Ali 諾KANLI
167 㱮iri kay齮l

BEN 中RETMEN軲

Ali 諾KANLI
  0,0 / 0 ki㱮 0 be餰nme 25 yorum 879 okunma

BEN 中RETMEN軲


Y點e da banda 齭s齴 ovada
Tek bama kald齧 ye㱮l yaylada
Karl tepelerde, y黭sek yama鐃a
莂l齬齧, 琰nk ben 鲳retmenim

Benim i㱮m 鏸鏴klere su vermek
逐rencilerimi g鰊黮den sevmek
Yetim olanlar齨 bana de餸ek
Duyguluyum, 琰nk ben 鲳retmenim

Ya餸urda, 鏰murda, karda, tipide
R鼁g鈘, f齬t齨ada, seher yelinde
Gonca 鏸鏴klerin g鰖 bebe餴nde
Bulunurum, 琰nk ben 鲳retmenim

A餷ayan g鰖leri g黮en g鰖leri
Tebe㱮ri tutan minik elleri
P齬齦t齦ar sa鏰n masum y鼁leri
Seviyorum, 琰nk ben 鲳retmenim

Teneff黶te 鏰lan zilin sesiyle
Karatahta, tebe㱮r ve silgiyle
莂lt齧 zaman al齨 teriyle
Huzurluyum, 琰nk ben 鲳retmenim

Mahzun olan Ay㧐抧in ve Ali抧in
Kimsesizin, boynu b黭黭 yetimin
Ac齥齨ca, a餷ay齨ca Mehmet抜n
Yan齨day齧, 琰nk ben 鲳retmenim

Yurdumun en 點ra k鳋elerinde
K鰕lerin almaz tepelerinde
Bayra瘕n oldu饀 hemen her yerde
Olaca瘕m, 琰nk ben 鲳retmenim

Ben 鰈黵sem 鏸鏴klerim eserim
Umudum var bo gitmez eme餴m
Hizmetleri y黵黷meniz dile餴m
Gururluyum, 琰nk ben 鲳retmenim.

15.10.2001

辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
BEN 中RETMEN軲 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

BEN 中RETMEN軲 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
duruh
28 Kas齧 2007 莂rmba 23:01:51


Ben 㱮irinizi ge鐃e olsa okuyabilme mutlulu饀nu yayorum.逐retmenlik ger鏴kten zor ama bir o kadarda y黵ek i㱮, sevgi i㱮, 鏾cuk y黵e餴ni okuyabilme sanat diyorum ben .Allaha emanet olun hocam.
ozzy
23 Kas齧 2007 Cuma 01:19:59
G鼁el bir 㱮ir hocam
kutlar齧, sayg齦ar齧la...
kardanadam
23 Kas齧 2007 Cuma 01:08:39
Yurdumun en 點ra k鳋elerinde
K鰕lerin almaz tepelerinde
Bayra瘕n oldu饀 hemen her yerde
Olaca瘕m, 琰nk ben 鲳retmenim

Ben 鰈黵sem 鏸鏴klerim eserim
Umudum var bo gitmez eme餴m
Hizmetleri y黵黷meniz dile餴m
Gururluyum, 琰nk ben 鲳retmenim.

Y黵ekten kutlar齧 Hocam
Gerek sizin gibi sayg齞e餰r 鲳retmenlerimizle
ve gerekse bu g鼁el bar齦 edebi 鏰lmalarla
Kendi pay齧a ben de sizlerle gurur duyuyor ve iftihar ediyorum

Sevgi sayg ve h黵metimle
鏰kmakta
23 Kas齧 2007 Cuma 00:37:08
鲳retmenlerin haftas齨a girdi餴miz bu g黱lerde 鏾k g鼁el bir 㱮ir okudum...

ve y齦齨 her g黱 e餴timcilerimizin 24 kas齧' gibi g鼁el ve huzurlu ge鏼esi temennisiyle...
a.y黭sel nl齟r
22 Kas齧 2007 Per㧐mbe 23:02:39
Ben 鰈黵sem 鏸鏴klerim eserim
Umudum var bo gitmez eme餴m
Hizmetleri y黵黷meniz dile餴m
Gururluyum, 琰nk ben 鲳retmenim

T躆 中RETMENLERE SAYGILAR BURADAN
shyl
22 Kas齧 2007 Per㧐mbe 22:31:29
Harika dizelerinizi y黵ekten tebrik ediyorum.

