oktayzerrin
1402 㱮iri kay齮l

中RETMEN軲...

oktayzerrin
  0,0 / 0 ki㱮 0 be餰nme 16 yorum 1383 okunma
中RETMEN軲...

中RETMEN軲...


Kalbimin her karesinde
Ceyhun At齠 KANSU/ nun
"Sevgi 莍鏴kleri" var
K鰕 鏾cuklar
Kasaba 鏾cuklar
辝hir 鏾cuklar var
Hepsinin de
G鰖leri ayn noktada
Sevgiye odaklanm
Belli ki o baklarda
Nice s齬lar saklanm
bak ⺷ duda瘕 kanayan
Sevimli afacan var ya
Yine kavga etmi
Fadime teyzenin o餷u Durmu/ la
Yine de g黮鼀or hayata
K黭, cin adam
Ya ⺷ burnu akan
Nezle g鼁eli 謒er/ cik ?
Hele ⺷ duru
Hele ⺷ baka bir bak
M黚arek dersin ki
辝hzadenin torunu
Ve
Ak sa鏻, vefak鈘
Y齦d齴 鲳retmen
G鲳黶lemi her ac齳
Bir kez " of " dememi
Y黵e餴 Konya ovas齨dan geni
Baklar kartal
Duru⺷ bir onur abidesi
Elleri, Adana pamu饀ndan yumuk
Y黵鼀
"Y齦d齬齧lar yaratan bir 齬k齨 ahf鈊"
Dilinde " da ban duman alm" mar
Y黵e餴nde
Atat黵k 黮k黶
Ezberinde vatan t黵k黶
Unutnu kendi derdini
Elif/ in, Esma’n齨
Ali/ nin, Osman/ 齨 tel恂齨da
Kimi bir da
Kimi de yol banda
Kar koymu
Ard niyetli d黱celere
Sol yan齨da
輓san sevgisi
O bir insandan 鰖ge
T齪k, 鏾cuk perisi
Sevgi al齬
Sevgi satar
T黰 haks齴l齥lara
Ka 鏰tar
Yar bayra瘕n gururunu
Korur, g鰖etir
Ay-y齦d齴齨 onurunu
Dert etmez zemheride
Aya瘕n齨 鏰murunu
Mehmet, H黶eyin, Kemal
Zafer, Faruk, Cemal
辝kil 㧐kil yaparken
Topraktan hamurunu
Ay㧐, Fatma, Zeynep
A鏰r 鲳retmenine
Her t黵l sorununu
Vurur baltas齨 鲳retmenim
Cahilli餴n beynine
輑im, bilim, fen g黮黰ser
Halk齨, g鰖bebe餴ne
Y齦d齴lar koro halinde
Halay 鏴ker insanla
Toprak e餴tim kokar
Ya餸ur, 鲳retim ya餫r
K齨al kuzular ses verir
Ana y黵e餴 gibi
Berrak p齨arlar齧 akar
Y齥ar bendini, fk齬齬
Da banda bile
莍鏴k olup, a鏰r
逐retmenimin yurt sevdas
Bir k鰕 okulunun
Kerpi dam齞齬
Vefal 鲳retmenimin y黵e餴
莍ledir, sab齬d齬
Tek sermayesi
Kur⺷na dizer
A g鰖l, hain baklar
Sular y黵e餴ni inan鏻a
輐i ku vurur
Bir taa
Mimard齬, m黨endis, doktordur
逐retmenidir, 鲳retmenlerin
Bilmem ki ne diyeyim
Can 鲳retmenim
Ver, ellerinden 鰌eyim...

OKTAY ZERR軳-BAFRA
siir55.azbuz.com辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中RETMEN軲... 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中RETMEN軲... 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
Ali 諾KANLI
4 Aral齥 2007 Sal 03:28:43

Sevgi al齬
Sevgi satar
T黰 haks齴l齥lara
Ka 鏰tar
Yar bayra瘕n gururunu
Korur, g鰖etir
Ay-y齦d齴齨 onurunu
Dert etmez zemheride

Y黵e餴nize sa餷齥. Selam, sayg ve sevgiler.
Selim Temiz
24 Kas齧 2007 Cumartesi 15:28:18
鏾k g鼁el ve size 㱮irli tebrikler....

