abdullah aytekin
57 㱮iri kay齮l

中RETMEN !!

abdullah aytekin
  0,0 / 0 ki㱮 0 be餰nme 9 yorum 1429 okunma

中RETMEN !!Gecesi g黱d鼁 kitap elinde,
辝fkatli g鰖lerin g黮 鲳retmen!
S齝ac齥 tebess黰 nurlu y鼁黱de,
Cahile 齨 pili 鲳retmen!

Y齦lar fedad齬 bilim yolunda,
Seferber millete kalem elinde,
S齨齬 tan齧adan Yurdun 輑inde,
Yediden yetmi㱮n dili 鲳retmen!

G黱 gelir Doktordur 㱮fa da瘕t齬,
G黱 gelir Baytard齬 鏾ban e餴tir,
Ta⺶an de餴rmende bu餯ay 鲳黷黵,
K鰕l黱黱,kentlinin eli 鲳retmen!

Namus 鰎ne餴dir g鰊黮 dolusu,
Bayrakt齬 躭k黶 T黵k d黵 Ulusu,
Devletin bek鏸si daim kalesi,
B鰈黱mez Vatan齨 beli 鲳retmen!

Sayg齳la e餴lir Abdullah size,
謒黵 t黭ettiniz sab齬la bize,
Safl齧 鰖黰de ne hacet s鰖e,
Ya g鰖lerimin seli 鲳retmen!

Abdullah Aytekin

Bu vesile ile bizler 鼁erinde 鏾k de餰rli emekleri olan t黰 鲳retmelerimizin 鲳retmenler g黱黱 can y黵ekten kutluyor, h黵metlerimle ellerinden 鰌鼀orum.B鼀黭 k黭 demeden hepsi de eli 鰌黮esi 鏾k de餰rli insanlar onlar! Asl齨da, 鲳retmenler g黱 neden bir g黱e sd齬齦makta onu da anlam de餴lim!.....

辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中RETMEN !! 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中RETMEN !! 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
Dursun Ye㱮l
9 Aral齥 2007 Pazar 10:36:19
SA. AB BU BAHSETT菪軳軿 中RETMEN Y躗DE 10 中RETMEN ANLATMAKTA Y躗DE 90 I B諽LE DE休LD軷 B諽LE OLMASINI BENDE 軸TERD軲 掭軷 G躗ELD BA轆RILAR D軱ER軲
zakir
24 Kas齧 2007 Cumartesi 23:23:24
Tebrikler y黵e餴nize sa餷齥, ak齝 ve etkili bir anlat齧. 逐retmenler G黱'n黱de 鲳retmenlerimize en g鼁el hediye. kaleminiz daim ,yolunuz a琮k olsun. Sevgi ve sayg齦ar.
軧RAH軲 KARA茿Y
24 Kas齧 2007 Cumartesi 20:47:22
躍TADIM SAYGI B軿DEN 荗K SAM軲 VE 萸TEN D軿ELER.KUTLUYORUM...SEVG VE SAYGILARIMLA...軧RAH軲 KARA茿Y
abdullah aytekin
24 Kas齧 2007 Cumartesi 17:09:52


abdullah aytekin taraf齨dan 11/24/2007 6:15:58 PM zaman齨da d鼁enlenmi⺶ir.
su k齦齝
24 Kas齧 2007 Cumartesi 15:00:27

Sayg齳la e餴lir Abdullah size,
謒黵 t黭ettiniz sab齬la bize,
Safl齧 鰖黰de ne hacet s鰖e,
Ya g鰖lerimin seli 鲳retmen!

Dizelerin hepsi g鼁el ama, final tam m黭emmel... iedi y黵e餴me.. Y黵e餴nize sa餷齥. Sayg齦ar齧la.
輑hami ERDO蠥N/Ozan 輑o
24 Kas齧 2007 Cumartesi 13:35:47
EFEND軲!

