUŞAK, ÖNDERLERİ TARAFINDAN ÇİZİLEN YOLU,

İNANÇLA VE COŞKU İLE İZLEMEKTEDİR.”

İ. Metaksas YUNANİSTAN Başbakanı

“ATATÜRK’ÜN DEVLET YÖNETİMİ VE YAPTIĞI DEVRİM,

YALNIZ TÜRKİYE’Yİ DEĞİL, BÜTÜN DÜNYAYI ETKİLEMİŞTİR.”

Roosevelt

“BENİM TESSÜRÜM İKİ TÜRLÜDÜR. EVVELA BÖYLE BÜYÜK

BİR ADAMIN KAYBINDAN DOLAYI BÜTÜN DÜNYA GİBİ MÜTEESSİRİM.

İKİNCİ TEESSÜRÜM İSE BU ADAMLA TANIŞMAK HUSUSUNDAKİ

ŞİDDETLİ ARZUMUN HUSULÜNE ARTIK İMKÂN KALMAMIŞ

OLMASIDIR.

AMERİKAN Basını

“ATATÜRK’ÜN BİRÇOK İNSANLARIN MADDETEN BAŞARMAYA

MUKTEDİR OLAMADIKLARI İŞLERİ BAŞARMAKTA GÖSTERDİĞİ

AZİM VE CESARETE VE ELDE ETTİĞİ BAŞARILARA BÜTÜN AMERİKA

HAYRANDIR.”

ÇİN Basını

“ATATÜRK BÜTÜN ASYA KITASININ ATA’SIDIR.”

ÇEK Basını

“ATATÜRK ARKASINDA İSTİKBALİNDEN EMİN BİR DEVLET

BIRAKMIŞTIR”

DANİMARKA Basını

“ATATÜRK; SECAAT VE KABİLİYETİNİN EN BÜYÜK

SEMBOLÜYDÜ. O, YİRMİNCİ YÜZYILIN EN BÜYÜK GERÇEĞİNİ

YARATAN İNSANDIR.”

FRANSIZ Basını

“ATATÜRK GİBİ DEHALAR, ANCAK GÖRÜNÜŞTE ÖLÜRLER.

ÖYLE İNSANLAR BİR NESİL İÇİN DOĞMADIKLARI GİBİ, MUAYYEN

BİR DEVİR İÇİN DE DOĞMAZLAR.”

RUS Basını

“O ‘ NUN ÖLÜMÜ DÜNYA İÇİNDE DERİNLİĞİ ÖLÇÜLMEZ

BİR KAYIPTIR.”

NOT: HARP AKADEMİLERİ YAYINLARI VE “DÜNYA AĞLIYOR –

ATATÜRK “ KİTABINDAN ( 1939 ) VE DİĞER KAYNAKLARDAN ALINMIŞTIR.

Sevgili okur, bu bir derlemedir ve o nedenle gözden kaçanlar ya da unutulanlar varsa lütfen “YORUM” bölümüne ekleyiniz... (ÖFH)

Beğen

Ömer Faruk Hüsmüllü
Kayıt Tarihi:13 Kasım 2016 Pazar 18:02:01

DÜNYA ATATÜRK'Ü KONUŞUYOR YAZISI'NA YORUM YAP
"Dünya Atatürk'ü Konuşuyor" başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR
kadiryeter
15 Kasım 2016 Salı 12:11:26


Geçmişle öğünmeyi, bir kişi olarak, hak edebildiğim kadar hak etmiş olduğumu düşünürüm…

Dedemin yedi marabalı ağa olmasından çok, ağalığı sırasında kimsenin hakkına zarar vermiş mi, diye değerlendiririm... şimdiye kadar aleyhte bir kelime duymadım; hayır eserleri, köyün gözünün önünde, elinin ucunda ve ayağının altındadır(2016).

İnsan, bir büyüğünü, ancak kendi tecrübesi kadar anlayabilir... geçmişi ile ilişkilendirebilir.
Atatürk dendiği vakit, ilk aklıma gelen; kendi insanlığım ve edindiğim terbiye ve bilgi ile neler yaptığımdır;
Bana göre, Atatürk benim... Mehmed Âkif de...

Dil yalan söyler; el yalan yazar!... doğrusu, içinde bulunduğun hayata ne bıraktığındır.

İnandığı gibi ve örnek olmak gayreti içinde yaşayan Atatürkleri tebrik ediyor ve ayağa kalkarak, hürmetle Selâmlıyorum...

kadiryeter Kadir Yeter. KASIM,2016 TRABZON.

w.edebiyatdefteri.com/159224-dunya-ataturk-u-konusuyor/
Ömer Faruk Hüsmüllü'ye

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Ömer Faruk Hüsmüllü 15 Kasım 2016 Salı 12:25:42
Kadir bey merhaba. Yorumunuza çok teşekkür ederim değerli dost. Ben de sizin gibi aynen:
"İnandığı gibi ve örnek olmak gayreti içinde yaşayan Atatürkleri tebrik ediyor ve ayağa kalkarak, hürmetle Selâmlıyorum..."
Selam ve sevgilerle...
Hatice Müge
15 Kasım 2016 Salı 00:46:15
Dünya'da hiçbir önder için bu kadar önemli sözler söylenmedi ve o kadar insan Atatürk'ün kendi lideri olmasını isterken biz kendi liderimize,bize geleceğin kapılarını açan bir bilgine kapılarımızı zorla kapattırılıyoruz.
Acaba Atattürk olmasa neler olurdu?
Bu kadar kolay konuşabilecekler miydi, kadınlar?
Bu kadar kolay mı olacaktı okuma yazmayı öğrenmek. Hep ezik yaşamak için zorla bırakılmak. Bunu halen isteyenler var ve bunu isteyenelerinde bu istekleri yerine gelsin diye oy veriyor insanlar.Halen toplu bir hipnoz içindeyiz. Uyanın artık bu kadar ucuza satmayın kendinizi, kişiliğinizi .Dünya Atam'dan bahsederken siz onun adını bitirmeye çalışanlarla işbirliği yapmayın. Bu işin ucu çok kirli herkesin haberi olsun.