"24 Kas齧 逐retmenler G黱" Kutlu Olsun


"逐retmenler G黱" n鼁 kutlu ve mutlu olsun 鲳retmenim
Annem ile rahmetli babamd olmu⺶u benim ilk 鲳retmenim
T黰 anne babalarla baad齧;kutlu olsun t黰 鲳retmenler
Her 鲳retmen resmen bir istikbaldir kutsald齬 鲳retmenler

Halk bezgin ve perin d bor kemiriyor ac齧as齨 faizler
Mafya cirit at齳or,maskesi olmu din iman ac齧as齴 naziler
躭kenin karanl齨 鲳retmen e餴timiyle silinebilir bu faizler
Her 鲳retmen resmen bir gelecektir kutsald齬 鲳retmenler

"24 Kas齧 逐retmenler G黱"nde eli 鰌黮s黱 鲳retmenlerin
Adam oldum diye utanma asil 鏾cu饀yuz asil 鲳retmenlerin
Her adam daima bebektir b黷黱 annelere bebektir sonsuza
逐retmen maddi manevi gelecek esirgeme sayal齧 sonsuza

Her politikac齨齨 var bir kutsal annesiy ile kutsal 鲳retmeni
Gelece餴mize yat齬齧 yapal齧 rahat ettire sevgili 鲳retmeni
Maddi s齥齨t齞a b齬akma t黰 istikbalimizi y齥ma ey devletim
Gelecek ayd齨l齥 g黱ler a⺧齨a ayd齨lat tek y黵ekli devletim

Sa餷齥,e餴tim ve adalet y鰊eticisine 鰊em verelim gelece餰
Yalans齴 bir gelecek i鏸n verelim elele y鼀elim hep birlikten
Annelerin ayaklar齨a serilmi cennet bir 鲳retmen her anne
Ba餽etmen Atat黵k demek ayd齨latan ayd齨 her 鲳retmen

Yam ka olursa olsun daim kalbim sevgilerin ile dolsun anam
輐inci ana ile baba yeri doldurulamaz insanca insan 鲳retmen
逐remene sayg sevgi g黱 bu g黱 鲳retmeni kutlay齨 bug黱
撄kran duyal齧 her ayd齨latan ayd齨 insandan arma餫n bug黱

Kim istemez iyi yeti⺳in kutsal varl her 鏾cuk bir gelecektir
Para pula muhta etme rahat etsin ve bizleri haz齬las齨 yar齨a
Yas齨 Ba餽etmen Atat黵k kutsal 鲳retmen her 鲳retmenim
Her㧐yi sizlere bor鏻uyuz;siz bir anne bir baba bir 鲳retmenim

