A轐IN CO蠷AFYASI
340 㱮iri kay齮l

ANLAT 中RETMEN軲

A轐IN CO蠷AFYASI Kimlik Onayl
  0,0 / 0 ki㱮 0 be餰nme 11 yorum 2940 okunma

ANLAT 中RETMEN軲


辤irin hikayesini g鰎mek i鏸n t齥lay齨

Anlat bize Anadolu抷u,
Ankara, 輘tanbul, Bolu抷u,
辤rin g鼁el Safranbolu抷u,
Esen sert r鼁g鈘, doluyu,

Anlat 鲳retmenim vatan anlat,
Anlat binlerce 㧐hit yatan anlat,

Anlat bize Altaylar,
Hanlar, kurultaylar,
Bozk齬da hlanan taylar,
Ok ile gerilen yaylar,

Anlat 鲳retmenim yurdumu anlat,
Anlat bara kon ordumu anlat,

Anlat bize ulu da餷ar,
Mor s黰b黮l, lale ba餷ar,
Tarih a鏰n alt齨 鏰餷ar,
Yurt alan, yurt kuran ota餷ar,

Anlat 鲳retmenim topra瘕 anlat,
Anlat ye㱮l kalan yapra瘕 anlat,

Anlat bize Mecnun抲 Leyla抷,
Ay㧐抷i, Fatma抷, Ayla抷,
Da, vadi, ova, yaylay,
Toroslar掿, Uzun yayla抷,

Anlat 鲳retmenim d黱yay anlat,
Anlat Mevlana yurdu Konya抷 anlat,

Anlat bize g黱d鼁 geceyi,
Yirmi dokuz harfi, heceyi,
T黰 denklemleri, bilmeceyi,
Y點elerden daha y點eyi,

Anlat 鲳retmenim g鼁eli anlat,
Anlat ebet ile ezeli anlat,

Anlat bize Ba⺧omutan,
Dman 鰊黱e katan,
Her ta alt齨 bu vatan,
T黵ko餷u unutma Ata抧,

Anlat 鲳retmenim Gazi抷i anlat,
Anlat muhtac齧 maziyi anlat,

10.02.1989
Tar齥 TORUN

G躄軸TANIN G躄LER
"辤iristan’齨 Co餽afyas齨da"
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
ANLAT 中RETMEN軲 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

ANLAT 中RETMEN軲 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
18 Eyl黮 2007 Sal 14:28:54
anlat ta eski kahramanlar olmasa bizler anadoludan veya balkanlardan at齦齬 gitmezmiydik ve 㱮mdiki kahramanalr齧齴 acaba hangi co餽afya 鼁erinde ye㧐rirdi... 㱮mdikileri ilahla⺶齬齬ken onalr齨 burda olmalar齨a vesile olan kahramanlar g鰎meyi neden ihmal eden baz kardeer serzeni㱮m ire de餴l yorumlayanlarad齬... biraz insafl olal齧 tarihimiz 80- 100 sene 鰊cede burda vard...
17 Eyl黮 2007 Pazartesi 21:19:42
Anlat bize Ba⺧omutan,
Dman 鰊黱e katan,
Her ta alt齨 bu vatan,
T黵ko餷u unutma Ata抧,

Anlat 鲳retmenim Gazi抷i anlat,
Anlat muhtac齧 maziyi anlat,

Anlat 鲳retmenim anlat
Bu 㱮ir beni duyguland齬d bir anda ne g鼁el ne i鐃en duygularla iemi⺳iniz 㱮ire hakk齨 veriyorsunuz ger鏴kten ne diyebilirimki lal oldum ben can g鰊黮den tebrik ederim selamlar齧la
17 Eyl黮 2007 Pazartesi 16:56:02
Anlat 鲳retmenim topra瘕 anlat,
Anlat ye㱮l kalan yapra瘕 anlat,

Harika m齭ralar...B黷黱 g鼁ellikler yer etmi dizelerde...Bizde bu g鼁elliklerden nasibimizi ald齥 paylaakla...
kutluyorum...sayg齦ar...
17 Eyl黮 2007 Pazartesi 16:10:24
Anlat bize Ba⺧omutan,
Dman 鰊黱e katan,
Her ta alt齨 bu vatan,
T黵ko餷u unutma Ata抧,

Anlat 鲳retmenim Gazi抷i anlat,
Anlat muhtac齧 maziyi anlat

evet bu talanda maziyi anlamaya 鏾k ihtiya var

kutluyorum y黵ekten

sevgilerimle,
17 Eyl黮 2007 Pazartesi 16:03:31

Sizi okumaya devam ve hi durmadan ileri ad齧larla , anlat齨 hocam anlat齨..

Y黵e餴nizden 琮kan s鰖c黭ler kaleminize o kadar uyum i鏴risinde ki tam bir E餴tmen edas ile..
Yeni E餴tim d鰊eminiz hay齬l olsun, g鼁ellikle baay齪 g鼁ellikle noktalans齨 逐retmenim..
Sevgiler ...sayg齦ar.. SILA
17 Eyl黮 2007 Pazartesi 15:05:40
Anlat bize g黱d鼁 geceyi,
Yirmi dokuz harfi, heceyi,
T黰 denklemleri, bilmeceyi,
Y點elerden daha y點eyi,


y黵e餴nize sa餷齥..鲳retmenim..
17 Eyl黮 2007 Pazartesi 13:35:55
Anlat bize Altaylar,
Hanlar, kurultaylar,
Bozk齬da hlanan taylar,
Ok ile gerilen yaylar,

Anlat 鲳retmenim Gazi抷i anlat,
Anlat muhtac齧 maziyi anlat.................................鰉r黱鼁e bereket hocam....mest oldum....

sevgi selam ile...a⺧ daim olsun...cg
17 Eyl黮 2007 Pazartesi 12:52:29
slm hocam;
y黵e餹izde anadoluyu g鰎d黰 ben , g鰖lerinizdeki umutlar ,
ne g鼁el sizin 鏾cuklar齨齴 yerinde olmay isterdim.
sa餷齝akla ve selamla kal齨.
hilal.
17 Eyl黮 2007 Pazartesi 09:42:23
莖k g鼁el bir 鰎nek olmu Vatan 鼁erine...

Sevgiyle kal齨!
17 Eyl黮 2007 Pazartesi 08:46:22
siz anlat齧 hocam 鏾k g鼁el anlat齳orsunuz. ke⺧e b黷黱 鲳retmenler sizin gibi anlatsa b黷黱 鲳renciler zevkle dinler ve 鲳renirlerdi gerekenleri. kaleminiz daim olsun. tam puan size. sayg齦ar
17 Eyl黮 2007 Pazartesi 07:50:54
Anlat bize Ba⺧omutan,
Dman 鰊黱e katan,
Her ta alt齨 bu vatan,
T黵ko餷u unutma Ata抧,

Anlat 鲳retmenim Gazi抷i anlat,
Anlat muhtac齧 maziyi anlat,

K鰕lerimin veran olu⺷nu
G鼁el yurdumun talan olu⺷nu...

莖k g鼁eldi... tebrik eder,
Selamlar, sayg齦ar sunar齧.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.