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Ömer Faruk Hüsmüllü 15 Kasım 2016 Salı 11:09:47
Sitemlerinizde haklısınız.... Ama bence Atatürk aleyhtarı olanların söyledikleri "yok" hükmündedir. Bunlara Atatürkü anlatmaya çalışmak da boşuna. Çünkü onlar önceden kararlarını vermişler ve şartlanmışlar...
Teşekkür yorumunuz için. Selam ve saygılarımla.
İlhan Kemal
14 Kasım 2016 Pazartesi 10:32:01
Yazıda dikkatimi çeken bir detayın üzerinde durmak istiyorum.

Roosevelt mi, Roozwelt mi? Dahası bir insanın ünvanını yazarken sözü söylediği tarihteki konumunu esas almamız gerekmez mi? (Olmaya devlet cihanda sözünü şehzadeyken söylemek başka, sultan iken başka) Eğer bunu yapacaksak Roosevelt 1928 de sadece Demokrat Parti üyesiydi (1929 da New York eyaleti valisi olacaktı)

Benzer bir durum Churchill için de geçerli. Kendisi 1938 tarihinde sadece parlamento üyesi (İlk başbakanlığı 1940 yılında).

Bu tür Ne söylediler listelerinde genelde olumlu devlet adamlarının sözleri yer alır. Bugüne kadar Mussolini ya da Hitler'in Atatürk hakkında sözlerini yazan bir listeye denk gelmedim. Halbuki son derece ilginç olduğunu düşündüğüm bir etkileşim var Atatürk ve Hitler arasında. Kasım 2014 de Harvard Üniversitesi Yayınlarından çıkan Atatürk in the Nazi Imagination kitabında Stefan Ihrig Hitler ve Alman Nazilerinin Atatürk'ten son derece etkilendiklerini, Almanların üzerinde benzer bir etkiyi ancak Mussolini İtalya'sının yapabildiğini söylüyor. Bir noktada Hitler kendisinin ve Mussolini'nin Atatürk'ün öğrencileri olduğunu belirtmiş. Bu kişilerin Atatürk'e hayranlık duyması belki gurur verici bir şey olmayabilir ama ben ilginç olduğunu düşünüyorum.

Belki açıkça Hitler'in ne söylediğinden bahsedilmiyor ama düşünceleri bir şekilde bu listeye sızabiliyor: Yazınızdaki Alman Volkischer Beobachter Gazetesi de Alman Nazi Partisinin 1920-45 arası yayın organıdır. Belki de gazetenin "Atatürk Türkiye’yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır." yorumuna bu bilginin ışığı altında bakmak lazım.

Son olarak Roosevelt'in "Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır." sözü yazıda iki kere tekrarlanıyor. Saygılarımla.

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Ömer Faruk Hüsmüllü 14 Kasım 2016 Pazartesi 11:19:19
Değerli yorumunuza ve bilgilendirici açıklamalarınıza çok teşekkür ederim. Selam ve saygılarımla...

Okuduğunuz yorum yazar tarafından etkili yorum olarak seçilmiştir.
Fırat Avcı
13 Kasım 2016 Pazar 18:32:50
Yazıyı başından sonuna dek gururlanarak okudum. Fakat yazıyı okumakta olduğum her an, böylesi bir önderin kendi ülkesindeki bazı yurttaşlarının ona dair söylediklerini de geçirdim aklımdan ve utanç duydum. Zira dünyanın önemli devlet adamları ve gazeteleri Atatürkten gıpta ile söz eder iken, kimilerinin ona dair hakaretengiz ve artık günümüzde hakareti de aşan ifadelerinden hicap duydum. Rakı sofraları, dinsel inanışı sürekli tartışma konusu edilir ve bunlar üzerinden yıpratılmaya çalışılır iken bile, ağızlarından çıkanı kulakları duymayan bu zavallı kimselerin Atatürk önünde gizli bir saygıyla eğilmeleri de ayrı bir muamma. Böyle bir önderin ardından yürüyor olmak her ne olursa olsun gurur ve kıvanç verici...

2 cevap yazılmış Cevap Yaz


Ömer Faruk Hüsmüllü 13 Kasım 2016 Pazar 19:16:12
Sayın Fırat Avcı,
Düşüncelerinize aynen katılıyorum. Duygularınızı ne güzel anlatmışsınız. Aynı duyguları ben de hissediyorum, yaşıyorum. Ulu önderimiz hakkında bazılarının söyledikleri "yok" hükmündedir. Çünkü onlar ne derse desinler bütün dünya Atatürk'ün gerçek değerini biliyor ve takdir ediyor. Selam ve sevgilerle...
Hatice Müge 16 Kasım 2016 Çarşamba 15:10:53
Ben de size katılıyorum.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.