volkank齭ac齥
38 㱮iri kay齮l

SENDE 中RENECEKS軳

volkank齭ac齥
  0,0 / 0 ki㱮 0 be餰nme 2 yorum 930 okunma
SENDE 中RENECEKS軳

SENDE 中RENECEKS軳Bir g黱 sende 鲳reneceksin ayr齦齨 ac齭齨
Sen de anlayacaks齨 neden solar 鏸鏴kler
ve sen de hissedeceksin,
g鰖yaar齨齨 齭lakl齨.
G鰖lerinden ge鏼i㱮n s鼁黮ecek, yanml齥lar齨
silmeye 鏰lsan, silemeyeceksin.
ak齪 gidecek y黵e餴ne dirhem dirhem
Bir so饀kluk kaplayacak i鏸ni
荥鼀eceksin,
hemde dondururcas齨a...
Lanet edersin yad齨a
Bir an gelir,
Dermi gibi olursun u鐄rumlardan
Eller bulamazs齨 tutunacak
Can齨 ac齬 sesin duyulmaz...
Uzun uzun bakars齨 hayaline
Aynalar yabanc齞齬 art齥 sana
Bakars齨
Tan齳amazs齨 kendini, cismini g鰎emezsin
Benli餴n kaybolmu⺶ur, bulamazs齨...
e餰r y黵e餴ne kaz齦msa bir m齢 gibi ismi
unuttum demekle unutulmad齨 anlars齨..

Bir g黱 sen de 鲳reneceksin ayr齦齨 ac齭齨
Umutlar齨 olacak beyazla baayan
Sayfalar dolusu an齦ar saklayacaks齨
Yazmaktan ellerin nas齬lacak
ama,
y黵e餴n nas齬 ba餷amayacak
hi bir 㧐y unutturmayacak sana
Yarinin g黮黱..
Dlerin olacak ucsuz bucaks齴 deryalarda sakl
Uzun uzun dal齪 gideceksin
bouklarda kaybolurcas齨a
Bir seda fk齬acak y黵e餴nden
Neden diyeceksin?
Neden gitti?
sorular y黭leyeceksin bir ku⺷n kanad齨a
u饀rlad齨 g黺ercinlerin olacak
d鰊 olmayan sevdalar齨
i鏸nde sakl kalan bir 㧐yler
ad齨 koyamad齨
ac齦ar齨 olacak
ve
bir g黱,
sende 鲳reneceksin
ayr齦齨 azab齨...
Volkan KISACIK

辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
SENDE 中RENECEKS軳 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

SENDE 中RENECEKS軳 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
13 May齭 2008 Sal 11:06:09
evet,
hayat insana neler 鲳retmiyor ki...
emin ol irim o da 鲳renecek y黵e餴n hasretlerde yanmas齨齨 ne demek oldu饀nu.
sayg齦ar齧la...
29 Ekim 2007 Pazartesi 12:40:29
ellerine sa餷齥 鏾k g鼁el anlatms齨
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.