Gül Şehri
434 şiiri ve 48 yazısı kayıtlı Takip Et

Ya rab; sana hangi isminle yakarayımYa Rab; Sana Hangi İsminle Yakarayım

Ey kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan yegane, Hayrı dileyen rahmeti ve merhameti sonsuz
Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı, her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan Allah’ım;

El açıp yöneldik sana; bize merhametinle muamele edip hayra, temiz ve güzel olana yönelt
Ey her çeşit afet ve kederlerden emin olan;
Bizi de hezimete uğratacak her türlü bela ve musibetten beri kıl...

Ey kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan,kullarına yaptığı vadinde sadık. Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden,her şeyi gözetip koruyan Allah’ım;
Sana sığınıyoruz, bizi de selamete çıkarıp doğruluk üzere sabit eyle

Ey bütün düşmanlarına galip gelen, Azamet ve kudret sahibi,istediğini mutlak yapan,dilediğine muktedir olan;
Bütün düşmanlarımızı yenmeye muktedir kıl

Ey her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren, bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tespit eden, hepsini yoktan var eden,
Eşyayı ve her şeyin vücudunu birbirine uygun halde yaratıp, tasvir eden, bir biçim ve özellik veren Allah’ım;

Bütün çirkin ve kötü hasletlerden arındırıp güzel hasletlerle şekillendir bizi

Ey Kullarının günahını örten,mağfireti çok,günahları bağışlayıcı Allah’ım;
Hatalarımızı kusurlarımızı ört, Utanacak hallere düşürüp mahcup etme, bütün günahlarımızı bağışla. Bizi iki cihanda aziz eyle...
Her şeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan;
Bize zulmeden her şeye herkese karşı galip eyle

Ey her türlü nimeti devamlı bağışlayan, karşılık beklemeden lütfeden;

Bize lütfettiğin nimetler için sana ne kadar şükretsek azdır, şükreden kullarından olmayı lütfet.
Sen Rezzakı mutlaksın;
Rızkımızı bol ve bereketli eyle. İman nimetinden mahrum eyleme bizi.

Ey Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran,darlıktan kurtaran Allah’ım
Sen; Ezeli ve ebedi bilen İlmi sonsuzsun
Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltansın
Dilediğine bolluk verin,açar,genişletirsin;

Zorluklarımızı kolaylaştır. Sıkıp daraltma, zorluğa düşürme
Kalbimizi genişletip idrakımızı artır. İbadet ve taatlerimiz de ihlas ile yapabilme kolaylığı, şevki ve azmi ver...

Ey dilediğini alçaltan dilediğini yükselten, İzzet veren, aziz kılan, Zillete düşüren, hor ve hakir eden Allah’ım;

Cemalin hakkı için; İzzetinle ikram edip zelil durumlara düşürme

Ey Her şeyi işiten,kullarının niyazını kabul eden ve her şeyi gören;
Hayır söyleyen, kulağını hayra açan kullarından eyle. Niyazlarımızı hayırla kabul edip bizi bize bırakma

Ey hikmet sahibi olan,yaptığı her işte hikmeti gözetip,hükmeden Adaletli olup haksızlık etmeyen Allah’ım
Bize merhametinle muamele eyle...

Ey en ince işlerin bütün inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran;
İyiliklerini ulaştır bize
Ey her şeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar olan;
Özümüzü sözümüzü bir edip münafıklıktan, riyadan muhafaza eyle..

Ey suçları hemen cezalandırmayan, yumuşak davranan, süre verip kullarına tövbe etmek için fırsat veren büyük Allah’ım;

Tövbelerimizde sadık eyle...

Ey azameti ve şanı yüce Allah’ım
Ey af mağfiret sahibi
Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan
Pek yüce, Pek yüksek En büyük, pek büyük Allah’ım;

Bütün ibadetlerimizi ; sadece senin rızan için yapmayı nasip et.

Yapılan işleri bütün tavsilatıyla hıfzeden,her şeyi afad ve beladan koruyan,
Bilen,tayin eden. her yaratılmışın rızkını veren;

Bütün bela ve musibetlerden koruyup rızkımızı helalinden ver

Ey yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan, İkram eden, bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan, Kendine yalvaranların isteklerini veren,duaları kabul eden,
Ey Lütfü ve keremi bol Allah’ım;

’Benim için ne yaptın kulum’’ diye sual edince ne cevap vereceğiz?
Bilmiyorum senin için güzel bir şey yaptık mı; riyasız içten ve samimi...
Aciz ve biçare kapına geldik bizleri utandırma.
Kalbimizi senin için yapmamız gerenlere aç..
Sırf rızan için amel işlemeyi lütfet...