VAZ軫ES軳 LAYIK-I VE荋軱E YAPAN 中RETMENLER軲軿 NE M蹷翿EKT軷LER!
ALLAH(c.c.), onlardan r鈠 olsun.
Muhabbetle.
kardanadam
24 Kas齧 2007 Cumartesi 13:18:47
Kutlar齧 bu anlaml 㱮irinizi

Sevgi sayg ve h黵metlerimle
sayfan齴dan 鲳remenler g黱黱 kutluyorum
Selim Temiz
24 Kas齧 2007 Cumartesi 12:36:14
"24 Kas齧 逐retmenler G黱" Kutlu Olsun

"逐retmenler G黱" n鼁 kutlu ve mutlu olsun 鲳retmenim
Annem ile rahmetli babamd olmu⺶u benim ilk 鲳retmenim
T黰 anne babalarla baad齧;kutlu olsun t黰 鲳retmenler
Her 鲳retmen resmen bir istikbaldir kutsald齬 鲳retmenler

Halk bezgin ve perin d bor kemiriyor ac齧as齨 faizler
Mafya cirit at齳or,maskesi olmu din iman ac齧as齴 naziler
躭kenin karanl齨 鲳retmen e餴timiyle silinebilir bu faizler
Her 鲳retmen resmen bir gelecektir kutsald齬 鲳retmenler

"24 Kas齧 逐retmenler G黱"nde eli 鰌黮s黱 鲳retmenlerin
Adam oldum diye utanma asil 鏾cu饀yuz asil 鲳retmenlerin
Her adam daima bebektir b黷黱 annelere bebektir sonsuza
逐retmen maddi manevi gelecek esirgeme sayal齧 sonsuza

Her politikac齨齨 var bir kutsal annesiy ile kutsal 鲳retmeni
Gelece餴mize yat齬齧 yapal齧 rahat ettire sevgili 鲳retmeni
Maddi s齥齨t齞a b齬akma t黰 istikbalimizi y齥ma ey devletim
Gelecek ayd齨l齥 g黱ler a⺧齨a ayd齨lat tek y黵ekli devletim

Sa餷齥,e餴tim ve adalet y鰊eticisine 鰊em verelim gelece餰
Yalans齴 bir gelecek i鏸n verelim elele y鼀elim hep birlikten
Annelerin ayaklar齨a serilmi cennet bir 鲳retmen her anne
Ba餽etmen Atat黵k demek ayd齨latan ayd齨 her 鲳retmen

Yam ka olursa olsun daim kalbim sevgilerin ile dolsun anam
輐inci ana ile baba yeri doldurulamaz insanca insan 鲳retmen
逐remene sayg sevgi g黱 bu g黱 鲳retmeni kutlay齨 bug黱
撄kran duyal齧 her ayd齨latan ayd齨 insandan arma餫n bug黱

Kim istemez iyi yeti⺳in kutsal varl her 鏾cuk bir gelecektir
Para pula muhta etme rahat etsin ve bizleri haz齬las齨 yar齨a
Yas齨 Ba餽etmen Atat黵k kutsal 鲳retmen her 鲳retmenim
Her㧐yi sizlere bor鏻uyuz;siz bir anne bir baba bir 鲳retmenim

Selim Temiz; 07/12/1960 Mersin (Kazanl) do饀mluyum; Anadolu 躰iversitesi 蔺letme Fak黮tesi (Lisans) mezunuyum; Mersin 躰iversitesi G鼁el Sanatlar Fak黮tesi 㧐f memur kadrosunda g鰎ev yapmaktay齧; Bu 㱮irimi, 鰊ce ilk 鲳retmenlerim olan kendi anne ve babama sonra t黰 anne ve babalar ile t黰 鲳retmenlerimize candan y黵ekten arma餫n ederim; Ayr齝a, Mersin 躰iversitesinde 鏰lan t黰 akademik ve idari personelin "24 Kas齧 逐retmenler G黱" kutlu olsun; sayg齦ar齧la... ( 辝hit Mehmet鏸k ve ailelerine 謟ellikle arma餫n olsun...)
ufurmelerim
24 Kas齧 2007 Cumartesi 08:36:21
G黱 gelir Doktordur 㱮fa da瘕t齬,
G黱 gelir Baytard齬 鏾ban e餴tir,
Ba⺶a Ba餽etmen Atat黵k olmak 鼁ere t黰 鲳retmenlerin 鲳retmen g黱 kutlar齧...
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.