Selim Temiz;07/12/1960 Mersin(Kazanl) do饀mluyum;Anadolu 躰iversitesi 蔺letme Fak黮tesi (Lisans) mezunuyum;Mersin 躰iversitesi G鼁el Sanatlar Fak黮tesi 㧐f memur kadrosunda g鰎ev yapmaktay齧;Bu 㱮irimi,鰊ce ilk 鲳retmenlerim olan kendi anne ve babama sonra t黰 anne ve babalar ile t黰 鲳retmenlerimize candan y黵ekten arma餫n ederim;Ayr齝a, Mersin 躰iversitesinde 鏰lan t黰 akademik ve idari personelin "24 Kas齧 逐retmenler G黱" kutlu olsun; sayg齦ar齧la...
(Mustafa 莈tiner)
24 Kas齧 2007 Cumartesi 14:49:30
Oktay 逐retmenim...Sizin de g黱黱鼁 kutluolsun...Ve t黰 逐retmenlerimizin..Selam ve Sayg齧la...
輑kerpamukcu
24 Kas齧 2007 Cumartesi 14:31:30
Hocam her㧐yi anl齳orum da kafama tak齦an ⺷; 鲳retmen olmak diye o kadar okuyor gen鏻ik,sonra bak齳orsunuz ki, 鏾饀 yerde 鲳retmen a琮瘕 var ama 鲳retim g鰎evlisi olmak isteyen o sayg齞e餰r insanlar televizyonlarda okutmak i鏸n bize 鲳renci verin dercesine hayk齬齳or.Bu nas齦 bir tezat olaki? Akl齧 s齬r齧 ermiyor.Ben mi yaln biliyorum yoksa durum b鰕le mi h鈒?
㱮iriniz 鏾k anlaml ve g黱e yakan bir 㱮ir.
sayg齦ar齧la
kardanadam
24 Kas齧 2007 Cumartesi 13:09:13
Toprak e餴tim kokar
Ya餸ur, 鲳retim ya餫r
K齨al kuzular ses verir
Ana y黵e餴 gibi
Berrak p齨arlar齧 akar
Y齥ar bendini, fk齬齬
Da banda bile
莍鏴k olup, a鏰r
逐retmenimin yurt sevdas
Bir k鰕 okulunun
Kerpi dam齞齬
Vefal 鲳retmenimin y黵e餴
莍ledir, sab齬d齬
Tek sermayesi
Kur⺷na dizer
A g鰖l, hain baklar
Sular y黵e餴ni inan鏻a
輐i ku vurur
Bir taa
Mimard齬, m黨endis, doktordur
逐retmenidir, 鲳retmenlerin
Bilmem ki ne diyeyim
Can 鲳retmenim
Ver, ellerinden 鰌eyim...

De餰rli dostum ve sevgili 鲳retmenim
Bu anlaml g黱黱 an齭 kadar ulvi bir 㱮irdi sayfada
Sizin nezdinizde t黰 鲳retmenlerimizin 鲳retmenler g黱黱 kutluyorum

Sevgi ve sonsuz h黵metlerimle
Makman
24 Kas齧 2007 Cumartesi 13:08:48
T黰 鲳retmenlerimizin 鰌黮esi ellerinden 鰌鼀orum. Te㧐kk黵ler Oktay 鲳retmenim.
_ZERRE_
24 Kas齧 2007 Cumartesi 12:54:59
sevgili 鰃retmenim;
鰊ce sizin sonra sitemizdeki b黷黱 鰃retmenlerimizin 鰃retmenler g黱黱 kutluyorum...


g鼁el siiriniz ve bu sunum icin tesekk黵ler ..

sevgimle .
azzeki
24 Kas齧 2007 Cumartesi 12:16:29
逐retmenim, kutlu olsun g黱黱鼁...Tebrikler-sayg齦ar..
軧RAH軲 KARA茿Y
24 Kas齧 2007 Cumartesi 12:02:43
SAYIN HOCAM,MA轆LLAH B躎躈 諾ELL軰LER SIRALAMI轘INIZ,Y躌E休N軿E SA蠰IK..SAYGI VE SEVG軱ER軲LE...軧RAH軲 KARA茿Y
a.y黭sel nl齟r
24 Kas齧 2007 Cumartesi 11:19:56


B軷 中RETMEN A軱ES OLARAK,中RETMENLER G躈躈 KUTLARIM.+5
Afet 輓ce K齬at , etkili yorum yapt.
24 Kas齧 2007 Cumartesi 07:34:11
鲳retmenler g黱黱鼁 kutlu olsun 鲳retmenim.鲳rencilerini 鏸鏴k gibi g鰎en o 黶tad anarak baaman齴 㱮ire daha bir g鼁ellik katm. ve sevgi dolu dizeler t黰 ak齝齦齳la devam etmi. g鼁el bir 㱮irdi.bafray bilirim. k齴齧 da K齴齦齬mak anadolu 鲳retmen lisesinde okudu. sizin le ayn havay soludu. onun da ad齨a t黰 Bafral 鲳retmenlere sevgilerimi sunar齧 hs齨齴da. sayg齦ar hocam.
鏰kmakta
24 Kas齧 2007 Cumartesi 07:26:52
鰊celikle bende sizin 鲳retmenler g黱黱鼁 kutlar齧...ve bar齦ar齨齴 daim olsun...