Ey Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli, kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan, Şanı büyük Allah’ım;
Bizleri sevdiğin kullarının zümresine ilhak eyle
Ey ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran;
Kabir azabından ve mahşer yerinin dehşetinden sana sığınırız

Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan;
Bir lahza bizi bize bırakma İman ile yaşayıp iman ile ölmeyi lütfet

Ey Vacib’ul vücut olan,varlığı hiç değişmeyen,
Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran Allah’ım;

Her işinde tevekkül edenlerden olmayı nasip eyle.

Ey pek kuvvetli
Pek güçlü
Seçkin kullarının dostu
Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen Allah’ım

’Dostum’ diye hitap edip Meleklerine’ Bakın bu kulum benim dostumdur’ buyurduğun kullarının arasına kat bizi. Biz layık değiliz ancak sen Lütuf ve Kerem sahibisin...

Ey Namütanahi de (Sonsuz) olsa tek tek her şeyin sayısını bilen
Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan, yok ettikten sonra tekrar yaratan,
Ey can bağışlayan, hayat ve sağlık veren;

İki cihan sıhhati ve saadeti nasip eyle

Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan öldüren Allah’ım;
Emanetini iman ile al

Ey diri,tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi
Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen,evveli olmayan.
Ey İstediğini istediği anda bulan
Kadir ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok, Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek mercisin
Her şey sana muhtaç, SEN bir şeye muhtaç deşilsin

Biz sana muhtacız Senden başka gidecek kimsemiz yok...

Ey İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten
Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan
İstediğini ileri geçiren, öne alan
İstediğini geri koyan, arkaya bırakan Allah’ım;

Dünya ve ahiret işlerimizi asan eyle...

Ey varlığı sayısız delillerle açık olan
Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan.
Kainatı ve her an olup biten her şeyi tedbir ve idare eden
Aklım mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan daha yüce
Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok Allah’ım;
Ey tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan
Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran
Affeden,mağfiret eden
Merhamet edici.pek şefkatli.
Mülkün ebedi ezeli sahibi
Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi
Hem azamet sahibi,hem fazlu kerem sahibi;

Boyun büktük kapında şefkatine merhametine çok muhtacız...

Ey Hükmünde ve işlerinde adaletli olan
İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan
Hazineleri sınırsız ve her şeyden müstağni
İstediğini zengin eden;

Hem dünya hem ahiret zenginliği nasip eyle..
İlla... Gönül zenginliğinden mahrum bırakma bizi...

Ey bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen
Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan hüsrana uğratan Allah’ım;

Hüsrana uğratma

Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan faydalandıran;
Hayırlı işlerimizi artır

Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran;
Nurunla aydınlat bütün karanlıklarımızı, gönlümüzü nura gark et

Ey hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren;
Murada erdir bizi

Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan
Ey varlığının sonu olmayan
Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi Allah’ım;

Bize hazinelerinden lütfet...

Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran,
Çok sabırlı olup isyankarlardan acele intikam almayan Allah’ım,


Ey Hamd edilmeye anılmaya layık olan
Seni anmaktan ve yüceltmekten acizim.
Sen kendini sena ettiğin gibisin..
Kendisine dua edenlerin isteklerini veren geri çevirmeyen,
İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadeka
Celalet ve Ululuk sahibisin

Ey Rahmeti Merhameti sonsuz sana hangi isminle yalvarayım
Hangi dualarımız Affına mazhar eder; bilmekten acizim

Ey rahmeti azabını geçen Allah’ım
Eğer; Affetmekten acizsen bırak yanalım değilsen affet bizi.

Kalplerimize seni idrak galibiyeti ver.
Seni sevmeyi , seni anmayı ve sana layık kul olmayı nasip eyle...
İki cihanda aziz eyle....

Dua etmekten de acizim , sen neye ihtiyacımız olduğunu bilensin;
Lütfet...


Beğen

Gül Şehri
Kayıt Tarihi:20 Kasım 2013 Çarşamba 03:34:47

YA RAB; SANA HANGI İSMINLE YAKARAYıM YAZISI'NA YORUM YAP
"Ya Rab; Sana Hangi İsminle Yakarayım" başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.