ESRA 中RETMEN
5 㱮iri kay齮l

SENS軿L軰

ESRA 中RETMEN
  4,7 / 3 ki㱮 0 be餰nme 4 yorum 1138 okunma
SENS軿L軰

SENS軿L軰I餫 g鰉黮m kentin k齳齭齨da
Bir bama deniz kenar齨day齧
Sensizlik,鰖lemin 琏km ruhuma
Bedenim belki tahta bankta ama
Ruhumu geceye teslim etmekteyim

Yoksun 㱮mdi art齥 benim yan齧da
B黵黱d黰 gecenin karanl齨a
Yine pay齧 ald齧 sevdadan yana
Ne zaman sevdimse ayr齦齥 bana
辤mdi yar齧 b齬ak齦m c黰le gibiyim
謞lece yaln齴,mutsuz, 鰖lemekteyim...
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
SENS軿L軰 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

SENS軿L軰 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2011 Per㧐mbe 10:21:18

中RETMEN VAR HER YERDE

Herkes 鰊ce 鏾cuktur, sonra bir 鲳rencidir
Zaman akar durmadan, bir de bir bakars齨 ki
B鼀黭 bir adam olur, elinde ka瘕t kalem
Komut ekler 鲳retmen, 鲳rencisi hayk齬齬
De餴eyen de餴㱮m, de餴⺶irir gidi㱮.

謓ce anne der bebek, harfler 鲳retmen i㱮
謟ne y黭lem birle㱮r, zamir s齠at kap齬
Al齨 teri emekler, kazan simit yemekler
逐retmen var her yerde, devad齬 her bir derde
De餴eyen de餴㱮m, de餴⺶irir gidi㱮.

Bizim 鏾cuk okullu, baar ele⺶irmeye
Derken projeler sunar, hedefte bar var
Vatan bayrak sevgisi, per㱮nle㱮r adalet
Okuduk鏰 cor kul, mektuba ekler pulu
B輗isi var 鏾k 鰖el, Ba餽etmen ATAT躌K
De餴eyen de餴㱮m, de餴⺶irir gidi㱮.

蔺in ehli 鲳retmen, verdik鏴 al co⺧uyu
Ve bir bakars齨齴 ki, o bebek olmu adam
Gururla sunar bize, sefalet gelir dize
Bu g黱 yak齬 size, kutlamak ise bize
De餴eyen de餴㱮m, de餴⺶irir gidi㱮.


Selim TEM軿 : BA拗蠷ETMEN ATAT躌K ARMA蠥NI OLAN 24 KASIM 中RETMENLER G躈 T躆 中RETMENLERE KUTLU VE MUTLU OLSUN..!
13 May齭 2010 Per㧐mbe 13:17:59
辤mdi yar齧 b齬ak齦m c黰le gibiyim
nefis bir m齭ra...ho bir 㱮ir...kutlar齧..
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibiESRA 中RETMEN , 㱮irin sahibi
18 A饀stos 2010 莂rmba 21:38:15
鏾k te㧐kk黵 ederim Sayg齦ar...
21 Mart 2010 Pazar 23:56:10
esra han齧,g鼁el 㱮irinizi kutlar齧 sayg齦ar齧la
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibiESRA 中RETMEN , 㱮irin sahibi
22 Mart 2010 Pazartesi 17:50:00
te㧐kk黵 ederim bndende sayg齦ar
21 Mart 2010 Pazar 22:56:33
Duygular齨 ifadelerine be餰nilerimi b齬ak齳orum.Seven kalpler sevilsin,g鰊黮ler dert g鰎mesin dileklerimle selamlar齧,sayg齦ar齧 sunuyorum...
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibiESRA 中RETMEN , 㱮irin sahibi
21 Mart 2010 Pazar 23:01:44

TE㧐kk黵 ederim benden de sayg齦ar
辤ir K黱ye
Kay齮 Tarihi
: 21.3.2010 22:09:30
Puan
: 14.0 / 3 ki㱮
Okunma Say齭
: 1138
Yorum
: 4 yorum
Be餰ni
: 0 ki㱮
Web Zaman Damgas
辤iri Be餰nenler
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.