Sayg齦ar齧la...

kocasinan
22 Kas齧 2007 Per㧐mbe 22:22:47
Kutsal bir meslek sizinki. Kendi 鏾cu饀ndan ba⺧as齨a anne olmak, baba olmak... S齬adan bir 㧐y de餴l bu, sevgi i㱮, y黵ek i㱮... Hep isteyip de olamad齧 meslektensiniz. 辤ir 鏾k g鼁eldi 逐retmenim. Tebrik ederim.
andelip
22 Kas齧 2007 Per㧐mbe 22:21:43
BA轙AN SONA M躃EMMEL B軷 掭軷
HEM MANA HEM MUHTEVA A荌SINDAN..
NE KADAR 諺G躖LE BAHSTSEK 中RETMENLER軲軿E AZDIR.
YED KAND軱L S躌EYYAYI ASLINDA GET軷軵 中RETMENLER軲軿軳 BA轚CUNA D軰MEK LAZIM..
ONLAR B軿軲 REHBERLER軲軿D軷.
KUTLARIM S軿...
apsuva
22 Kas齧 2007 Per㧐mbe 21:54:30
kutlar齧 hocam ..
harika bir 㱮irdi

sayg齧la..
pelin
22 Kas齧 2007 Per㧐mbe 21:52:15
Ellerinize sa餷齥,harika bir 㱮ir yazms齨齴...逐retmenler g黱黱鼁 㱮mdiden kutlu olsun.G黱 gelecek benim de 鲳retmenler g黱黰 kutlayacaklar ve benim de 鲳rencilerim olacak,o g黱leri sab齬s齴l齥la bekliyorum.
Sayg齦ar...
nizamettinuca
22 Kas齧 2007 Per㧐mbe 21:31:47
Yurdumun en 點ra k鳋elerinde
K鰕lerin almaz tepelerinde
Bayra瘕n oldu饀 hemen her yerde
Olaca瘕m, 琰nk ben 鲳retmenim

Hocam sizim nezdinizde t黰 鲳retmenlerimizin Yaklan 鲳retmenler g黱黱鼁 kutluyorum Beni 鏾k ama 鏾k duyguland齞齨齴 Vatan sevgisi, 鲳renci sevgisi ancak bu kadar g鼁el ienebilir. Hocam inan齨 g鰖lerimden ya ak齳or. 屈nk akl齧a ilkokul 鲳retmenim geldi baba 㧐fkatini duydu饀m 鲳retmenim AD軱 AYAR. Y點e rabbim ona rahmet etsin . Onun bana kazand齬d齥lar bu g黱lerime 齥 sa鏼aktad齬

Sayg齦ar齧la
Nizamettin Uca
ufurmelerim
22 Kas齧 2007 Per㧐mbe 21:23:28
Ben 鰈黵sem 鏸鏴klerim eserim
Umudum var bo gitmez eme餴m
Hizmetleri y黵黷meniz dile餴m
Gururluyum, 琰nk ben 鲳retmenim.
bir,
analar齨,
iki
鲳retmenlerin hakk odenmez!
Makber - Ahmet Akkoyun
22 Kas齧 2007 Per㧐mbe 20:53:31
Ben 鰈黵sem 鏸鏴klerim eserim
Umudum var bo gitmez eme餴m
Hizmetleri y黵黷meniz dile餴m
Gururluyum, 琰nk ben 鲳retmenim

tebrikler de餰rli g鰊黮 dostu en sevdi餴m mesleklerden biridir 鲳retmenlik muazzez bir i㱮 vard齬 onlar齨 lay齥- ve鏷ile olduk鏰 y黵e餴nize sa餷齥 selamlar齧la
G黮er
22 Kas齧 2007 Per㧐mbe 20:50:18
Ben 鰈黵sem 鏸鏴klerim eserim
Umudum var bo gitmez eme餴m
Hizmetleri y黵黷meniz dile餴m
Gururluyum, 琰nk ben 鲳retmenim