tabi s齨齬l s齨齬l ancak yanan ⺷ son olarlara bak齨ca s齨齬da harcanan ve harcanak paralara...geleceklerini emanet etti餴miz 鲳retmenlerimize gelince bu kadar deniliyor devletin imkan...

ve dahas 鏾k var bunun gibi de bu 㱮irin alt齨a yakmaz yazmak...ama onlar bu 黮ke tarihine yaz齳orlar...

neyse 黶tad... sonu鐃a kat齦齳orum dediklerinize ama tek farkla; sizi ve sizin gibi binlerce 鲳retmeni bu 黮kede tekrar 鏰lmaya iten sebepler varsa ve milyonlarca emekliyi demek ki ters giden bir㧐yler var demektir...
oktayzerrin
24 Kas齧 2007 Cumartesi 07:04:50
bug黱 ne verebildikleri ve verebilecekleri Devlet imkanlar齳la s齨齬l de餰rli dostum...tabi ki haklar齨 yeteri kadar alan ve maddi sorunlar yamayam 鲳retmenlerimiz 鏾cuklar齧齴 yar齨lara daha sa餷齥l ve bilgili, bilin鏻i haz齬layacaklar齬..te㧐kk黵ler yorumunuza ve t黰 yorumlayanlara ..yorumlayacaklara...iyi ki sizin gibi duyarl insanlar var bu toplumda..te㧐kk黵ler...sevgi ve sayg齧la..
oktay ZERR軳
EMEKL 軳G軱軿CE 中RTMEN

NOT. 26 kASIM 2007 PAZARTES G躈 YEN G諶EV軲 OLAN BAFRA L軸ES 軳G軱軿CE 蹸RETL 中RETMENL菪E BA轑IYORUM DOSTLARIMIN B軱G軸軳E SUNARIM AYRICA BUG躈 ANKARA'DA OLUP B軷 掭軷 S軹ES軳軳 A荰I蠭 轆RKI S諾 YARI轒ASI MANS軾ON 諨躄 T諶EN VAR SAAT 14.00' DE AMA BEN MAALESEF BU G躗EL 諨躄 T諶EN軳DE BAZI NEDENLERDEN DOLAYI BULUNAMAYACA蠭M YAN HEM YEN 中RETMENL軰 G諶EV軲 HEM DE B諽LE ANLAMLI B軷 G躈DE ALACA蠭M ANCAK 諨躄 T諶EN軳DE BULUAMAYACA蠭M 2 G躗EL SEV軳荓 HABER 24 KASIM ARMA蠥NI OLDU BEN軲 萸軳..荗K TE轊KK躌LER...SAYGIMLA...
鏰kmakta
24 Kas齧 2007 Cumartesi 06:39:24
ki o 鲳retmenlerimiz her derde ra餸en canla baa bir 㧐yler vermeye 鏰l齳orlar geleceklerimize...ama bug黱 ne verebiliyorlar onlar齨 geleceklerine....

umar齧 24 kas齧 gibi her g黱leri 鏸鏴k bah鏴leri gibi olur....
Hilmi YAZGI
24 Kas齧 2007 Cumartesi 06:23:27
degerli dost,
㱮iriniz tablo gibi
鰃retmenlerimizi bir 㱮ir/ resim, bu kadar anlatabilirdi ..

ire, 㱮ire ve 鲳retmenlerime selam olsun.

Hilmi Yazgi
(1978 Aksaray Lisesi / edebiyat mezunu)
sonrasi gurbet
ufurmelerim
24 Kas齧 2007 Cumartesi 06:20:31
Ak sa鏻, vefak鈘
Y齦d齴 鲳retmen
G鲳黶lemi her ac齳
Bir kez " of " dememi
tebrik ederim...
resim harika...
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.