MEFT跱.
286 㱮iri kay齮l

AY轊 中RETMEN

MEFT跱. Kimlik Onayl
  5,0 / 3 ki㱮 0 be餰nme 3 yorum 2071 okunma
AY轊 中RETMEN

AY轊 中RETMEN輑k harfi,
ilk say齳 鲳retti bana,
Sadece harf 鲳retmedi asl齨da,
Hayat齨 kendisinde 鲳retti,
Ne kadar zalim ve ac齧as齴;
Olabilece餴ni
輑k ayr齦,
輑k hasreti yad齧 onunla,
莖k can齧 yaksada,
Bu ders;
Vefa borcum b鼀黭t黵 hocama.

Yer; Adana Malazgit ilk鲳retim okulu
Sabah 8 civar,
Veda konuas ile;
Da餷ad y黵e餴mizi.
Oluk oluk ak齳ordu yaar;
G鰖lerimizden.
Bir t黵l kopam齳orduk,
逐retmenimizden,
Sonra;
Bindi beyaz g黺ercin arabas齨a,
Gazlad齾
Biz adeta salya s黰黭 a餷ayarak,
Kou⺶uk ard齨dan,
Sonra dayanamay齪 feryad齧齴a,
Durdu!..
Bakt齧; o da a餷齳ordu,
Yan齧齴a gelip,
G鰖leri dolu dolu sesi titreyerek
Haydi 鏾cuklar!..
Yeter d鰊黱 art齥 de餴㱮;
Hi 琮km齳or akl齧dan.

O kim mi?
Ad Ay㧐 soyad T躌KE,
Nam di餰r erkek AY轊,
B鰕le derlerdi ona,
Ho⺷ma giderdi benimde,
屈nk mertti ve sertti;
Haks齴la ve zulme setti.
Bir o kadar da 㧐fkatliydi,
Adlar 鲳renci olan;
莖cuklar齨a.

Bizimse can齧齴d kan齧齴d,
Ay㧐 鲳retmenimizdi,
謞lede kalacak;
Y黵eklerimizde.

Ali A⺧齨 KURT
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
AY轊 中RETMEN 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

AY轊 中RETMEN 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
, 5 puan verdi
19 Ocak 2011 莂rmba 10:13:25


y黵e餴niz var olsun


鏾k g鼁eldi
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibiMEFT跱. , 㱮irin sahibi
22 Ocak 2011 Cumartesi 02:30:57
鏾k te㧐kk黵 ederim de餰rli 㱮ir ve iir dostu
, 5 puan verdi
19 Ocak 2011 莂rmba 05:02:25
鏾k g鼁el 㱮ir emektar 鲳retmenlere... 黮kenin 齥lar onlar.. kalemin var osun... 鲳retmeni onutmmak ne g鼁el kutlar齧.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibiMEFT跱. , 㱮irin sahibi
19 Ocak 2011 莂rmba 09:58:27
te㧐kk黵 ederim 黶tad齧
, 5 puan verdi
19 Ocak 2011 莂rmba 02:56:08

Emekli bir 鲳retmen olarak 鏾k duyguland齧. 逐retmeninize olan g鼁el duygular ve bunu da dizelerinze d鰇meniz 鏾k g鼁eldi. Seven y黵e餴niz dert g鰎mesin.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibiMEFT跱. , 㱮irin sahibi
19 Ocak 2011 莂rmba 10:00:47
Te㧐kk黵 ederim hocam ne mutlu bana o duyguyu hissettirebildiysem ALLAH c黰lemize dertsiz g黱ler nasip etsin inllah hocam tekrar te㧐kk黵 ederim de餰rli ve g鼁el yorumunuz i鏸n.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.