諲CEL軰LE 中RETMENLER G躈躈躗 KUTLARIM
EME休N軿 荗K B躖躃T躌
HAKKINIZ 諨ENMEZ SEVG軱 HOCAM G躗EL Y躌E休N軿 SEVG軪RDE SEVENLE B躌躈S躈...
Ba⺶an sevi
22 Kas齧 2007 Per㧐mbe 20:36:42
siz bir tohumun 鏸鏴餰 durmas齨
seyrettiniz mi hi?
bir g黮 nas齦 a鏰r bilir misiniz,琮餷齥 琮餷齥
bir leylak nas齦 kokar
konubilir mi nergis
ya 鏾cuklar
b鼀黵 m dersiniz emeksiz?

sizin i鏸n...
鲳retmenler g黱黱鼁 kutlar齧.
H.輇rahim SAKARYA
22 Kas齧 2007 Per㧐mbe 20:35:00
Ben 鰈黵sem 鏸鏴klerim eserim
Umudum var bo gitmez eme餴m
Hizmetleri y黵黷meniz dile餴m
Gururluyum, 琰nk ben 鲳retmenim.
***Duygular齧齴 y黵eklerimiz bir sevgili meslektam.G鼁el 㱮irini kutlar齧.
cam g鼁eli
22 Kas齧 2007 Per㧐mbe 19:46:46

逐retmenler g黱黱鼁 kutlu olsun 鲳retmenim.
Sevgi ve sayg齦ar sunar齧.Sizin gibi y黵e餴 sevgi dolu 鲳retmenler oldu饀 s黵ece okula gitmekten mutluluk duyan 鲳renciler olacakt齬.
Blackless
22 Kas齧 2007 Per㧐mbe 19:24:57
en sayg齨 mesle餴 icra ediyorsunuz ne mutlu size ..
bu anlaml 㱮iri ve yazan y黵e餴 kutlar齧 ...
g鰊黮 kurdelemi tak齳orum bu 㱮ire

selam ile
hidayet dal
22 Kas齧 2007 Per㧐mbe 19:17:07
Ben 鰈黵sem 鏸鏴klerim eserim
Umudum var bo gitmez eme餴m
Hizmetleri y黵黷meniz dile餴m
Gururluyum, 琰nk ben 鲳retmenim.

tebrik ve sayg齦ar齧la...
serap_齦g齧
22 Kas齧 2007 Per㧐mbe 19:15:58
i鏸m 鏾k buruk 鲳retmenim..
sizin 鲳retmenler g黱黱鼁 kutlar齧.
be餰niyle okudum 㱮irinizi tebrikler ve de sayg齦ar..
siirce_ , etkili yorum yapt.
22 Kas齧 2007 Per㧐mbe 19:09:41
B鰕lesi g鼁el birg黱de bu 㱮iriniz ila gibi olmu...Zor rtlerda sevgi dolu yureklerini 鏾cuklar齳la paylan t黰 鲳retmenlerimizin ve sizin g鼁el g黱黱鼁 kutlu olsun hocam...㱮iriniz de 鏾⺧u huzun sevgi anlay sab齬 鰕le barizki kutluyorum..Y黵e餴n kalemin daim olsun ve iyiki vars齨齴 hocam..sayg齦ar齧la tam puan
輑hami ERDO蠥N/Ozan 輑o
22 Kas齧 2007 Per㧐mbe 19:02:34
逐retmenler g黱黱鼁 kutlu olsun.
Bar齦 duygu dolu bir 㱮ir.
Kutluyorum.Muhabbetle.
Alev ERS諾
22 Kas齧 2007 Per㧐mbe 19:02:21
i鏻i anlaml g鼁el 㱮irinizi tebrik ederim.
鲳retmenler g黱黱鼁 kutlu olsun...
sayg齦ar 鲳reten y黵eklere...
kalbinur
22 Kas齧 2007 Per㧐mbe 19:01:11

bende bir voleyboll e餴tmeni olarak
hocam sizi kutluyorum...

sayg齦ar齧la...
hilal.
Yakuti
22 Kas齧 2007 Per㧐mbe 18:56:23
Hocam 鲳retmenler g黱黱鼁 㱮mdiden tebrik ederim
selam ve sevgimle
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.